Mü'mine ve Tarih ve Osmanlı Tarihi Forumundan Mebusan Meclisinin Açılması Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Mebusan Meclisinin Açılması

  Reklam
  Gerek kongrelerin ilgili kararları, gerekse Mustafa Kemal ile yakın arkadaşlarının çabaları sonunda, Osmanlı Parlamentosu (Ayan Meclisi,senato) ve Meclis-i Mebusan (Millet Meclisi) 12 Ocak 1920 günü İstanbul'da açıldı.

  Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin seçip gönderdikleri üyeler, kısa zamanda İstanbul Meclisi'nde her bakımdan üstünlük sağlayıp söz sahibi oldular. Ne var ki, bir yandan Padişah, diğer yandan işgal kuvvetleri bu meclislerin varlığını kendi politika ve amaçlarına uygun bulmuyorlardı. Mustafa Kemal de bu meclislerin sürdürülemeyeceği inancındaydı. Ancak, o günkü koşullar altında mutlaka açılmaları gerekiyordu.

  Milli iradeye dayanarak kurulan meclis ne yazık ki uzun süre yaşayamadı. 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgali ve bazı mebusların toplanması üzerine meclis üyeleri 18 Mart 1920'de çalışmalarına ara verdiler. Padışah 11 Nisan 1920'de yayınladığı bir irade ile bu meclisi kapattı.  Paylaş
  Mebusan Meclisinin Açılması Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Rehnüma hanım, selamun aleyküm
  verdiğiniz bilgiler tarihi bilgilerdir ve mutlaka kaynak belirtilemesi gerekmektedir.Lütfen yazıların kaynağını belirtirseniz seviniriz.Hayırlı günler 3. 3
  ve aleykumusselam.Bilgiler tamamen güvenilir osmanlı tarihi konularını kapsayan bir siteden alıntıdır.Yararlanılan Kaynaklar:
  1- Osmanlı Padişahlarının Hayat Hikayeleri Yılmaz Öztuna / Ötüken Yayınları
  2- Siyasi ve Kültürel Osmanlı Tarihi Veli Şirin / Marifet Yayınları
  3- Osmanlı Devleti Tarihi 1 Abdurrahman Şeref Efendi / Kaynak Yayınları
  4- Belgelerle Osmanlı Tarihi / Cilt 1-2 Ömer Faruk Yılmaz / Osmanlı Yayınevi
  5- Osmanlılar Albümü / Osmanlı Yayınevi
  6- Gravürlerle Türkiye / Giysiler, Portreler 1-2 Kültür Bakanlığı / Yayımlar Dairesi Bşk.
  7- Osmanlı Padişahları Ansiklopedisi 1-2-3 Yavuz Bahadırlıoğlu / Yeni Asya Yayınları
  8- Sanat / Topkapı Sarayı Müzesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
  9- Mehter ve Marşları Necmettin Şahiner / Anahtar Yayıncılık
  10- Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi Editör : Ekmeleddin İhsanoğlu / İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Ararştırma Merkezi
  11- Sultan Şairler Dr. Mustafa İsen / Dr. Ali Fuat Bilkan / Akçağ Yayınları
  12- Osmanlı Devleti’nde Spor Atıf Kahraman / Kültür Bak. Yayınları
  13- Padişahların Kadınları ve Kızları M. Çağatay Uluçay / Türk Tarih Kurumu Yay.
  14- Osmanlı Zaferleri Ahmed Refik / Timaş Yayınları
  15- Osmanlı Kumandanları Ahmed Refik / Timaş Yayınları
  16- Osmanlı Alimleri ve Sanatkarları Ahmed Refik / Timaş Yayınları
  17- Osmanlı Mali Tarihi Hakkında Tetkikler Ziya Karamursal / Türk Tarih Kurumu
  18- Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri Doç. Dr. Günay Kut-Nimet Bayraktar Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
  19- Türk Sanatı Oktay Aslanapa / Remzi Kitabevi
  20- XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu / Türk Tarih Kurumu Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı
  21- Osmanlı Hanedanının Yapısı A.D. Alderson / İz Yayıncılık
  22- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ansiklopedisi Ekrem Uykucu / Toker Yayınları
