Mumine.com ve Sizden Gelen Sorular Forumundan Kuran-kerim Öğrenmek farzmıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kuran-kerim Öğrenmek farzmıdır?

  Reklam
  ALLAHIMA şükürler olsun ki KURAN-I KERİM-İ öğrenmeye başladım. YASİN e geçtim))))O kadar mesut ve bahtiyarım ki. En azından ufacıkda olsa RABBİM e eli boş dönmeyeceğimi biliyorum. Çok borcum olsa da(((. Kuran öğrenmek farz mıdır?Nafile midir?Bir de mezarda münker ve nekir melekleri gelince namaz zekat oruç haç dışında ki ibadetlere kuranda eklenip kabrimi aydınlatabilecek midir?RABBİM NEOLUR NASİP ETSİN O NURLUĞA.ALLAH RAZI OLSUN CEVAPLAYANDAN.


  Paylaş
  Kuran-kerim Öğrenmek farzmıdır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Namazda Kur'an-ı Kerim okumak farzdır. Namaz dışında ise Kur'an-ı Kerim'i okumak sünnettir.  Bizler öldükten sonra, kabir hayatı nasıl olacak ve bizler kabirde nelerle karşılaşacağız?

  Uykuyla hislerimiz bu dünya ile ilgilerini keser kesmez, rüya aleminde ayrı şeyler gördüğümüz, farklı konuşmalar dinlediğimiz ,.., gibi, ölümle bedenden ayrılan ruhumuz, kabir alemi dediğimiz bir yeni alemle tanışır. Ölüm anında Azrail aleyhisselamı gören insan, bu yeni alemde sorgu melekleriyle karşılaşılır. Müminin güzel amelleri sevgili birer arkadaş gibi onunla bu yeni hayatta birlikte olurlar.
  Kabir hayatı, dünya hayatıyla ahiret arasında bir köprüdür. Bu yüzden bu hayata berzah hayatı da denilir. Bu alem her insan için farklı bir şekilde kendini gösterir. Şehitler bu hayatı öldüklerini bilmez bir halde geçirirken, ilim tahsili üzere ölenler bu alemde de ilme devam ederler. İnançsızlar için ise bu alem cehennem azabının ilk numunelerinin tattırıldığı bir azap ülkesidir.
  Ölüm, ruhun bedenden ayrılmasıdır; yaşadığımız âlemden kabir âlemine yolculuktur. Ruh, Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla "berzah alemi"ne götürülür. Bu alemde göreceğimiz ilk melek Azraildir. O, en kıymetli cevherimiz olan ruhumuzu gönül rahatlığıyla teslim edebileceğimiz güvenilir bir emanetçidir. Ölüm anında, ruh, beden hapsinden kurtulur; fakat bütün bütün çıplak kalmaz. Çünkü, "misali bir cesetle" başka bir tabirle "latif bir gılaf" ile kuşatılmıştır.
  Dünyada kaldığı sürece bedene bağlı olan ruh, ölüm sebebiyle bir derece serbest kalır. Bedendeyken görmek için göze, işitmek için kulağa, düşünmek için beyne muhtaçken, artık bu aletlerin varlığına gerek duymadan görür, işitir, düşünür ve bilir. Rüyada olduğu gibi…
  Berzah, "geçit" demektir ve berzah alemi, dünya ile ahiret arasında bulunan bir "bekleme salonu"dur. Ruhlar, orada kıyameti ve dirilişi beklerler. "Münker ve nekir taifesinden" olan sorgu melekleriyle karşılaşma, ilk mahkeme, ilk ceza ve ilk mükafat burada gerçekleşir.
  Berzah, başka bir tabirle kabir hayatı, hadisin ifadesiyle, "Ya cennet bahçelerinden bir bahçe" veya "cehennem çukurlarından bir çukurdur." Ancak, burada azabın veya lezzetin muhatabı, cisimden mahrum kalan ruhtur. Kabir hayatından sonra, "mahşer"de, yeniden yaratılan bedenine döner, dünyada yaptıkları için o "büyük mahkeme"de hesap verir. Sonrası, ebedi cennet veya cehennemdir. Bu menzillerde lezzet de elem de hem cisimle hem de ruhla tadılır; dünyada olduğu gibi.
  Kabir hayatını yeniden diriliş takip edecektir. Ruh zaten ölmediğinden diriliş beden için söz konusudur. Ba’s (diriliş) ile ruhlar yeni bedenlerine kavuşurlar ve hesaba çekilmek üzere mahşer meydanına çıkarlar. Orada vakfe denilen bir süre kalındıktan sonra mizan safhasına geçilir. İman ile ölen ve bu mizanda sevapları günahlarından ağır gelenler ebedi saadet menzili olan cennete sevk edilirler. Küfür üzere ölenler Allah’ın azap diyarı alan cehenneme giderler. Günahları sevaplarından daha ağır gelen müminler de bu günahlarının temizlenmesi o dehşetli cehennem azabını tadarlar. Daha sonra onlar da cennete ulaşırlar.kuran öğrenmek farz mıdır,  kuran öğrenmek farz mı,  kuranı arapça okumak farzmı,  kuran okumak farzmı,  kuran öğrenmek farzmı,  kuranı kerim öğrenmek farzmı,  kuranı kerimi arapça okumak farzmı