Mü'mine ve Tarih ile Osmanlı Tarihi Forumundan Osmanlıca-Türkçe Sözlük (A'dan Z'ye) Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 21

  --->: Osmanlıca-Türkçe Sözlük (A'dan Z'ye)

  Reklam
  gelû (F.) [ گلو ] boğaz.
  genc (F.) [ گنج ] hazine.
  gencîne (F.) [ گنجينه ] hazine.
  gendîde (F.) [ گندیده ] kokuşmuş, kötü kokmuş.
  gendûmgûn (F.) [ گندمگون ] buğday rengi.
  gendüm (F.) [ گندم ] buğday.
  ger (F.) [ گر ] eğer.
  gerçi (F.) [ گرچه ] her ne kadar, ise de, gerçi.
  gerd (F.) [ گرد ] toz.
  gerdâlûd (F.) [ گرد آلود ] tozlu.
  gerdân (F.) [ گردان ] dönen.
  gerden (F.) [ گردن ] boyun.
  gerdenbend (F.) [ گردن بند ] kolye, gerdanlık.
  gerdenferâz (F.) [ گردن فراز ] mağrur.
  gerdenkeş (F.) [ گردن کش ] başkaldıran, asi, dikbaşlı.
  gerdiş (F.) [ گردش ] dönüş.
  gerdûn (F.) [ 1 [ گردون .felek. 2.dünya.
  gerdûne (F.) [ گردونه ] at arabası.
  germ (F.) [ گرم ] sıcak.
  germâ (F.) [ 1 [ گرما .sıcak. 2.sıcaklık.
  germâbe (F.) [ 1 [ گرمابه .hamam. 2.kaplıca.
  germî (F.) [ گرمی ] sıcaklık.
  geşt (F.) [ گشت ] dolaşma, gezinti.
  geştügüzâr (F.) [ گشت و گزار ] dolaşma, gezinti, gezip tozma.
  gevher (F.) [ 1 [ گوهر .elmas. 2.mücevher. 3.öz.
  gevherî (F.) [ گوهری ] mücevherci.
  gevz (F.) [ گوز ] ceviz.
  gezend (F.) [ 1 [ گزند .zarar. 2.bela.
  gıbta (A.) [ غبطه ] imrenme.
  gıdâ (A.) [ غدا ] besin, gıda.
  gılâf (A.) [ غلاف ] kın, kılıf.
  gıllügış (A.) [ غل و غش ] kin.
  gılmân (A.) [ 1 [ غلمان .köle. 2.genç, yeni yetme.
  gılzet (A.) [ 1 [ غلظت .yoğunluk. 2.kabalık. 3.kalınlık.
  gınâ (A.) [ 1 [ غنا .zenginlik. 2.bıkkınlık.
  gırbâl (A.) [ غربال ] elek, kalbur.
  gırîv (F.) [ گریو ] haykırış, çığlık.
  gışâ (A.) [ 1 [ غشا .örtü. 2.perde. 3.zar.
  gışş (A.) [ غش ] hile, kötülük.
  gıyâb (A.) [ غياب ] bulunmama, yokluk.
  gıyâben (A.) [ غيابا ] yokluğunda, yokken, ardından.
  gıyâs (A.) [ غياث ] yardım.
  gıybet (A.) [ 1 [ غيبت .çekiştirme. 2.bulunmama, yokluk.
  gil (F.) [ 1 [ گل .çamur, balçık. 2.kil.
  gile (F.) [ گله ] sızlanma, yanıp yakılma.
  gilemend (F.) [ گله مند ] şikayetçi, sızlanan.
  girâmî (F.) [ گرامی ] değerli, kıymetli, saygın, sayın.
  girân (F.) [ 1 [ گران .ağır. 2.pahalı. 3.kokuşmuş. 4.katı.
  giranbehâ (F.) [ گران بها ] değerli, kıymetli.
  girankadr (F.-A.) [ گران قدر ] kıymetli.
  girankıymet (F.-A.) [ گران قيمت ] kıymetli, değerli, pahalı.
  girânmâye (F.) [ گران مایه ] değerli.
  girânser (F.) [ گران سر ] mağrur, kendini beğenmiş, kasıntı.
  gird (F.) [ گرد ] yuvarlak.
  girdâb (F.) [ گرداب ] anafor, girdap.
  girdâgird (F.) [ گرداگرد ] çepeçevre, fırdolayı.
  girdbâd (F.) [ گردباد ] kasırga.
  girdû (F.) [ گردو ] ceviz.
  girîbân (F.) [ گریبان ] yaka.
  girift (F.) [ گرفت ] karmaşık, çapraşık.
  giriftâr (F.) [ گرفتار ] yakalanmış, tutulmuş, müptela.
  girih (F.) [ گره ] düğüm.
  girihgîr (F.) [ گره گير ] dolaşık.
  girihgüşâ (F.) [ 1 [ گره گشا .düğüm çözen. 2.sorunları halleden.
  girîve (F.) [ 1 [ گریوه .çıkmaz, sorun. 2.geçit.
  gîrûdâr (F.) [ گيرودار ] kargaşa, kavga.
  giryân (F.) [ گریان ] ağlayan.
  giryân etmek ağlatmak.
  giryân olmak ağlamak.
  girye (F.) [ گریه ] ağlama, ağlayış.
