Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Peygamberimiz in Hiçbir Sebep Yokken Öğle İle İkindi Namazını Birleştirdiği Doğru Mu? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Peygamberimiz in Hiçbir Sebep Yokken Öğle İle İkindi Namazını Birleştirdiği Doğru Mu?

  Reklam
  Hz. Peygamber (asm)'in Arafat ve Müzdelife dışında bazı yolculuk ve meşakkatli zamanlarda da öğle ile ikindiyi, akşamla yatsıyı birleştirerek kıldığı olmuştur. Sâlim b. Abdillah, babasından şöyle nakletmiştir:

  "Rasûlullah (asm) sefere acele ettiği zaman akşam namazını geciktirerek, yatsı ile birlikte kılmıştır."
  (Müslim, Salâtü'l Müsâfirîn, 45)


  Yine Muaz b. Cebel'den rivayete göre,o şöyle demiştir:

  "Hz. Peygamber ile beraber Tebük savaşına çıktık. Hz. Peygamber, öğle ile ikindiyi birlikte, akşam ile yatsıyı da birlikte kılardı." (Müslim, II, 10; Ebu Davud, I, 285; İbn Mâce, I, 340)

  Bu ve benzeri hadîsler Hanefî mezhebince, Rasûlullah'ın bunlarda birinci namazı vaktinin sonunda kılmış olduğu, ikinci namazı da vaktinin evveline aldığı; ancak her iki namazı bir vakitte kıldığı şeklinde anlaşılmıştır. İbn Abbas'ın naklettiği hadîs de bu manayı destekler:

  "Rasûlullah (s.a.s.) Medine'de korku veya yağmur yokken, öğle ile ikindiyi, akşamla yatsıyı da birlikte kıldı."

  İbn Abbas'a Rasûlullah'ın bununla ne yapmak istediği sorulmuş, o şu cevabi vermiştir:

  "Ümmetine meşakkat vermemeyi kastetti..." (Sahîh-i Müslim Trc., IV,136,137)

  İslâm âlimlerinden hiçbirisi, hazarda, iki namazı birleştirmenin caiz olduğunu söylememiştir. Bu yüzden yukarıdaki İbn Abbas hadîsi birinci namazın vaktinin sonunda, ikinci namazın da ilk vaktinde kılınması anlamına gelir.

  Buradan anlaşılan şudur: Arafat ve Müzdelife dışında iki namazın birleştirilmesi sadece şeklen olmuştur. Aslında iki namaz ayrı ayrı kendi vakitleri içinde kılınmış; ancak birinci namaz vaktinin sonuna geciktirilmiş, ikinci namaz ise ilk vaktinde edâ edilmiştir.
  Bu konudaki hadisler, Hanefilerce namazın şartlarından olan vakti tahsis edecek güçte kabul edilmemiştir.


  Sorularla İslamiyet


  Paylaş
  Peygamberimiz in Hiçbir Sebep Yokken Öğle İle İkindi Namazını Birleştirdiği Doğru Mu? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Namaza aşık olan peygamber efendimizin boş yere namazı ertelemesi düşünülemez. Savaş gibi durumlar dahi namazı kılmıştır. Bu zor zamanlarda namazın birleştirilebileceğini göstermiştir.