Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan terviye ve arefe günü oruç tutmak mekruh günah mı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  terviye ve arefe günü oruç tutmak mekruh günah mı?

  Reklam
  Arefe ve tevriye günü oruç tutmak günah mı? mekruh mu?

  Terviye Günü TERVİYE GÜNÜ  Zilhiccenin sekizinci günü, kurban bayramı arefesinden önceki gün Terviye kelime olarak, sulama, bol su verme, bir işi yaparken enine boyuna düşünüp taşınma gibi anlamlara gelmektedir Terviye günü, ikamet edenlerin ihrama giriş günüdür

  Hacılar Terviye gününde, sabah namazını kıldıktan sonra topluca Mina mevkiine çıkarlarMina'da Mescid-i Hayf yakınına gelip orada gecelerler ve ertesi arefe günü alacakaranlıkta sabah namazını kılıncaya kadar otururlar ve ikamet ederler Zilhicce'nin sekizinci günü güneşin doğmasından sonra Mekke'den Mina'ya çıkmak ve gece Mina'da kalmak haccın sünnetlerindendir Hanefîlere göre terviye günü oruç tutmak mekruhtur

  Abdulmelik ERDOĞAN
  bu yazıda mekruh diyor doğru mu?  Paylaş
  terviye ve arefe günü oruç tutmak mekruh günah mı? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Alıntı nureda Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  arefe ve tevriye günü oruç tutmak günah mı? mekruh mu?
  Terviye Günü TERVİYE GÜNÜ  Zilhiccenin sekizinci günü, kurban bayramı arefesinden önceki gün Terviye kelime olarak, sulama, bol su verme, bir işi yaparken enine boyuna düşünüp taşınma gibi anlamlara gelmektedir Terviye günü, ikamet edenlerin ihrama giriş günüdür

  Hacılar Terviye gününde, sabah namazını kıldıktan sonra topluca Mina mevkiine çıkarlarMina'da Mescid-i Hayf yakınına gelip orada gecelerler ve ertesi arefe günü alacakaranlıkta sabah namazını kılıncaya kadar otururlar ve ikamet ederler Zilhicce'nin sekizinci günü güneşin doğmasından sonra Mekke'den Mina'ya çıkmak ve gece Mina'da kalmak haccın sünnetlerindendir Hanefîlere göre terviye günü oruç tutmak mekruhtur

  Abdulmelik ERDOĞAN
  bu yazıda mekruh diyor doğru mu?
  Ramazan bayramının ilk günü
  ve Kurban bayramının dört günüdür
  buyur nureda konu hakkında
  kaynaklarıyla birlikte verilen hadisleri oku

  -----------


  Kur’ân-ı Kerîm’de; “Andolsun şafağa, on geceye, çifte ve teke, akıp gittiği vakit geceye! Bunlarda akıl sahibi için yemin yok mu?” (Fecr 89/1-5)
  âyetinde Yüce Rabbimizin üzerine yemin ettiği “on gece”, güçlü rivayetlere göre, Zilhicce’nin ilk on gecesidir. "Biz Mûsâ ile otuz gün için sözleştik; sonra bu otuz günü, on gün daha ekleyerek kırk güne tamamladık." (A'raf 7/142) âyetindeki on günün de, Zilhicce’nin ilk on günü olduğu söylenmiştir.

  Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan amellerin diğer günlerden daha faziletli ve Allah’a daha sevgili olduğunu müjdeleyen Allah Rasûlü (s.); Zilhicce’nin ilk dokuz gününde tutulan her bir orucun bir yıllık oruca, “leyal-i aşr: on gece”den birini ihya etmenin de Kadir gecesini ihyaya denk olduğunu söyler.

  “Günlerden hiçbiri yoktur ki onlarda yapılan bir iş Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan işten daha faziletli ve yüce, Allah’a daha sevgili olsun...” (Tirmizi, Savm 52; Darimi, Savm 52)

  “Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan (her bir) oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir.”(Tirmizi, Savm 52; İbn Mace, Sıyam 39)

  Zilhicce’nin ilk on günü ile ilgili diğer rivayetlerde; Terviye günü ve bilhassa Arefe günü oruç tutmanın faziletine vurgu yapılır. (Arefe, bayramdan önceki; Terviye ise Arefe’den bir önceki gündür.)

  Peygamberimiz (s.) Arefe gününün fazîletine dair: “Arefe gününden daha çok Allah’ın cehennem ateşinden insanları âzât ettiği bir gün yoktur.” (Müslim, Sıyâm 196)
  “Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm 197)buyurur.

  Hafsa (r.anha) annemiz, Peygamberimizin (s.) dört şeyi terk etmediğini söyler: “Aşure günü orucu, Zilhicce'nin on günü orucu, her ay üç gün orucu ve sabahın iki rekât sünneti.” (Râmuzü’l-Ehâdîs, 557/4)

  Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilir. Onuncu günü ise Kurban bayramının ilk günüdür. Peygamberimiz (s.) Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü için Zilhicce’nin ilk dokuz günü, yani Kurban bayramından önceki dokuz gün oruç tutmak müstehaptır.