  giryeengîz (F.) [ گریه انگيز ] ağlatıcı.
  giryenâk (F.) [ گریه ناک ] ağlamaklı, ağlayan.
  gîsû (F.) [ گيسو ] saç.
  gîsûbend (F.) [ گيسوبند ] saç bağı.
  gîtî (F.) [ گيتی ] dünya.
  giyâh (F.) [ گياه ] bitki.
  gonca (F.) [ غنجه ] açmamış tomurcuk, gonca.
  goncaruhsâr (F.) [ غنجه رخسار ] yanağı goncaya benzeyen.
  gonce (F.) [ غنجه ] gonca.
  goncedehân (F.) [ غنجه دهان ] küçük ağızlı, gonca ağızlı.
  gubâr (A.) [ غبار ] toz.
  gubârâlûd (A.-F.) [ غبار آلود ] tozlu.
  gudde (A.) [ غده ] bez, salgı bezi.
  guded (A.) [ غدد ] salgı bezleri.
  gufrân (A.) [ غفران ] bağışlama.
  gûgerd (F.) [ گوگرد ] kükürt.
  gûk (F.) [ غوک ] kurbağa.
  gûl (A.) [ گول ] gulyabani.
  gulâm (A.) [ 1 [ غلام .köle. 2.genç.
  gulât (A.) [ غلات ] dinde aşırıya kaçanlar.
  gulgule (F.) [ غلغله ] kaynaşma.
  gumûm (A.) [ غموم ] gamlar, kederler.
  gûnâgûn (F.) [ گوناگون ] rengarenk.
  gûne (F.) [ گونه ] biçim, tarz.
  gunûde (F.) [ 1 [غنوده .uyumuş. 2.ölü.
  gûr (F.) [ 1 [ گور .mezar. 2.yaban eşeği.
  gurâb (A.) [ غراب ] karga.
  gurbet (A.) [ 1 [ غربت .gariplik. 2.yabancı diyar.
  gurbetzede (A.-F.) [ غربت زده ] gurbet elde yaşayan.
  gurebâ (A.) [ غربا ] garipler.
  gûristân (F.) [ گورستان ] mezarlık.
  gûrken (F.) [ گورکن ] mezarcı.
  gurrân (F.) [ 1 [ غران .kükreyen. 2.gürleyen.
  gurre (A.) [ 1 [ غره .arap aylarının ilk günü. 2.akıtma.
  gurûb (A.) [ غروب ] batış.
  gurûr (A.) [ 1 [ غرور .mağrurluk. 2.aldanış.
  gûsâle (F.) [ گوساله ] buzağı.
  gûsâle (F.) [ گوساله ] dana.
  gûsfend (F.) [ گوسفند ] koyun.
  gusl (A.) [ غسل ] yıkanma.
  gusn (A.) [ غصن ] dal.
  gussa (A.) [ غصه ] üzüntü, keder.
  gûş (F.) [ گوش ] kulak.
  gûşe (F.) [ گوشه ] köşe.
  gûşenişîn (F.) [ گوشه نشين ] köşesine çekilen, inziva hayatı süren.
  Yudumla --->: Osmanlıca-Türkçe Sözlük (A'dan Z'ye)

 2. 22
  gûnâgûn (F.) [ گوناگون ] rengarenk.
  gûne (F.) [ گونه ] biçim, tarz.
  gunûde (F.) [ 1 [غنوده .uyumuş. 2.ölü.
  gûr (F.) [ 1 [ گور .mezar. 2.yaban eşeği.
  gurâb (A.) [ غراب ] karga.
  gurbet (A.) [ 1 [ غربت .gariplik. 2.yabancı diyar.
  gurbetzede (A.-F.) [ غربت زده ] gurbet elde yaşayan.
  gurebâ (A.) [ غربا ] garipler.
  gûristân (F.) [ گورستان ] mezarlık.
  gûrken (F.) [ گورکن ] mezarcı.
  gurrân (F.) [ 1 [ غران .kükreyen. 2.gürleyen.
  gurre (A.) [ 1 [ غره .arap aylarının ilk günü. 2.akıtma.
  gurûb (A.) [ غروب ] batış.
  gurûr (A.) [ 1 [ غرور .mağrurluk. 2.aldanış.
  gûsâle (F.) [ گوساله ] buzağı.
  gûsâle (F.) [ گوساله ] dana.
  gûsfend (F.) [ گوسفند ] koyun.
  gusl (A.) [ غسل ] yıkanma.
  gusn (A.) [ غصن ] dal.
  gussa (A.) [ غصه ] üzüntü, keder.
  gûş (F.) [ گوش ] kulak.
  gûşe (F.) [ گوشه ] köşe.
  gûşenişîn (F.) [ گوشه نشين ] köşesine çekilen, inziva hayatı süren.
  gûşt (F.) [ گوشت ] et.
  gûşvâre (F.) [ گوشواره ] küpe.
  gûy (F.) [ گوی ] çevgen topu, polo topu.
  gûyâ (F.) [ گویا ] sözümona.
  güdâhte (F.) [ گداخته ] erimiş.
  güftâr (F.) [ گفتار ] söz.
  güfte (F.) [ 1 [ گفته .söz. 2.şarkı sözü.
  güftügû (F.) [ گفت و گو ] dedikodu.
