Mü'mine ve Tarih ve Peygamberimizin hayatı Forumundan Peygamberimizin 20 sıfatı. Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Peygamberimizin 20 sıfatı.

  Reklam
  Ve dahi bizim peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem hazretlerine mahsus yirmi kadar sıfatlar vardır, beyan olunur:
  1. İnsanla cine gönderilmiş hak peygamberdir,
  2. Şeriatının hükmü kıyamete değin bakidir,
  3. Şeriatı evvel geçen peygamberlerin bazı hükmünü nesh etmiştir, şimdi onlar ile amel etmek caiz değildir,
  4. Hâtemu'l-enbiyadır,
  5. Şefaati ehl-i kebâire (büyük günah sahiplerine) ve ehl-i sağâire (küçük günah sahiplerine) âmdır,
  6. Validesinden sünnetli doğmuştur,
  7. Tebevvül ve tağavvut ettikte (küçük ve büyük abdest bozdukta) yer yutup misk gibi kokar idi,
  8. Mübarek gölgesi asla yere düşmedi,
  9. Önünden gördüğü gibi ardından dahi görür idi,
  10. Mübarek ayağı kuma bassa iz olmaz, taşa bassa iz olur idi
  11. Mübaret cesedine müezziyat olan (eziyet veren) hayvanattan bir şey konmaz idi,
  12. Asla ihtilam olmadı,
  13. Her nereye gitmek murad eyleseler O'nun nur-ı pâki kendinden evvel varır idi,
  14. Her kimin yanına dursa mübarek boyu dört parmak yüksek gösterir idi,
  15. O'nun üzerinden bir beyaz bulut eksik olmadı,
  16. Salât-ı evvâbîn ve kuşluk ve teheccüd (gece) namazları O'na vacip idi, bize sünnet oldu,
  17. Teyemmüm ile namaz kılmak ancak O'nun şeriatıncadır,
  18. Uyuşa, uyansa abdesti bozulmaz idi, zira peygamberlerin gözleri uyur kalpleri uyumaz,
  19. Doğduğu gibi secdeye vardı,
  20. O'nun vücud-ı pakı dünyaya gelmezden evvel şeyatîn (şeytanlar) göklere çıkarlar idi, O'nun vücud-ı pakı dünyaya geldikten sonra şeyatîn göklere çıkamaz oldu. Nice hasâis-ı Nebi (Peygamber'e mahsus haslet ve özellikler) vardır, -kütübi mutavvelâtta tafsil olunmuştur-.
  Ve'dahi mucizatları ve sıfatları vasfa gelmez ve vasfı kabil değildir. Ve gazada ashap suya sıkılıp "Ya Resûlالله su yoktur" dedikte mübarek parmaklarından sular akmıştır, ol sudan içtiler ve kırbaların(ı) doldurdular. Ve dahi mübarek parmağıyla aya işaret edip iki pare ettiği gibi. Ve O'nun mutizatı çoktur, biz O'nun vasfını bilmekte âciziz.
  Ve dahi silsile-i Resûlüllah sallallâhu taâlâ aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim aleyhi's-selâmın oğlu Hazreti ismail aleyhi's-selâma müntehidir. Muhammed b. Abdillah b. Abdü'l-Muttalib b. Hâşim b. Abdi Menaf b. Kusayy b. Kilâb b. Mürre b. Ka'b b. Lüeyy b. Gâlib b. Fihr b. Mâlik b. Nadr b. Kinane b. Huzeyme b. Müdrike b. îlyas b. Mudar b. Nezâr b. Mu'add b. Adnan'dır. Bundan yukarısı ihtilaflıdır. Ve Muhammedeni'l-Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem hazretleri araptan Beni Haşimden Kureyş kabilesindendir, Mekke-i mükerreme'de doğmuştur, Medine-i münevvere'ye hicret etmiştir, kırk yaşında nübüvvet gelmiştir, altmış üç yaşında dâr-ı fenadan dâr-ı bekaya intikal etmiştir.
  Mızraklı ilmihal(eski adıyla 'Cennetin anahtarı')kitabından alınmıştır.  Paylaş
  Peygamberimizin 20 sıfatı. Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allahumme salli ala seyyidina MUHAMMEDpeygamberimizin sıfatları,  peygamberimizin sifatlari,  peygamberimizin sıfatı