Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Hayber'in Fethinin önemi Nedir,hakkında Bilgi Verirmisiniz? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hayber'in Fethinin önemi Nedir,hakkında Bilgi Verirmisiniz?

  Reklam
  Hayberin fethi ile hemen hemen Arabistan'daki bütün Yahudiler İslâm devletine tâbi duruma gelmiş sayılıyordu. Daha evvel de, Hudeybiye Sulhu ile müşriklerden gelebilecek herhangi bir tehlike önlenmiş bulunduğundan, bu fetih ile İslâmiyet büyük bir serbestiyet imkânına kavuşuyordu.

  Hudeybiye Anlaşmasıyla, müşriklerin, Yahudilerin yardımına koşmaları veya onlarla işbirliğine girişmeleri önlenirken, bu fetih ile de Yahudilerin Kureyş müşrikleriyle herhangi bir işbirliğine teşebbüsleri bertaraf edilmiş oluyordu. Ancak, ne müşriklerden Yahudilere, ne de Yahudilerden müşriklere bir ümit ışığı kalmıştı. Böylelikle Kureyş müşriklerinin Müslümanlara karşı her zaman kullanmayı düşündükleri bir kollarını kaybetmiş sayılıyorlardı.

  Bu fetih etrafta da büyük akisler uyandırdı. Çünkü, Hayber'in çok kuvvetli kalelere sahip bulunduğu, buradaki Yahudilerin harp sanatını çok iyi bildikleri, harp malzemesi bakımından da üstün bir seviyede bulundukları, cesur adamlarının, yiğitlerinin oldukça fazla olduğu herkesçe biliniyordu.

  Bütün bunlara rağmen, İslâm ordusu karşısında mağlup düşmeleri, hepsini korkutuyor, Müslümanların yenilmez bir güç halini aldıklarını bir kere daha anlıyorlardı. Nitekim Hayber fethinden sonra, civar kabileler teker teker kendi arzularıyla gelip İslâm hâkimiyetini kabul ederek boyun eğdiklerini bildirmişlerdir.

  Bu bakımdan Hayber'in fethi, İslâm tarihinde önemli bir yer işgal eder.

  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Hayber'in Fethinin önemi Nedir,hakkında Bilgi Verirmisiniz? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hayber'in fethedilmesi Müslümanlar açısından büyük önem taşıyordu. İslamiyetin yayılması için hızla çalışan Müslümanlar Hayber'i fethederek bu amaçlarına ulaşmışlardır.