  güher (F.) [ 1 [ گهر .elmas. 2.mücevher.
  güherfurûş (F.) [ گهرفروش ] mücevheratçı.
  gül (F.) [ 1 [ گل .çiçek. 2.gül.
  gülâb (F.) [ گلاب ] gül suyu.
  gülabdan (F.) [ گلابدان ] gülüptan.
  gülbang (F.) [ گلبانگ ] ilahi.
  gülbang -ı muhammedî [ گلبانگ محمدی ] ezan.
  gülberg (F.) [ گلبرگ ] gül yaprağı.
  gülbün (F.) [ 1 [ گلبن .gül ağacı. 2.güllük.
  gülçehre (F.) [ گل چهره ] gül yüzlü.
  gülçin (F.) [ گلچين ] gül deren.
  güldan (F.) [ گلدان ] vazo.
  güldeste (F.) [ گلدسته ] çiçek demeti.
  gülendâm (F.) [ گل اندام ] gül boylu.
  gülfâm (F.) [ گلفام ] gül renkli.
  gülgonce (F.) [ گل غنجه ] gül goncası.
  gülgûn (F.) [ 1 [ گلگون .gül renkli. 2.pembe.
  gülistân (F.) [ گلستان ] gül bahçesi, güllük.
  gülizar (F.-A.) [ گلعذار ] gül yanaklı, pembe yanaklı.
  güllaç (F.) [ گلاج ] güllaç.
  gülmih (F.) [ گل ميخ ] kabara.
  gülnâr (F.) [ گلنار ] nar çiçeği.
  gülnihal (F.) [ گل نهال ] gül fidanı.
  gülreng (F.) [ گل رنگ ] gül rengi, pembe.
  gülriz (F.) [ گلریز ] gül saçan.
  gülrû (F.) [ گل رو ] gül yüzlü.
  gülruh (F.) [ گل رخ ] gül yüzlü.
  gülşen (F.) [ گلشن ] gül bahçesi.
  gülten (F.) [ گل تن ] gül vücutlu.
  gülüptan (F.) [ گلابدان ] gülsuyu kabı.
  gülzâr (F.) [ گلزار ] güllük, gül bahçesi.
  gümân (F.) [ گمان ] zan, sanı.
  gümnâm (F.) [ گمنام ] adı unutulmuş.
  gümrâh (F.) [ گمراه ] yoldan çıkmış.
  günah (F.) [ 1 [ گناه .suç, kabahat. 2.dinî suç.
  günahkâr (F.) [ گناهکار ] günah sahibi, suçlu.
  günbed (F.) [ گنبد ] kümbet.
  güncişk (F.) [ گنجشک ] serçe.
  güneh (F.) [ گنه ] günah.
  gürbe (F.) [ گربه ] kedi.
  gürbüz (F.) [ 1 [ گربز .yiğit. 2.kahraman.
  gürg (F.) [ گرگ ] kurt.
  güriz (F.) [ گریز ] kaçış.
  gürîzân (F.) [ گریزان ] kaçan.
  gürûh (F.) [ گروه ] topluluk, zümre, bölük.
  güstâh (F.) [ 1 [ گستاخ .küstah. 2.cesur.
  güşâderû (F.) [ گشاده رو ] güleç, güleryüzlü.
  güşâyiş (F.) [ گشایش ] açılış.
  güvâh (F.) [ گواه ] tanık, şahıt.
  güzâf (F.) [ گزاف ] saçma sapan, ipe sapa gelmez, boş, beyhude.
  güzergâh (F.) [ گذرگاه ] geçit.
  güzeşt (F.) [ 1 [ گذشت .geçiş. 2.hoşgörü.
  güzîde (F.) [ گزیده ] seçkin.
  güzin (F.) [ 1 [ گزین .seçen. 2.seçilmiş.
  güzîr (F.) [ 1 [ گزیر .çare. 2.derman. 3. 23
  -H-

  h [ 1 [ ه ح خ . Osmanlı alfabesinin sekizinci harfi. 2.Ebced alfabesine göre sayısal
  değeri: 8.
  hâ (F.) [ خا ] çiğneyen.
  hâ (F.) [ ها ] çoğul eki: -ler, -lar.
  hâb (F.) [ 1 [ خواب .uyku. 2.rüya.
  habâb (A.) [ حباب ] hava kabarcığı.
  habâbe (A.) [ حبابه ] hava kabarcığı.
  habâis (A.) [ خبائث ] kötülükler.
  hâbâlûd (F.) [ خواب آلود ] uykulu.
  hâbâlûde (F.) [ خواب آلوده ] uykulu.
  habâset (A.) [ خباثت ] kötülük, alçaklık.
  habb (A.) [ 1 [ حب .çekirdek, tohum. 2.hap.
  habbât (A.) [ 1 [ حبات .hava kabarcıkları. 2.haplar.
  habbâz (A.) [ خباز ] ekmekçi.
  habbe (A.) [ حبه ] taneler.
  habbe-i hadrâ [ حبهء حضرا ] çitlembik.
  habbe-i sevdâ [ حبهء سودا ] çörekotu.
  habbezâ (A.) [ حبذا ] ne güzel.
  habbülbülûğ (A.) [ حب البلوغ ] ergenlik sivilcesi.
  hâbcâme (F.) [ 1 [ خواب جامه .gecelik. 2.pijama.
