Diğer Kategoriler ve Rüya yorumlatma Forumundan Peygamberimizi rüyada görmek Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Peygamberimizi rüyada görmek

  Reklam
  Peygamberimizi rüyada görmek

  Abdullah İbn-i Mesud’un (ra) rivayetine göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
  “Kim beni rüyasında görürse, o kimse uyanık iken beni görür gibidir, rüyası doğrudur Çünkü şeytan bana benzer bir surete giremez”
  Hadis-i şerifte belirtildiği gibi şeytan Peygamber Efendimizin suretine girememektedir Hakeza evliyaların, asfiyaların suretine de girememektedir Ancak söz olarak taklit edebilmektedir Bu bakımdan rüyadaki sözleri şeriat-ı Garra-yı Muhammedî terazisiyle tartmak lazımdır Şeytan ses olarak evliyâ-yı i’zâma, yani büyük evliyalara dahi musallat olabilmektedir Bu hususta Abdülkadir Geylanî hazretlerinin macerası meşhurdur Şah-ı Geylani, bir dağ başına çekilmiş riyazet yapmakta ve bütün vaktini ibadetle değerlendirmektedir Bir gün mağaranın önündeyken bir ses duyar Ses, “Ya Abdülkadir! Sen artık kemâle erdin İbadet etmene lüzum kalmadı!” demektedir Bu sesi işiten Abdülkadir Geylânî bir anda bütün Kur’an’ı hafızasından geçirmeye başlar “Va’büd Rabbeke hatte ye’tiyeke’l yagîn” (Ve gelmesi muhakkak olan ölüm sana erişinceye kadar Rabbine kulluk et/ Hicr sûresi 99 Âyet) âyetine gelince durur ve “Sen şeytansın, defol!” der İşte bu bakımdan uyanıkken olduğu gibi, rüyada iken de sözleri İslam dininin terazisiyle tartmak lazımdır
  Hadis-i şeriflere bakmaya devam edelim Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki: “sizden hanginiz en doğru sözlü ise onun rüyası da en doğrudur”
  “Rüyasına yalan katarak anlatan kimseye kıyamet gününde bir arpa danesinin iki ucunu bir araya getirip düğüm yapması teklif edilir Bir kimse gözleri üzerine yalan söylerse, Cennet kokularını alamaz İftiranın en büyüğü, adamın kendi gözlerine yaptığı iftiradır ki, ‘Ben gördüm’ der, halbuki bir şey görmemiştir”
  “Yalandan en büyük yalan rüyasında görmediği şeyi iki gözüyle görmek iddiasıdır”
  İftiranın en büyüğü, bir kimsenin babasından başkasına intisap etmesi veya görmediği rüyayı demesi veya Hazret-i Muhammed’in söylemediği sözü ona isnad etmesidir”
  Hz Ömer (ra), bir gün Hz Ali (ra) ile karşılaşır: “Ey Hasan’ın babası! Adam rüya görür, bir kısmı tasdik olunur, bir kısmı yalanlanır Buna ne dersin”
  Hz Ali, bu soruyu bir hadis-i şerif naklederek cevaplandırır: “Evet, Resûlullah Efendimizden duydum, şöyle buyurdu: “Herhangi bir erkek veya kadın uyumaya görsün, mutlaka uykuya dalınca ruhu arşa doğru yükselir Ruh henüz arşa varmadan uyanırsa bu rüya yalan olur Arşa ulaştıktan sonra uyanırsa bu rüya sadık rüya olur”
  Hadislerle verilen temel ölçüler
  Bu hadis-i şerifler bizlere, rüya ile ilgili temel ölçüler vermektedir Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
  Salih kimselerin gördüğü rüyalar mânalıdır Mühim mesajler ihtiva edebilmektedir Bu bakımdan mühimdir
  Mü’minlerin görmüş olduğu güzel rüyalar Allah’ın bir lütfudur, ihsanıdır Bu rüyalar iyi kimselere söylenebilir
  İnsanı üzen, kötü rüyalar ise şeytandandır Bu rüyalar hiç kimseye söylenilmemelidir Uyanınca, sol tarafa üç kere tükürülmeli ve “E’ûzu billâhi mine’ş-şeytânirraciym” denilmelidir
  Seher vakti ve gündüzleyin görülen rüyalar sadık rüyalardır Bu rüyalar dikkate alınabilir
  Rüyaları, salih ve rüya tabirini bilen kimselere anlatıp yorumlatmalıdır Fâsık ve işin ehli olmayan kimselere kesinlekle anlatılmamalı ve tâbir ettirilmemelidir Zira rüyâ onların tâbir ettiği şekilde çıkar ve neticede rüya gören kimse üzülür
  Rüyada görmediği şeyleri “gördüm” diye anlatmanın vebali ve mesuliyeti çok büyüktür Bu gibi kimseler âhirette hesap vereceklerdir


  Paylaş
  Peygamberimizi rüyada görmek Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah c.c razı olsun...İnşl Rabbım bizlerede nasip etsin gül kokusunu duymayı amin 3. 3
  peki görmeye hazır mıyız acaba??? 4. 4
  inşallah hazırızdırrüyada peygamberimizin kokusunu duymak,  rüyada peygamber efendimizin kokusunu duymak,  rüyada peygamber efendimizin sesini duymak,  rüyada hz muhammedin sesini duymak,  rüyada peygamber efendimizi hissetmek,  rüyada peygamberimizi hissetmek,  rüyada peygamber efendimizin kokusunu hissetmek