Soru ve Cevaplarla İslam ve Siyer Soruları Forumundan Neden Muhammed (sav) son peygamber olarak seçildi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Neden Muhammed (sav) son peygamber olarak seçildi?

  Reklam
  Neden Muhammed (sav) son peygamber olarak seçildi?

  Yazar: Sorularla İslamiyet 2011-05-09

  Hz. Muhammed (asv) son semavi din olan ve hükmü kıyamete kadar geçerli olacak, dini ve daveti umumi ve tüm beşereyiti kapsayan islam dinini getirdiği ve bundan sonrada her hangi bir din ve şeriat gelmeyeceği için o da peygamberlerin sonuncusu olmuştur. Ondan sonra resul ve nebi gelmeyecektir. Malûmdur ki, bu alem de her şeyin bir başlangıcı ve bir de nihayeti olduğu gibi, hz. Âdem'le (a.s.) başlayan peygamberlik müessesesi de Hâtemü’l-Enbiyâ (asv) ile son bulmuştur.
  Cenâb-ı Hak, peygamberlerin en ekmeli olan o zât'ın eline semavi kitapların en mükemmeli olan Kur'ân-ı Azimüşşân'ı vermiş ve nübüvvet müessesesini o Hatemü’l-Enbiyâ (asv) ile tekmil etmiştir. Artık, kıyamete kadar Hz. Muhammed (asv)'den sonra bir peygamber gelmeyecektir.
  Hz. Muhammed’in (asv) hâtemü’l enbiya olduğu Ahzap suresinde şu şekilde ifade buyurulmaktadır:
  “Muhammed (asv) sizin ricalinizden hiçbirinin babası değil ve lâkin Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah âlimdir. (her şeyi bilendir.)"(Ahzab, 33/40)
  Hz. Muhammed (asv)'in peygamberliği ile insanlık din açısından, ilerlemenin son noktasına erişmiştir. Ondan sonra başka peygamber beklememeli, Muhammedî nuru izlemelidir. Allah her şeyi çok iyi biliyor. Her şeyi bilip duyuyor. Onun için bu hükümleri emrediyor.(Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili Tefsiri)
  Bilindiği üzere en yüksek ilim üniversitede veriliyor. Öyleyse üniversitede verilen ilim, ilkokul çocuklarına da verilsin denilmez. İnsanlık da bir eğitim kurumu gibidir. Her devir bu okulun bölümleri gibidir. Bu bölümlerin hocaları da peygamberlerdir. Hz Adem (as)’den bu yana insanlık, hocalarından ders alarak sanki üniversite seviyesine gelmiş ve İslam dininin mükemmel derslerini alma kabiliyeti kazanmıştır. Bu nedenle en son ve en mükemmel din en sona bırakılmıştır. İlk okulda da matematiğin özü vardır. Ama ders onların seviyesine göre verilir ve hoca bütün bildiği şeyleri değil de anlayacakları şeyleri anlatır.
  İşte diğer peygamberler de insanlığa seviyelerine göre ilim vermiş ve onları yetiştirmiştir. Sonuçta bütün yönleriyle ders alma seviyesine geldikleri için İslam Dini ve Yüce Peygamber (asv) gönderilmiştir.
  İlave bilgi için tıklayınız:


  Paylaş
  Neden Muhammed (sav) son peygamber olarak seçildi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bizden önce bir çok millet kavim dünyaya gelip gitti hepsine ayrı ayrı şanslar verildi fakat hiç biri bunu değerlendirmedi en son olarak Allahu teala en sevdiğini insanlığa göndermiş ve son mesajını iletmiştir.