  haber (A.) [ خبر ] haber.
  haberdar (A.-F.) [ خبردار ] haberli.
  habeşe (A.) [ 1 [ حبشه .Habeşistan. 2.Habeş.
  hâbgâh (F.) [ خوابگاه ] yatak odası.
  habîb (A.) [ 1 [ حبيب .sevgili. 2.dost. 3.Hz. Muhammed
  habîr (A.) [ خبير ] haberli.
  habis (A.) [ خبيث ] kötü, pis.
  habl (A.) [ حبل ] ip.
  hablülmesâkin (A.) [ حبل المساکن ] sarmaşık.
  hâbnâk (F.) [ خوابناک ] uykulu.
  hâbnâme (F.) [ خواب نامه ] rüya tabiri kitabı.
  habr (A.) [ حبر ] bilgin.
  habs (A.) [ 1 [ حبس .hapis. 2.tutma.
  habshâne (A.-F.) [ حبس خانه ] hapishane, tutukevi.
  habt (A.) [ خبط ] yanlış hareket.
  habtühata (A.) [ خبط و خطا ] yanlış yapma.
  hac (A.) [ حاج ] hacı.
  hacâlet (A.) [ خجالت ] utanma.
  hacâletâver (A.) [ خجالت آور ] utanç verici.
  hacamat (A.) [ حجامت ] kan alma.
  hacamat yapmak kan almak.
  hacâmet (A.) [ حجامت ] kan alma, hacamat.
  hâcât (A.) [ 1 [ حاجات .ihtiyaçlar. 2.istekler.
  haccâm (A.) [ حجام ] hacamatçı.
  haccar (A.) [ حجار ] taş işçisi, taşçı.
  hâcce (A.) [ حاجه ] bayan hacı.
  hâce (F.) [ 1 [ خواجه .hoca. 2.efendi. 3.ağa. 4.sahip. 5.vezir.
  hâcegân (F.) [ 1 [ خواجگان .hocalar. 2.efendiler.
  hâcegî (F.) [ 1 [ خواجگی .hocalık. 2.efendilik. 3.ağalık. 4.sahiplik. 5.tüccar.
  hacel (A.) [ خجل ] utanma.
  hacer (A.) [ حجر ] taş.
  hacer-i esved [ حجر اسود ] karataş.
  hacer-i semâî [ حجر سمائی ] göktaşı.
  hâceserâ (F.) [ خواجه سرا ] harem ağası.
  hâcet (A.) [ حاجت ] ihtiyaç.
  hâcetmend (A.-F.) [ حاجتمند ] muhtaç.
  hacı (A.) [ حاجی ] hacı.
  hacıyân (A.-F.) [ حاجيان ] hacılar.
  hâcî (A.) [ هاجی ] hicveden, yeren.
  hâcib (A.) [ 1 [ حاجب .kapıcı. 2.perdedar. 3.engel. 4.kaş.
  hacîl (A.) [ خجيل ] utangaç.
  hâcir (A.) [ هاجر ] göçmen.
  hâciz (A.) [ 1 [ حاجز .ayıran. 2.haczeden.
  hacle (A.) [ حجله ] gerdek odası.
  haclegâh (A.-F.) [ حجله گاه ] gerdek odası.
  haclet (A.) [ خجلت ] utanma.
  hacletâver (A.-F.) [ خجلت آور ] utanç verici.
  hacm (A.) [ حجم ] hacim.
  hacmen (A.) [ حجما ] hacimce.
  hacz (A.) [ حجز ] haciz.
  hadâik (A.) [ حدائق ] bahçeler.
  hâdd (A.) [ 1 [ حاد .keskin. 2.sivri. 3.dar.
  hadd (A.) [ 1 [ حد .sınır. 2.şer’î ceza.
  hadd (A.) [ خد ] yanak.
  haddâ’ (A.) [ خداع ] düzenbaz.
  haddâd (A.) [ حداد ] demirci.
  haddâdî (A.-F.) [ حدادی ] demircilik.
  hadd-i asgarî [ حد اصغری ] en az.
  hadd-i azamî [ حد اعظمی ] en çok.
  hadd-i tabiî [ حد طبيعی ] normal hal.
  hadd-i zâtında aslında.
  hadeb (A.) [ حدب ] kamburluk.
  hadem (A.) [ خدم ] hizmetçiler.
  hademe (A.) [ خدمه ] hizmetçiler.
  hadeng (F.) [ خدنگ ] ok.
  hader (A.) [ خدر ] uyuşma.
  hades (A.) [ حدس ] sezi, tahmin.
  hâdî (A.) [ هادی ] doğru yolu gösteren.
  hâdi’ (A.) [ خادع ] düzenbaz.
  hadîka (A.) [ حدیقه ] bahçe.
  hâdim (A.) [ خادم ] hizmetçi.
  hâdim olmak hizmet etmek.
  hâdime (A.) [ خادمه ] bayan hizmetçi.
  hâdis (A.) [ 1 [ حادث .meydana gelen. 2.yeni.
  hadîs (A.) [ حدیث ] hadis, Peygamber sözü.
  hâdisat (A.) [ حادثات ] olaylar.
  hâdise (A.) [ حادثه ] olay.
  hadnâşinas (A.-F.) [ حدناشناس ] haddini bilmez.
