Kur'an-ı Kerim ile Tefsir Forumundan Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine bakacaklardır. Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 11

  --->: Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine bakacaklardır.

  Reklam
  ablacım eğer bu din için doğruyu ve ahkkı natığıma yatarak bir hristiyann bile dese onun dediğini tasdiklerim fakat yolundan gitmem .
  dikkatli ol sadece önüne bakma birde etrafındakilere bak.Sende zelalet içinde olabilirsin.


  Muminem --->: Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine bakacaklardır.

 2. 12
  ablacım eğer bu din için doğruyu ve ahkkı natığıma yatarak bir hristiyann bile dese onun dediğini tasdiklerim fakat yolundan gitmem .
  dikkatli ol sadece önüne bakma birde etrafındakilere bak.Sende zelalet içinde olabilirsin.
  Dinimin kaynağı konusunda asla ehli sünnet dışı kaynak kabul etmiyorrum.
  güzel bir söz olsa amenna ama islamı yorumlama konuusnda asla.
 3. 13
  Araf suresi 179. ayetinde Allahu teala şöyle buyuruyor ''Andolsun ki biz, cinlerin ve insanların çoğunu cehennem için yarattık; onların kalpleri vardır; düşünmezler onunla; gözleri vardır, görmezler o gözlerle; kulakları vardır, duymazlar o kulaklarla. Onlar dört ayaklı hayvanlara benzerler, hattâ daha da sapıktır onlar. Onlardır gaflette kalanların ta kendileri.''
  dikkat edin ozaman bunlardan olmayın. 4. 14
  Araf suresi 179. ayetinde Allahu teala şöyle buyuruyor ''Andolsun ki biz, cinlerin ve insanların çoğunu cehennem için yarattık; onların kalpleri vardır; düşünmezler onunla; gözleri vardır, görmezler o gözlerle; kulakları vardır, duymazlar o kulaklarla. Onlar dört ayaklı hayvanlara benzerler, hattâ daha da sapıktır onlar. Onlardır gaflette kalanların ta kendileri.''
  dikkat edin ozaman bunlardan olmayın.
  Biz aynayız kendini bizde görüyorsun!!! 5. 15
  Bu mevzudaki ayet-i celile şöyledir:

  "Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rablerine bakacaklardır (O'nu göreceklerdir)." (Kıyamet Suresi:22-23)

  Elmalı Tefsirinde bu ayet-i celiler şu şekilde açıklanmıştır.

  "Nice yüzler o gün parlaktır. Başarılı olma neşesiyle sevinç içinde ışıl ışıl parıldar. Zira Rabbine bakıcıdır. Onun cemâline bakmaktadır. Ehl-i Sünnet bu bakışı "görme" mânâsında anlayarak ahirette müminlerin Allah'ın cemalini göreceğini isbat etmişlerdir. "Beni asla göremezsin."(A'râf:143) âyetine sarılan Mutezile de bu bakışı "bekleme" mânâsına yorumlamışlardır. Oysa gayesine ulaşmayan beklemenin neticesi neşe değil, hayal kırıklığı ile üzüntü olacağından burada sadece bekleme mânâsının doğru olamayacağını anlatır."

  ".... Beni asla göremezsin" (Araf 143) mealindeki ayet-i kerime, Allah'ın ahirette değil, dünyada görülmeyeceğini anlatmktadır. Dünyada Allah'ı görmeye engel hususlar ahirette kalkacaktır. Ahiretin bu alemle kıyaslanması doğru değildir.

  Resulullah buyuruyor:

  * Şu ayı ondördüncü gecesinde itişi kalkışmaksızın nasıl görüyorsanız, Rabbinizi de üst üste yığılmaya lüzum kalmadan rahatça görebileceksiniz. (8)
  * Cennette Allah nezdinde en şerefliniz, sabah akşam O'nun yüzüne bakanınızdır. (9)
yüzler vardır ki o gün ter,  oyüzler günler dinle