Mü'mine ve Tarih ve Sahabelerin Hayatı Forumundan Hz. Ömer’in, Hz Ebubekir’i Hz. Peygamber’le Beraber Mağaraya Girerken Yaptığı Hizmet Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz. Ömer’in, Hz Ebubekir’i Hz. Peygamber’le Beraber Mağaraya Girerken Yaptığı Hizmet

  Reklam
  Hz. Ömer’in, Hz Ebubekir’i Hz. Peygamber’le Beraber Mağaraya Girerken Yaptığı Hizmetlerden Dolayı Övmesi


  - Bazı kimseler, Hz. Ömer döneminde,
  “Hz. Ömer, Ebubekir’den daha üstündür” dediler. Bu haber Hz. Ömer’in kulağına geldiğinde
  “Allah’a yemin ederim, Ebubekir’in bir gecesi vardır ki, Ömer ailesinden daha hayırlıdır. Ebubekir’in bir günü vardır ki, Ömer ailesinin hepsinden daha hayırlıdır” dedi ve devamla “Hz. Peygamber mağaraya gittiği gece evden çıkarken Ebubekir de yanındaydı. Bazen Peygamber’in önünden bazen de arkasından gidiyordu. Rasûlullah bunu farkedince
  “Ey Ebubekir! Ne yapıyorsun? Bazen önümde, bazen de arkamda gidiyorsun?” dedi. Bunun üzerine Ebubekir
  “Ey Allah’ın Rasûlü! Bizi arayanların bulunabileceği hatırıma gelince senin arkana geçiyorum. Bizi gözetenlerin varlığını düşününce de önüne geçiyorum” dedi. Hz. Peygamber
  “Ey Ebubekir! Eğer bir şey olsa, bunun benim başıma değil de senin başına gelmesini tercih eder misin?” diye sordu. Ebubekir buna
  “Evet, seni hak Peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim, bana musibet gelsin, fakat sana gelmesin” dedi. Onlar mağaraya geldiklerinde Ebubekir
  “Ey Allah’ın Rasûlü! Dur, ben senin için mağarayı temizleyeyim, sen sonra girersin” dedi. Böylece Ebubekir mağaraya girdi, içini temizledi ve sonra da oradaki delikleri kontrol etmediğini hatırladı. Bunun üzerine
  “Ey Allah’ın Rasûlü! Dur, mağarayı tekrar temizleyeyim” dedi. Oraları da temizledi ve
  “Ey Allah’ın Rasûlü! Şimdi girebilirsin!” dedi. Böylece Rasûlullah orada konakladı. Sonra Ömer
  “Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki, o gece Ömer’in ailesinden daha hayırlıdır” dedi.[1]

  [1] Bidaye, III/180; Kenzü’l-Ummal, IV/348, Hakim de kaydetmiştir. Begavi de İbn Muleyke’den mürsel olarak rivayet etmiştir.
  Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/326-327.


  Paylaş
  Hz. Ömer’in, Hz Ebubekir’i Hz. Peygamber’le Beraber Mağaraya Girerken Yaptığı Hizmet Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bütün sahabiler peygamber efendimizi severdi fakat hazreti Ebubekir sıddık ismi ile anılacak kadar peygamberimize bağlı ve onu her türlü kötülüklerden koruyarak kendini tehlikeye atan önemli bir şahsiyettir.hz ebubekir mağara,  hz ebubekir ile mağrada,  hz ebubekir hz ömer