Diğer Kategoriler ve Rüya yorumlatma Forumundan Rüyada peygamber efendimizi görmek için dua Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Rüyada peygamber efendimizi görmek için dua

  Reklam
  rüyada peygamber efendimizi görmek için dua


  Paylaş
  Rüyada peygamber efendimizi görmek için dua Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  PEYGAMBERİMİZ’İ RܒYADA GÖRME DUÂSI


  Resûlüllah Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz’i rü’yada görmeyi hemen her mü’min can ü gönülden arzu eder Ancak, çok az kimseler buna muvaffak olur Çünkü, Resûlüllah’ı görmenin ilk şartı, sünnetine sıkı sıkıya bağlı olmak, hayatı sünnet üzere devam ettirme azim ve aşkında olmaktır Ayrıca, haramlardan uzak kalmak, farzları mutlaka yerine getirmek de Resûlüllah’ı görmenin ilk şartlarındandır
  Böylece büyük günahlardan kaçınan mü’min, Resûlüllah’ı görmek için aşk derecesinde bir arzu ve alâka duymaya başladığı günlerde çok çok salât ü selâm getirmeli, yatarken de ısrarla ve devamla şu duâyı okumalıdır:

  “Allahümme Rabbe’l-beldeti’l-harâm, ve’ş-şehri’l-haram Ve’l-haremi’l-haram Ve’r-rükni ve’l-makam İkra’ alâ Nebiyyinâ Muhammedin Aleyhissalâtü vesselâm minne’s-selâm”

  “Ey haram beldesinin, haram ayının, haram olan haremin ve rükn ile makamın Rabbi olan Allah’ım, Nebîmiz Muhammed Aleyhisselâm’a benden selâm ulaştır ve ona olan sevgi ve hürmetimi duyur”
  Bu duygularla okunmaya devam edilen duâlar, günün birinde te’sirini gösterir, büyük bir günah ve hatası yoksa, Resûlüllah kendisine inşâallah görünür Şayet görmezse, buna rağmen alâka ve ümidi devam ederse, âhirette kendisine çok yakınlık gösteren Resûlüllah şöyle hitab eder:

  – Sen beni öylesine seven ümmetimsin ki, beni görmeyi arzuladın göremedin, ama buna rağmen alâkanı kesmedin, ümidini yitirmedin Senin alâkan samimi, ihlâsın kavîdir Devam ettirdiğin sevgi ve hürmetinin karşılığını görme zamanın gelmiştir, sana şefaatım vâcib omuştur Gel, şefaatıma lâyık olanların arasına gir

  Mâneviyat büyükleri verdikleri misâllerinde derler ki, yatarken tuzlu yiyen gece uykuda ciğeri yanınca nasıl kendini hep soğuk suların başında görürse, Resûlüllah’ın aşkıyla insanın ciğeri yanmalı ki rü’yasında O’nu görebilsin Basit bir arzu, cılız bir istek kâfi değildir bunun için

  Resulullah ’ı rü’yada görmek: Rû’yâsında Peygamber Efendimizi görmek istiyen, ona çok salevat okusun ve şu duâyı okumağa devâm etsin: “Allahümme rabbel beledil-harâm veş-şehril harâmi vel-hılli verrükni vel-harâmı ver-rükni vel-makam ikra’ alâ rûhi Muhammedin minesselâm”

  Ebû Hüreyre hazretleri,Resulullah’dan bildirir: “Cuma gecesi 2 rek’at namaz kılıp, her rek’atında 1 Fatiha dan sonra 1 Ayete´l-kursi, 15 İhlas okuyup selâm verdikten sonra bana 1000 salevât okuyan, öbür Cumaya varmadan beni rü’yada görür” buyurdu

  ---------------------------

  Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.)’i rüyada bütün uzuvlarıyla, olduğu gibi görebilmek için:
  • Düzgün itikada sahip olmak
  • İbadetleri eksiksiz, kesintisiz ve kurallarına uygun yapmak,
  • Haramın her çeşidinden kaçınmak,
  • Sünnet üzere yaşamak,
  • Çok salavat-ı şerife getirmek lâzımdır.
  Rüyada Efendimiz Aleyhisselâtu vesselâmı gören, muhakkak ki, O’nu görmüş olur. Çünkü şeytan O’nun şekline giremez. Rasûlüllah (s.a.v.)’i görmekte çok büyük faydalar vardır. Bu öyle bir ikramdır ki rüyayı görenin durumu bilinir ve o kişi gafletten uyanır. Diğer Peygamberleri de rüyada görmek böyledir. Çünkü şeytan (-u la’ne) peygamberlerin ve meleklerin suretine giremez.

