Mumine.com ile Sizden Gelen Sorular Forumundan Herkes birşey söylüyor?... Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Herkes birşey söylüyor?...

  Reklam
  Hayız(regl) döneminde, ezberden okunabilecek dualar sureler hangileridir? Örneğin; Ayetel Kürs-i, İhlas, Fatiha, Nas-Felak, vb... O kadar çok kişiye sordum ki, kimisi sadece Ettehiyatühü ve Sübhanekeyi okuyabilirsin diyor, kimisi ezberden olduğu müddetçe hepsini okuyabilirsin diyor, kimisi çok zorda kalınca okursun diyor. Neye inanacağımı şaşaırdım, lütfen yardımcı olurmusunuz?
  Şimdiden Allah(c.c) razı olsun...


  Paylaş
  Herkes birşey söylüyor?... Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Selamunaleyküm,
  Aynı dertten ben de muzdaripim. Mecburen bazen Fatiha Suresini okumak zorunda kalıyorum. Cevaplarsanız çok memnun olurum. 3. 3
  Ezberinizde ne ayet, sure varsa okuyun çocuklar..Okumazsanız olmaz öyle şey olur mu kim diyor okunmaz diye...
  o yobazlar yüzünden islamdan kaçıyo millet..aklı başında biri bunu yasaklamaz artık yok artık daha neler yaaa... 4. 4
  Allah(c.c) razı olsun aynur hanım. Bende sizin gibi düşündüğüm için, bir süredir ne olursa olsun hep dualarımı eksik etmiyordum ama istemeden de olsa içimde bir şüphe oluyordu, acaba bu sureyi ya da duayı okuyabilirmiyim ki diye. Artık daha rahat okuyabileceğim hayzlı dönemlerimde de. 5. 5
  “Kadınlar namaz kılamadıkları âdetli ve lohusa oldukları günlerde

  1 Kur’ân-ı Kerim okuyabilirler mi?
  2 Âyetü’l-kürsi ve İhlâs okuyabilirler mi?
  3 Besmele, kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, salavat-ı şerife, tesbih ve zikir çekebilirler mi?
  4 Dini kitapları okuyabilirler mi?
  5 Radyodan dinledikleri Kur’ân’ı içlerinden tekrarlayabilirler mi?
  6 Arapça Besmele yazabilirler mi?”

  Bu soruların tamamına toplu olarak şöyle cevap vermeye çalışalım:

  Cünüp, âdetli veya lohusa olan kadın Kur’ân âyetlerinden hiç birini okuyamaz, caiz değildir
  Bu hususta Resulullah (asm) şöyle buyururlar:

  “Cünüp ve âdetli kadın Kur’ân’dan hiçbir şey okuyamaz”1

  Yani sırf Kur’ân-ı Kerim okumak niyetiyle bir âyetten daha az bile okuyamaz Ancak dua, senâ, Allah’a sığınma, zikir veya bir işe başlangıcında yahut öğretmek maksadıyla Kur’ân’dan bazı âyetleri okumak caizdir

  Meselâ, bir ulaşım aracına binerken okunması sünnet olan “Sübhânellezî sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehû mukrinîn (Her türlü noksandan münezzehtir o Allah ki, bunu bizim hizmetimize verdi, yoksa bizim buna gücümüz yetmezdi”2

  Aynı araçtan inerken de “Rabbenâ enzilnî münzelen mübâreken ve ente hayrü’l-münzilîn (Ey Rabbim, beni hayır ve bereketi bol bir yere indir Misafir ağırlayanların en hayırlısı Sensin)3
  Bir musibet ve ölüm haberi alınca, “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn (Muhakkak biz Allah içiniz ve muhakkak yalnız Ona dönücüleriz)4

  Yine bir işe başlarken “Bismillâhirrahmânirrahîm” demek, şükür maksadıyla “Elhamdülillah” demek de bu kabildendir

  Aynı şekilde Fâtiha, Âyetü’l-kürsî, Felâk, Nâs ve İhlâs Sûrelerini zikir maksadıyla, Allah’ı hatırlamak düşüncesiyle okumak haram değildir

  Mâlikî mezhebine göre, hayızlı ve lohusa olan kadının az miktarda Kur’ân okumasında bir mahzur bulunmamaktadır Bu az miktar da yukarıda adı geçen sûreler miktarıdır Bu meseleye delil olarak; kadınların uzun süre bu halde kalmış olduklarından dolayı istihsânen caiz görmüşlerdir

  Hanbeli ve Hanefi mezhebine göre, Kur’ân-ı Kerimin kelimelerini heceleyerek, harf harf okumak caizdir Çünkü böyle bir okuyuş “kıraat”e girmemektedir Yine tilavet olmadan Mushafa bakmayı, sesini çıkarmadan içinden okumasını da caiz kabul etmişlerdir Çünkü bu durumda da kıraatten (okumaktan) söz edilmez5

  Bütün bu görüşler müçtehid imamların çeşitli delillere dayanarak vardıkları içtihad farklılıklarıdır ve hepsi de doğrudur

  Bunun yanında, Kelime-i Şehâdet, Kelime-i Tevhid, istiğfar, salavat-ı şerife gibi tevhid ve zikir cümlelerini bir veya birden fazla okumak caizdir

  Hanımların bugünlerde Kur’ân-i Kerimin dışında tefsir, hadis ve fıkıh gibi dinî kitapları ellerine almaları İmam-ı Âzama göre caizdir Ancak bu kitapların içinde bulunan âyetlere el sürmemeleri gerekir
  Kur’ân âyetlerinin bu durumda iken yazılması meselesinde el-Feteva’l-Hindiyye’de şu kayıtları okuyoruz:
  “Cünüp veya hayızlı olanların yazmakta oldukları satırların arasına Kur’ân’dan bir âyet yazmaları mekruhtur Fakat yazdıkları bu âyetleri okumazlarsa mekruh olmaz

  “İmam-ı Muhammed ise, bu kimselerin Kur’ân yazmamaları bana göre en sevimli davranıştır, diyerek bu hususta ihtiyatlı ve dikkatli olmayı tavsiye etmektedir”

  Buna göre, Besmele de Kur’ân’dan bir âyet olduğundan hayızlı iken yazılmaması daha isabetli olur
  Bu arada hangi mezhebe bağlı olursa olsun, bu haldeki bir kadın Kur’ân’ın bir âyetine bile el süremez Ancak Kur’ân’a yapışık olmayan temiz bir bez ve kâğıtla tutabilir

  1 İbni Mâce, Tahâret: 105
  2 Zuhruf Sûresi, 13
  3 Mü’minûn Sûresi, 29
  4 Bakara Sûresi, 256
  5 Vehbe Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletühû, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, 1: 288-9
  6 İbni Mâce, Tahare: 119
  7 Bidâyetü’l-Müctehid, 1:110; el-fıkhu’l-İslâmî ve Edilletühû, 1: 422
  Mehmed Paksu 6. 6
  Paylaştığın bilgiler için ALLAH(c.c) razı olsun Sevim kardeşim 7. 7
  Cümlemizden inşallah kardeşim.. 8. 8
  Allah razı olsun paylaşımınız için. Çok şükür içimde tereddüt kalmadı. 9. 9
  Benimde çok aklıma takılıyordu,çok teşekkürler. Allah(c.c.) razı olsun.herkez birşeyler söylüyor