  hadrâ (A.) [ حضرا ] yeşil.
  hads (A.) [ 1 [ حدس .tahmin. 2.seziş.
  hadşe (A.) [ خدشه ] ürküntü.
  hadşeâver (A.-F.) [ خدشه آور ] ürküntü verici.
  hafâ (A.) [ خفا ] gizlilik.
  hafâfîş (A.) [ خفافيش ] yarasalar.
  hafâgâh (A.-F.) [ خفاگاه ] gizlenilecek yer.
  hafâir (A.) [ 1 [ حفائر .çukurlar. 2.oyuklar.
  hafakan (A.) [ خفقان ] yürek çarpıntısı.
  hafâyâ (A.) [ خفایا ] gizli şeyler.
  hafız (A.) [ 1 [ حافظ .koruyan. 2.ezberleyen. 3.Kur’ân hafızı.
  hafıza (A.) [ حافظه ] bellek.
  hâfız-ı kütüb [ حافظ کتب ] kütüphaneci.
  hâfî (A.) [ حافی ] yalınayak koşan.

  hafî (A.) [ خفی ] gizli
  hafîd (A.) [ حفيد ] torun.
  hafîde (A.) [ حفيده ] kız torun.
  hafif (A.) [ خفيف ] hafif.
  hâfir (A.) [ حافر ] kazan, kazıcı.
  hafîr (A.) [ 1 [ حفير .çukur. 2.mezar.
  hafiyyât (A.) [ خفيات ] gizli şeyler.
  hafiyye (A.) [ خفيه ] gizli polis.
  hafiyyen (A.) [ خفيا ] gizlice.
  hafr (A.) [ حفر ] kazma.
  hafriyyât (A.) [ حفریات ] kazı.
  haftân (A.) [ خفتان ] kaftan.
  hâh (F.) [ خواه ] isteyen.
  hâhân (F.) [ خواهان ] isteyen, istekli.
  hâher (F.) [ خواهر ] kızkardeş.
  hâherzâde (F.) [ خواهرزاده ] yeğen, kızkardeşin çocuğu.
  hâhiş (F.) [ خواهش ] rica, istek.
  hâhişger (F.) [ خواهشگر ] istekli.
  hâhişkâr (F.) [ خواهشکار ] istekli.
  hâhişkerde (F.) [ خواهش کرده ] istekli.
  hâhnâhâh (F.) [ خواه ناخواه ] ister istemez.
  hâif (A.) [ خائف ] korkak.
  hâifen (A.) [ خائفا ] korkarak.
  hâil (A.) [ هائل ] korkunç.
  hâin (A.) [ 1 [ خائن .hain. 2.acımasız.
  hâinâne (A.-F.) [ خائنانه ] haince.
  hâiz (A.) [ حائز ] sahip, bulunduran.
  hâiz olmak bulundurmak, sahip olmak.
  hâiz-i ehemmiyet [ حائز اهميت ] önemli.
  hak (A.) [ 1 [ حق .Tanrı. 2.doğru. 3.pay.
  hâk (F.) [ خاک ] toprak.
  hak etmek kazanmak.
  hâk ile yeksân edilmek yerle bir edilmek.
  hâk ile yeksân etmek yerle bir etmek.
  hâk ile yeksân olmak yerle bir olmak.
  Hak Teâlâ (A.) [ حق تعالی ] Yüce Tanrı.
  hakâik (A.) [ حقائق ] gerçekler.
  hakâret (A.) [ حقارت ] aşağılama, hakaret.
  hakaretâmiz (A.-F.) [ حقارت آميز ] aşağılayıcı.
  hakâyık (A.) [ حقایق ] gerçekler.
  hâkbîz (F.) [ خاک بيز ] kalbur.
  hakem (A.) [ حکم ] hakem.
  hâkezâ (A.) [ هکذا ] aynı şekilde.
  hakgû (A.-F.) [ حق گو ] doğru sözlü.
  hâkî (A.) [ حاکی ] hikaye eden.
  hâkî (F.) [ 1 [ خاکی .hâki, toprak rengi. 2.toprak ile ilgili.
 4. 24
  hakîkat (A.) [ حقيقت ] gerçek.
  hakîkaten (A.) [ حقيقة ] gerçekten.
  hakikat-ı halde aslında, gerçekte, işin aslında.
  hakikatperver (A.-F.) gerçekçi.
  hakikî (A.) [ حقيقی ] gerçek.
  hakikiye (A.) [ حقيقيه ] gerçek.
  hakîm (A.) [ 1 [ حکيم .Tanrı. 2.hakim, yargıç.
  hâkimiyet (A.) [ حاکميت ] egemenlik.
  hakîr (A.) [ 1 [ حقير .değersiz. 2.küçük. 3.bendeniz, ben.
  hâkister (F.) [ خاکستر ] kül.
  hâkisterî (F.) [ خاکستری ] kül rengi.
  hakk (A.) [ 1 [ حق .Tanrı. 2.doğru. 3.hak.
  hakk (A.) [ حک ] kazıma.
  hakkâ [ حقا ] gerçekten.
  hakkâk (A.) [ 1 [ حکاک .mühürcü. 2.kazıyıcı.
  hakkaniyet (A.) [ حقانيت ] doğruluk.
  hâkkedilmek kazılmak.
  hâkketmek kazımak.
