Mumine.com ile Sizden Gelen Sorular Forumundan Zammı süreler, hangi zammı süresini okumalıyım Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 11

  --->: zammı süreler, hangi zammı süresini okumalıyım

  Reklam
  hepsi ayrı ayrıdır kardeşim zammı sure nedir en kısası ne kadar olmalıdır


  Muminem --->: zammı süreler, hangi zammı süresini okumalıyım

 2. 12
  Alaattin
  Alıntı Hicran Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  zammı suresi olarak: ihlas süresi,nas,felak sürelini okuyabilirsin

  zammı sure nedir en kısası ne kadar olmalıdır


  Namazda Fatiha suresine başka bir sure veya bir sure yerini tutacak kadar ayet ilavesi Hanefi mezhebine göre vacibdir. Şöyle ki: Farz namazların önceki ilk iki rekatlarında Fatiha'dan sonra diğer bir sure veya bir sureye denk bir mikdar ayet okunması vacib olduğu gibi, vitir namazı ile nafile namazların her rekatında Fatiha ve Fatiha'dan sonra bir sure veya ona denk bir ayet okunması da vacibdir.
  Fatihaya başka bir sure veya ayetin eklenmesi üç İmama göre sünnettir.
  Namazda fatihadan sonra okunması gereken asgarî miktar, kısa üç ayet veya buna denk bir uzun ayettir. Okunan ayetlerin ille de bu kadar harf veya kelimeden meydana gelmesi gibi bir zorunluluk söz konusu değildir. En kısa ayetlerden biri olan: “Mudhammetan” ayetinin üç katı kadar uzun olan herhangi bir ayeti veya o uzunluktaki bir ayet parçasını okumak yeterlidir.
  Kevser suresinin zamm-ı sure olarak okunmasının yeterli olduğunda ufak bir tereddüt söz konusu değildir. (krş. Ö. N. Bilmen, İslam İlmihali, s.129; İSAM ilmihali, s.241).

  detaylı bilgi için verdiğim konuları tıkla:

  Namaz surelerini namazda hangi sırayla okumalıyız? Sırasız okumak ...

  Namazda okunan dua ve sureler belli bir sıraya göre mi olmalıdır ?

  Namazdaokunacak zammı surelerin sırası

  FATİHA SURESİ ; 1
  Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym 2El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn 3Er'Rahmânir-Rahiym 4Mâliki Yevmiddiyn 5Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn 6İhdinassırâtal-müstekıym 7Sıraatalleziyne-en'amte aleyhim, gayrilmağdubi aleyhim ve leddâlliyn Amin  FİL SURESİ ; 1
  Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaabilfiyl 2Elem yec'al keydehüm fii tadliyl 3Ve ersele aley him tayran ebâabiyl 4Termiyhim bi hıcâaratim min sicciyl 5Fecealehüm Ke asfim me'küül  KUREYŞ SURESİ ; 1
  Li iylâafi kurayşin 2İlâafihim rihleteş şitâaaai vessayf 3Fel ya'büdüü rabbehâazel beyt 4Ellezii et 'amehüm min cuuın ve âmene hümmin havf  MA'UN SURESİ ;1
  Eraeytellezi yükezzibü biddiyn 2Fezâalikellezii yedü'ul yetiym 3Velâa yehuddu alâa ta'aamil miskiyn 4Feveylül lil musalliyn 5Elleziyne hüm an salâatihim sâahüün 6Elleziyne hüm yüraaaa üüne 7Ve yemneuunel mâauun
  KEVSER SURESİ ; 1
  İnnâa e'taynâakel kevser 2Fesalli li rabbike ven har 3İnne şâanieke hüvel ebter  KAFİRUN SURES ;1
  Kul yâa eyyühel kâafiruun 2Lâa e'büdü mâa tebüdüün 3Velâa entüm aabidüüne mâa a'büd 4Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm 5Velâa entüm aabidüüne mâa e'büd 6Leküm diynüküm veliye diyn  NASR SURESİ ; 1
  İzâa câaaae nasrullaahi vel fethu 2Ve raeytennâase yedhu-lüüne fii diynillahiefvâacâa 3Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirhüinnehüü kâane tevvaâbâa  TEBBET SURESİ ; 1
  Tebbet yedâaa ebiylehebivve tebbe 2Mâa ağnâa anhü mâalü-hüü ve mâa keseb 3Se yaslâa nâaran zâate leheb 4Vemraetühüü hammâaletel hatab 5Fii ciydihâa hablüm mim mesed