  23- Büyük Osmanlı Tarihi 1…10 cilt Yılmaz Öztuna / Ötüken Neşriyat A.Ş.
  24- Dünya Mirasında Anadolu
  25- Ottoman Empire in Miniatures / Kültür ve Turizm Bakanlığı
  26- Çocuklara İslam Büyükleri Ansiklopedisi - 1 Ahmet Efe / Akçağ Yayınları
  27- Çocuklara İslam Büyükleri Ansiklopedisi – 2 Ahmet Efe / Akçağ Yayınları
  28- Splendors of the Ottoman Sultans Dr. Nurhan Atasoy – Dr. Tülay Artan / İst. Ünv. Kültür Bakanlığı
  29- Gayr-ı Resmi Tarihimiz / Osmanlı Padişahları Ziya Nur Aksun / Marifet Yayınları
  30- Osmanlı Padişahları / Baki Kurtuluş / Serhat yayınları A.Ş.
  31- Dünkü Sanatımız – Kültürümüz / Doç. Dr. Mehmet Zeki Kuşoğlu / Ötüken Yayınları
  32- Milli Saraylar
  33- Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri / Dr. Ekrem Hakkı Ayverdi / İstanbul Fetih Cem. Romanya Macaristan 1. Cilt
  34- Türk Hattatları Şevket Rado / Yayın Matbaacılık
  35- Türk Yazmacılık Sanatı (Tahta kalıpla kumaş baskısı) Reyhan Kaya / İş Bankası Kültür Yayınları
  36- Türk Kültür Tarihi Şerafettin Turan / Bilgi Yayınevi
  37- Türk Sanatı El Kitabı / Oktay Aslanapa / İnkılap Kitabevi
  38- Osmanlı Devri Mimarisi Oktay Aslanapa / İnkılap Kitabevi
  39- Tarih ve Toplum / II. Abdülhamid ve Kimsesiz İletişim Yayınları Çocuklar
  40- Su Güzeli İstanbul Sebilleri Ömer Faruk Şerifoğlu / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları
  41- Türk El Sanatları Kültür Bakanlığı Halk Külütrlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müd. Yayınları
  42- İslam Hukukunda Kölelik-Cariyelik Müessesesi / Prof. Dr. Ahmed Akgündüz / Osmanlı Araştırmaları Vakfı
  43- Padişah Anaları ve 600 Yıl Bizi Yöneten Ali Kemal Meram / Toplumsal Dönüşüm Yay. Devşirmeler
  44- Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam / SURAIYA FAROQHI / Tarih Vakfı Yurt (Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla) Yayınları
  45- Osmanlı Adet, Merasim ve Tabirleri / Abdülaziz Bey / Tarih Vakfı Yurt Yayınları (İnsanlar, İnanışlar, Eğlence,Dil)
  46- Osmanlı Adet, Merasim ve Tabirleri / Abdülaziz Bey / Tarih Vakfı Yurt Yayınları (Toplum Hayatı)
  47- Topkapı Palace İlhan Akşit / Akşit Kültür Turizm Sanat Ajans ve Tic. Ltd. Şti.
  48- Osmanlı Posta Damgaları Dr. Hidayet Yavuz Nuhoğlu – Talip Mert / İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)
  49- Çağını Yakalayan Osmanlı / Ekmeleddin İhsanoğlu – Mustafa Kaçar / İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)
  50- Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi 2. Cilt / Editör: Ekmeleddin İhsanoğlu / İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)
  51- Osmanlı Padişahları / Ahmet Efe / Esra Sanat Yayınları
  52- Yunus Gülşeni / Ahmet Efe / Esra Sanat Yayınları
  53- Nasreddin Hoca / Ahmet Efe / Esra Yayınları
  54- Besmele Gülşeni / Ahmet Efe / Esra Yayınları
  55- Mevlana Gülşeni / Ahmet Efe / Esra Yayınları
  56- Osmanlı Şehirleri / Pars Tuğlacı / Milliyet Yayınları 4. 4
  cevabınıza teşekkürler, selametle.. 5. 5
  Mebusan Meclisi, Osmanlı İmparatorluğu'nda, 23 Aralık 1876 tarihli Kanuni Esasi'ye göre kurulmuş ve 1.Meşrutiyet ve 2.Meşrutiyet dönemlerinde görev yapmış yasama organıdır.mebusan meclisinin açılması,  mebuslar meclisinin açılması,  istanbulda mebusan meclisinin açılması,  meclisi mebusan açılması,  mebusan meclisinin acilmasi