  Bugünlerde tesbih (Sübhanallah), tahmid (Elhamdülillah), tehlil (Lâ ilâhe illallah) ve tekbirin (Allahu ekber) çoğaltılması da tavsiye edilmiştir. İmam Malik’in (Muvatta, Hac 246) rivayet ettiği bir hadiste de, arefe günü dua etmenin ve “Lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerîke leh : Allah birdir, Ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur.” sözünü tekrarlamanın en faziletli amel olduğu açıklanır. Sahih-i Müslim’de ise (Hac, 436) Arefe günü Allah’ın af ve bağışının çoğaldığı vurgulanır.

  --------------------------


  Muaz bin Cebel anlatıyor:

  Resulullah Sallallahü Aleyhi Vesellem şöyle buyuruyor:

  "Beş geceyi ihya edene Cennet vacip olur: Terviye gecesi (Kurban Bayramından iki gün önce Zilhicce ayının sekizinci gecesi) Arefe gecesi, Kurban Bayramı gecesi, Ramazan Bayramı gecesi ve Şaban ayının on-beşinci (Berat gecesi) gecesidir." (11)

  Arefe günü orucu

  Arefe günü oruç tutmak hadislerde teşvik edilmiştir. Arefe günü oruç tutmanın sevabı hakkında Peygamber Efendimizden rivayet edilen hadislerin mealleri şöyledir:

  Ebu Katade anlatıyor:

  Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam şöyle buyurmuştur:

  "Arefe gününde tutulan oruç geçmiş bir senenin ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur." (12)

  Atâ el-Horasânı anlatıyor:

  Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman Arefe günü Hz. Âişe'nin huzuruna girdi. Hz. Âişe oruçlu idi. Hararetten dolayı üzerine su serpiliyordu. Abdurrahman ona,

  "Orucunu boz" dedi.

  Hz. Âişe:

  "Resulullah Aleyhissalâtü Vesselamın, 'Arefe günü oruç tutmak, kendisinden önce senenin günahlarına kefaret olur' dediğini işittiğim halde iftar mı edeyim? dedi. (13)

  Beyhakinin bir rivayetine göre ise Hz. Âişe şöyle demiştir:

  Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam şöyle buyurmuştur:

  "Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir." (14)

  Yalnız Arefe günü oruç tutmak o sene hacca gitmeyenler içindir. Yani Arefe günü Arafat vakfesinde bulunmayanlar içindir. Bu husustaki hadis-i şerif şöyledir:
  Ebu Hüreyre anlatıyor:

  "Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam Arefe günü Arafat'ta oruç tutmayı yasakladı."

  Hadis alimlerinin bu husustaki açıklamaları da şöyledir:

  Hafız der ki: "Âlimler, Arefe günü Arafat'ta oruç tutulmasında ihtilaf ettiler

  îbni Ömer dedi ki: "Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam, Ebu Bekir, Ömer ve Osman Arefe günü oruç tutmadılar, ben de tutmuyorum."

  îmam Malik ile İmam Sevri oruç tutmayı tercih ediyorlardı.

  Abdullah İbni Zübeyir ile Hz. Âişe Arefe günü oruç tutmaya meylediyorlardı.

  Atâ "Kışın tutarım, yazın tutmam" diyordu.

  Katade ise, "Arafat'ta duadan zayıf düşürmezse oruç tutulmasında bir beis yoktur" diyordu.

  İmam Şafii, "Hacıların dışındakilere Arefe günü oruç tutmak müstehaptır, hacılara gelince, duâ yapmak için kuvvet vermesinden dolayı yemesi bana göre daha iyidir" dedi.

  İmam Ahmed ise "Oruç tutmaya gücü yeterse tutar, şayet yerse bu durum kuvvete ihtiyaç duyduğu bir gündür" dedi. (15)

  Bu nakillerden sonra şöyle söylenebilir: Hac sıcak günlere rast gelirse veya Arefe günü çok sıcak olursa oruç tutulmaması daha isabetli ve faziletlidir, ancak serin ve kısa günlere rast gelirse oruç tutulabilir.

  -----------------
  (11) - et-Tergîb ve't-Terhîb Trc, 2:330.
  (12) - et-Tergîb ve't-Terhîb Trc, 2:457.
  (13) - et-Tergîb ve't-Terhîb Trc, 2:458.
  (14) - et-Tergîb ve't-Terhîb Trc, 2:460.
  (15) - et-Tergîb ve't-Terhîb Trc, 2:460-461.
terviye günü oruç tutmak,  terviye orucu,  kurban bayramın birinci gününde oruç tutmak günah mı,  bayramda oruc tutmak günahmi,  arefe günü oruç tutmak günah mı,  aşure günü oruç tutmak mekruh mudur,  arefe gunu oruc tutmak mekruhmudur