  İHLASSURESİ ; 1Kul hüvellâahü ehad 2Ellâahüs samed 3Lem yelid ve lem yüüled 4Velem yeküllehüü küfüven ehad  FELAK SURESİ ; 1
  Kul euuzü birabbil felak 2Min şerri maa halak 3Ve min şerri ğaasikın izâa vekab 4Ve min şerrin neffâasati fil 'ukad 5Ve min şerri haasidin izâa hased  NAS SURESİ ;
  Kul euuzü birabbinâas 2Melikinnâas 3İlâahinnâas 4Min şerril vesvâasil hannâas 5Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas 6Minel cinneti vennâas
 3. 13
  peki fatihadan sonra zammı sureye başlarken yine besmele çekmemiz gerekirmii? 4. 14
  ZAMM-I SÛRE NEDİR NE DEMEKTİR?


  Sûre bitiştirmek anlamına gelen zamm-ı sûre, dinî bir kavram olarak zammu sûre, namazda ayakta iken, Fâtiha sûresinden sonra bir sûre veya üç âyet ya da bir kısa sûre, uzun bir âyet okumak demektir. Hanefî mezhebine göre farz namazların ilk iki rekatinde, diğer namazların her rekatinde Fâtiha sûresinden sonra bir sûre veya en az üç âyet okumak vaciptir. Kasıtlı olarak terk edilmesi halinde namazın tekrar kılınması vaciptir. Ancak unutarak veya yanılıp da terk edilirse, sehiv secdesi yapılması gerekir. Namazın yeniden kılınmasına gerek yoktur. Cemaatle kılınan namazlarda imamın kıraati, kendisine uyanların kıraatinin de yerine geçtiğinden, cemaat Fâtiha ve zamm-ı sûreyi okumaz. İmam açıktan okuyorsa susarak onu dinler; içinden okuyorsa bir şey okumadan bekler.
  (DİYANET) 5. 15
  Kayıtsız Üye
  Tek süre okunuyor 6. 16
  Kayıtsız Üye
  Fatihadan sonra namaz vatlerine göre hangi zemmi sureleri okumaliyim siralama varmidir 7. 17
  Namaz kılarken fatihadan sonra zammı süre okunur bu sureler sırası ile de okuna bilir .Önce uzun süre okuduktan sonra sonrasın da kısa bir sure okumak meruhtur. 8. 18
  HasanKAZANKA
  değerli kardeşlerim burada lütfen mekruh, haram, caiz değil gibi konulardan bahsetmeden bildiğimiz kadarı ile değil okuduğumuz kadar payalaşımda bulunalım. Diğer konular var ama bu konu daha başlangıç vesselam 9. 19
  Kayıtsız Üye
  Birsürü zamm-ı sure var.İstediğini okuyabilirsiniz. 10. 20
  Kayıtsız Üye
  selamunaleyküm ben ilk sünnette fil suresinden başlıyorum fil kurayş maün kevser kafirun izecaa tebbet ihlas felak ve nas suresini okuyorum . felak ve nas ı selahatı vitir namazında okumuş oluyorum selahatı vitir namazının 3. rekatında tekrardan ihlas ı okuyorum .bu yanlışmı oluyo . aslına bakarsanız mesela ilk sünnette okudugum zammı sureleri farzında yada son sünnettte okuyabilirmiyim bilmiyorum . bildiğim zammı sureler salahati vitir namazında bittigi için ihlası 3 . rekatta okuyorumzammı sureler,  ZAMMİ SURE,  zammı sureler nelerdir,  zammi sure,  zammi sureler,  zammi suresi,  zammı suresi