Mü'mine ve Tarih ve Sahabelerin Hayatı Forumundan Ebu Bekir’in imanı bir kefeye ümmetimin imanı bir kefeye bırakılırsa Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ebu Bekir’in imanı bir kefeye ümmetimin imanı bir kefeye bırakılırsa

  Reklam
  Eğer, Ebu Bekr’in imanı, bütün halkın/insanların imanı ile muvazene edilse/karşılaştırılsa, Ebu Bekr’in imanı daha ağır gelecektir.”(Tuhfetu’l-Ahvezî, 7/298-Şamile), Kenzu’l-Ummal’da ( h. No: 35614) ise, “bütün halkın” yerine, “bütün yeryüzü sakinleri” tabiri kullanılmıştır. Sahavî, bu hadisin sahih olduğuna işaret etmiştir(bk. el-Mekasıdu’l-hasane, 1/555).

  - “Eğer gökler ile yer küresi terazinin bir kefesine bırakılır, Ali'nin imanı da terazinin diğer kefesine bırakılsa, şüphesiz Ali'nin imanı daha ağır basar.” mealindeki hadisi, Deylemi, İbn Ömer’den rivayet etmiştir(bk. Kenzu’l-Ummal, h. No: 22993)

  - Bu tür kıyaslamalarda sözün söylendiği makam önemlidir. Hz. Ebu Bekr (ra)’in imanı bütün insanlarla muvazene edilirken, Peygamberlerin imanı elbette bunun dışındadır. Keza, denilebilir ki, -eğer rivayet sahih ise- Hz. Ali’nin imanı Hz. Ebu Bekr’in imanının dışındaki insanlarla bir muvazenedir.

  - Ehl-i sünnetin itikadî mezheplerinden Eş'arîlere göre, iman artar ve eksilir. Yani, delillerin, kalbî inkişafın, aklî burhanların artması nispetinde iman da artar. Bu sebeple, burada herkesin imanı aynıdır, denilmemeli. Farz ve vacipleri doğru-dürüst bize yaptırmayan sönük imanımızla, “Eğer perde-i gayb açılsa, artık imanım ziyadeleşmez.” diyen İmam-ı Ali’nin veya diğer sahabe ve evliyanın imanı bir olur mu?.

  - Hadislerde, bazen en faziletli amel olarak, namaz, bazen cihad, bazen oruç, bazen hac gösterilmektedir. Bu da gösteriyor ki, her ibadetin bazı yönlerden diğer ibadetlere karşı üstünlüğü vardır. Hadislerde yerine göre, o özellikler dikkate alınarak, onlara teşvik yapılmıştır.

  Bunun gibi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali, Hz. Ömer vs. de bir açıdan diğerlerinden daha üstündür. Örneğin, İhlas ve merhamette Hz. Ebu Bekir, adalette Hz. Ömer, haya ve edepte Hz. Osman, ilim-irfan ve takvada Hz. Ali öne çıkmaktadır. Hadislerde, belli özellikteki makamlara münasip olarak, bunlardan birinin üstünlüğü vurgulanmıştır.  Paylaş
  Ebu Bekir’in imanı bir kefeye ümmetimin imanı bir kefeye bırakılırsa Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İman tek bir şekilde ifade edilen ölçülen bir mesele değildir. hazreti Ebubekire baktığımız zaman onun peygamber sevdalısı olduğunu ve Allah için her şeyi yapacak iradede olduğunu ahiretin cennet ve cehennemin var olduğunu iyi idrak etmiş ve ona göre yaşamış biri olduğunu görmekteyiz. Gerçek iman bunu gerektirir.