  hâkrûb (F.) [ خاکروب ] süpürge.
  hakşinas (A.-F.) [ حق شناس ] haktanır.
  hakşinâsî (A.-F.) [ حق شناسی ] haktanırlık.
  hâl (A.) [ 1 [ حال .hal, durum. 2.şimdiki durum, şimdiki zaman.
  hâl (A.) [ خال ] dayı.
  hâl (F.) [ 1 [ خال .ben. 2.benek.
  hal’ (A.) [ خلع ] tahttan indirme.
  hal’edilmek tahttan indirilmek.
  hal’etmek tahttan indirmek.
  hâlâ (A.) [ حالا ] şimdi, hâlâ.
  halâ (A.) [ 1 [ خلا .tuvalet. 2.boş.
  halâik (A.) [ 1 [ خلائق .yaratıklar. 2.halayık.
  halâl (A.) [ خلال ] mesafe, aralık, açıklık.
  halâs (A.) [ خلاص ] kurtuluş, kurtulma.
  halâs bulmak kurtulmak.
  halâs olmak kurtulmak.
  halaskâr (A.-F.) [ خلاصکار ] kurtarıcı.
  hâlâşina (A.-F.) [ حال آشنا ] halden anlayan.
  hâlât (A.) [ حالات ] haller.
  halâvet (A.) [ حلاوت ] tatlılık.
  haldâr (F.) [ خالدار ] benli.
  hâle (A.) [ 1 [ خاله .hala. 2.teyze.
  hâle (A.) [ هاله ] ayça, hâle.
  halecan (A.) [ خلجان ] çarpıntı.
  halef (A.) [ 1 [ خلف .evlat, oğul. 2.halef, yerine geçen, arkadan gelen
  halel (A.) [ خلل ] bozukluk.
  halel gelmek bozulmak, lekelenmek, gölge düşmek.
  haleldâr (A.-F.) [ خللدار ] bozulmuş, bozuk.
  haleldâr etmek bozmak, halel getirmek.
  haleldâr olmak bozulmak, halel gelmek.
  halen (A.) [ حالا ] şimdilik, henüz.
  hâlet (A.) [ 1 [ حالت .hal. 2.nitelik.
  hâlet-i ruhiye [ حالت روحيه ] ruhsal durum.
  halhal (A.) [ خلخال ] ayak bileziği, halhal.
  hâlık (A.) [ خالق ] Yaratan, Tanrı.
  hâlî (A.) [ خالی ] boş.
  hâlî kalmak geri durmak.
  halîb (A.) [ حليب ] süt.
  halîc (A.) [ خليج ] körfez.
  hâlid (A.) [ خالد ] sonsuz, ebedî.
  halîfe (A.) [ 1 [ خليفه .halife. 2.kalfa.
  halihazır (A.-F.) [ حال حاضر ] şimdiki durum.
  hâlik (A.) [ 1 [ خالق .Tanrı. 2.yaratan.
  hâlikiyet (A.) [ خالقيت ] yaratıcılık.
  halîm (A.) [ حليم ] yumuşak huylu.
  hâlis (A.) [ 1 [ خالص .katışıksız, saf, som.
  hâlisâne (A.-F.) [ خالصانه ] içtenlikle.
  halîta (A.) [ 1 [ خليطه .karışım. 2.alaşım.
  hâliyâ (A.) [ حاليا ] şimdi, şu anda.
  halk (A.) [ حلق ] boğaz.
  halk (A.) [ 1 [ خلق .yaratma. 2.yaratılma. 3.halk.
  halk etmek yaratmak.
  halka (A.) [ حلقه ] halka.
  halkabegûş (A.-F.) [ حلقه بگوش ] köle.
  halkiyat (A.) [ خلقيات ] folklor, halk bilimi.
  hall (A.) [ 1 [ حل .çözülme, erime. 2.çözme.
  hallâc (A.) [ حلاج ] halaç.
  hallâk (A.) [ خلاق ] yaratıcı.
  hallâl (A.) [ حلال ] çözen.
  hallüfasl (A.) [ حل و فصل ] halletme, yoluna koyma.
  halt (A.) [ خلط ] karıştırma.
  halûk (A.) [ خلوق ] iyi huylu.
  halvet (A.) [ 1 [ خلوت .tenha. 2.başbaşa kalma.
  halvetgâh (A.-F.) [ خلوتگاه ] başbaşa kalınacak yer.
  ham (F.) [ خام ] çiğ, ham.
  ham (F.) [ 1 [ خم .eğik eğri, bükük.
  hamâil (A.) [ حمائل ] kılıç kayışı.
  hamâkat (A.) [ حماقت ] ahmaklık.
  hamâme (A.) [ حمامه ] güvercin.
  hamâse (A.) [ حماسه ] kahramanlık şiiri.
  hamâset (A.) [ حماست ] kahramanlık şiiri, hamase.
  hamd (A.) [ حمد ] şükür.
  hâme (F.) [ خامه ] kalem.
  hamel (A.) [ حمل ] kuzu.
  hamelât (A.) [ حملات ] saldırılar, hamleler.
  hâmî (A.) [ حامی ] gözeten, himaye eden.
  hâmid (A.) [ حامد ] hamd eden, şükreden.
  hamîde (F.) [ خميده ] eğik, eğri.