  Kim ki, rüyasında Peygamberimiz Efendimiz’i gördü ise, görenin durumu iyi, gönlü hoş, iç dünyası huzurlu olur.
  Âlimlerimiz, Resûlüllah’ı rüyada gerçek şekliyle gören ve mü’min olarak ölen herkes Cennete gider, demişlerdir. “Eksiksiz görmek ne demektir?” derseniz; bazılarından “Ben Peygamberimiz’i rüyamda gördüm ama yüzünü göremedim” şeklinde beyanlar duyarsınız. İşte eksik görmek budur. Böyle görüş de Peygamberimiz’i görmek olur. Lâkin bu, o kişinin dinde noksanlığına, amellerindeki hatalarına işarettir. Kendisini toparlamasına işaret edildiği anlaşılmalıdır.

  Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki:

  • “Beni rüyada gören gerçekte görmüştür.” (Deylemi)
  “• Beni rüyada gören uyanıkken görmüş gibidir.” (İbni Mâce)
  • “Beni rüyada gören (mü’min olarak da ölen) Cehenneme girmez.” (İbni Asakir.)
  Rüyada Rasûlüllah’ı görmek bize ne anlatır:
  Bâzı tabircilere göre, bir kimse Peygamberimiz’i:
  • Yaşlı görse, selâmette olduğuna;
  • Genç görse, bu kişinin iyi halli oluşuna, düşmanlarının kendisine zarar ziyan veremeyeceğine,
  • Tebessüm ettiğini görse, rüyayı görenin yaşantısının sünnete uygun olduğuna;
  • Kızgın şekilde gördü ise, o insanın yaşantısının bozuk olduğuna ve düzeltilmesine işaret edildiğine;
  • Güzel bir surette görmek, rüyayı görenin yaşantısının dinine uygun olduğuna, ya da olması gerektiğine delâlet eder.
  Bu rüyaları böyle yorumlayanlar derler ki: Rasûl-ü Kibriya (s.a.v.) çok parlak bir ayna gibidir. O aynaya kim bakarsa kendi şeklini ve şemalini görür.
  • Kim ki rüyasında Peygamberimiz’i kendisine ilgi gösterirken, birşey öğretirken, kendisine ikramda bulunurken, hayır duâ ederken görürse bu kişi âlim ise, ilmiyle amel eder. Abid ise, feyiz ve bereket sahibi olurlar. Günahkâr ise, tevbe eder. Kâfir ise, hidayete erer.
  • Rüyada Peygamberimiz’in elbisesini giyen fakir ise zengin olur, bekârsa evlenir.
  • Efendimiz’in sakalını gören, kendisini çok mutlu edecek bir sevince kavuşur.
  • Peygamberimiz Efendimiz’i Medine’deki Mescidi’nde gören, izzet ve yüceliğe erişir.
  • Kabrini gören, zengin olur. Kabrini ziyaret ederken gören, büyük bir mala kavuşur.
  • Efendimiz’i ayakkabısız gören, görenin cemaatle namazı terkettiğini, cemaate katılması için ikaz ettiğine delâlet eder.
  Allah (c.c.), cümlemizi O’ndan ve yolundan ayrılmaya fırsat vermesin.

  Mevlüt Özcan, Milli Gazete,
peygamber efendimizi kim gorur,  peygamber efendimizi gormek icin dua,  arzuladini ruyada gormek icin dua,  ruyada peygamber efendimizi gormek icin dua,  rabbis sehril harami ve mesaril harami,  allahümme rabbel beledil haram,  allahumme rabbis sehril harami ve mesaril harami