  hâmil (A.) [ 1 [ حامل .taşıyan. 2.hamile. 3.sahip.
  hâmil olmak taşımak.
  hâmile (A.) [ حامله ] gebe, hamile.
  hamîr (A.) [ حمير ] hamur.
  hâmis (A.) [ خامس ] beşinci.
  hâmisen (A.) [ خامسا ] beşincisi.
  hâmiş (A.) [ هامش ] mektup ilavesi.
  hâmiz (A.) [ 1 [ حامض .ekşi. 2.kekre.
  haml (A.) [ 1 [ حمل .taşıma. 2.gebelik. 3.yükleme.
  hamle (A.) [ 1 [ حمله .saldırı. 2.atak.
  hamletmek yüklemek.
  hammâl (A.) [ حمال ] hamal.
  hammâm (A.) [ 1 [ حمام .banyo. 2.hamam.
  hammâr (A.) [ خمار ] meyhaneci.
  hamr (A.) [ خمر ] şarap.
  hamrâ (A.) [ خمرا ] kırmızı, kızıl.
  hamrâlanmak kızarmak, kırmızılaşmak, al al olmak.
  hams (A.) [ خمس ] beş.
  hamse (A.) [ خمسه ] beş mesnevîlik eser.
  hamsin (A.) [ خمسين ] elli.
  hamûl (A.) [ حمول ] dayanıklı.
  hamûle (A.) [ حموله ] yük.
  hâmûn (F.) [ هامون ] çöl.
  hâmûş (F.) [ خاموش ] suskun, sessiz.
  hamyâze (F.) [ خميازه ] esneme.
  hamz (A.) [ حمض ] ekşilik.
  hân (F.) [ خوان ] okuyan.
  hân (F.) [ خوان ] sofra.
  hanâzir (A.) [ خنازیر ] domuzlar.
  hancer (A.) [ خنجر ] hançer.
  hancere (A.) [ حنجره ] gırtlak, hançere.
  handan (F.) [ خندان ] güleç, gülen.
  handan etmek güldürmek.
  hande (F.) [ خنده ] gülüş.
  handek (A.) [ خندق ] hendek.
  handerûy (F.) [ خنده روی ] güleryüzlü.
  hâne (F.) [ خانه ] ev.
  hanedan (F.) [ خاندان ] sülale, hanedan.
  hâneharâb (F.) [ 1 [ خانه خراب .perişan. 2.evsiz yurtsuz. 3.cahil.
  hânende (F.) [ 1 [ خواننده .şarkıcı. 2.okuyucu.
  hanif [ حنيف ] İslâmiyetten önce Tanrı’ya inanan.
  hânkah (A.) [ خانقاه ] tekke.
  hânman (F.) [ خانمان ] ev bark, yurt.
  hannas (A.) [ خناس ] şeytan.
  hânsâlar (F.) [ خوان سالار ] kilerci.
  hânüman (F.) [ خانمان ] ev bark, yurt.
  hapis (A.) [ حبس ] bir yere kapatma veya kapanma.
  hapishane (A.-F.) [ حبس خانه ] tutukevi, mahpushane.
  hâr (F.) [ خار ] diken.
  har (F.) [ خر ] eşek.
  hâr (F.) [ خوار ] aşağılık, adi.
  hâr (F.) [ خوار ] yiyen.
  harâb (A.) [ 1 [ خراب .yıkık, harap. 2.fitil gibi sarhoş.
  harâb etmek yıkmak, bozmak, tahrip etmek.
  harâb olmak yıkılmak, bozulmak, kırılmak.
  harâbat (A.) [ خرابات ] meyhane.
  harâbe (A.) [ خرابه ] yıkıntı, harabe.
  harâc (A.) [ خراج ] haraç.
  haram (A.) [ حرام ] haram.
  harâmi (A.) [ حرامی ] eşkıya.
  haramzâde (A.-F.) [ حرام زاده ] ***.
  harâret (A.) [ 1 [ حرارت .sıcaklık.
  harâtin (A.) [ خراطين ] solucan.
  harb (A.) [ حرب ] harp, savaş.
  harbe (A.) [ حربه ] süngü.
  harb-i umûmî [ حرب عمومی ] Birinci Dünya Savaşı.
  harbiye (A.) [ حربيه ] harp okulu.
  harbiye nezareti savunma bakanlığı.
  harbiyeli Harp Okulu öğrencisi.
  harbüze (F.) [ خربزه ] kavun.
  harc (A.) [ 1 [ خرج .vergi. 2.masraf.
  harcıâlem [ خرج عالم ] herkese açık, herkese uygun.
  harcırah [ خرج راه ] yol parası.
  harçeng (F.) [ خرچنگ ] yengeç.
  hardal (A.) [ خردل ] hardal.
  hâre (F.) [ خاره ] granit, sert taş.
  harekât (A.) [ حرکات ] hareketler.
  hareket (A.) [ 1 [ حرکت .hareket. 2.davranış.
  hareketsizlik hareket etmeme.
  harem (A.) [ حرم ] harem, herkesin giremeyeceği yer.
  haremlik (A.-T.) harem dairesi, evde harem kısmy, herkesin uluorta
  giremeyeceği yer.
  haremserây (A.-F.) [ حرم سرای ] harem dairesi.
  harf (A.) [ 1 [ حرف .harf. 2.söz.
  hargâh (F.) [ خرگاه ] otağ.
  hargûş (F.) [ خرگوش ] tavşan.
  hârî (F.) [ خواری ] düşkünlük.
  hârib (A.) [ هارب ] kaçan. 5. 25
  hâric (A.) [ خارج ] dış, dışarı.
  hâricen (A.) [ خارجا ] dıştan, dışarıdan.
  hâricî (A.) [ خارجی ] dış ile ilgili.
  hariciye (A.) [ 1 [ خارجيه .dışa bağlı, dışarıya ilişkin. 2.dışişleri bakanlığı.
  harîd (F.) [ خرید ] satın alma.
  harîdâr (F.) [ خریدار ] müşteri, alıcı.
  harîf (A.) [ 1 [ حریف .rakip. 2.meslektaş.
  harîk (A.) [ حریق ] yangın.
  hârika (A.) [ خارقه ] harika.
  hârikulâde (A.) [ خارق العاده ] olağanüstü.
  harîm (A.) [ 1 [ حریم .kutsal. 2.harem. 3.avlu.
  harîm-i ismet (F.) [ حریم عصمت ] kutsal saha.
  harîr (A.) [ حریر ] ipek.
  harîrî (A.) [ حریری ] ipekli.
  hâris (A.) [ حارث ] çiftçi.
  hâris (A.) [ حارس ] bekçi.
  harîs (A.) [ حریص ] hırslı.
  hâristan (F.) [ خارستان ] dikenlik.
  harita (A.) [ خریطه ] harita.
  harmen (F.) [ خرمن ] harman.
  harmengâh (F.) [ خرمنگاه ] harman yeri.
  harmühre (F.) [ خرمهره ] katır boncuğu.
  harnub (A.) [ خرنوب ] keçi boynuzu.
  hârpuşt (F.) [ خارپشت ] kirpi.
  hârr (A.) [ حار ] kızgın, yakıcı.
  harrât (A.) [ خراط ] doğramacı.
  hars (A.) [ حرث ] kültür.
  harsî (A.) [ حرثی ] kültürel.
  harvâr (F.) [ خروار ] eşek yükü.
  hârzâr (F.) [ خارزار ] dikenlik.
  hâs (A.) [ 1 [ خاص .özgü, has. 2.saf. 3.özel.
  has (F.) [ خس ] çöp.
  hasâdet (A.) [ حسادت ] kıskançlık.
  hasâil (A.) [ خصائل ] hasletler, tabiatlar.
  hasâis (A.) [ خصائص ] nitelikler, özellikler.
  hasâr (A.) [ خسار ] zarar, hasar.
  hasarât (A.) [ خسرات ] zararlar.
  hasardîde (A.-F.) [ خساردیده ] hasarlı.
  hasâret (A.) [ خسارت ] zarar, hasar.
  hasâset (A.) [ خساست ] pintilik.
  hasb (A.) [ حسب ] göre.
  hasbe (A.) [ حصبه ] kızamık.
  hasbelkader (A.) [ حسب القدر ] kaderden ileri gelen, kadere bak.
  hasbetenlillah (A.) [ حسبة لله ] Allah rızası için.
  hasbihal (A.-F.) [ حسب حال ] halleşme, dertleşme.
  hasbihal etmek halleşmek, dertleşmek.
  hasbü’l-mâhiye (A.) [ حسب الماهيه ] yapı bakımından.
  hasebe (A.) [ حصبه ] kızamık.
  hased (A.) [ حسد ] kıskançlık.
  hased etmek kıskanmak.
  hasen (A.) [ حسن ] güzel.
  hasenât (A.) [ حسنات ] iyilikler.
  hasene (A.) [ حسنه ] güzel, iyi.
  hasenülhulk (A.) [ حسن الخلق ] huyu güzel.
  hasf (A.) [ خسف ] ay tutulması.
  hâsıd (A.) [ حاصد ] ekin biçen, hasatçı.
  hâsıl (A.) [ حاصل ] ortaya çıkan, var olan.
  hasıl etmek meydana getirmek, ortaya çıkarmak.
  hâsıl olmak ortaya çıkmak, var olmak.
  hâsılat (A.) [ حاصلات ] kazanç, gelir.
  hâsılât-ı gayr-i sâfiye [ حاصلات غير صافيه ] brüt gelir.
  hâsılât-ı sâfiye [ حاصلات صافيه ] net gelir.
  hasıl-ı kelâm [ حاصل کلام ] sözün kısası.
  hâsılı kısacası, sonuç olarak.
  hasım (A.) [ خصم ] düşman.
  hasîb (A.) [ 1 [ حسيب .değerli. 2.muhasebeci.
  hâsid (A.) [ حاسد ] kıskanç.
  hasîn (A.) [ حصين ] sağlam, müstahkem.
  hasîr (A.) [ حصير ] hasır.
  hâsir (A.) [ خاسر ] zarar eden, hüsrana uğrayan.
  hasis (A.) [ خسيس ] pinti.
  hasîsa (A.) [ خصيصه ] karakter.
  hasiy (A.) [ خصی ] iğdiş, hadım edilmiş.
  haslet (A.) [ خصلت ] tabiat, yaratılıştan gelen huy.
  hasm (A.) [ خصم ] düşman, hasım.
  hasmâne (A.-F.) [ خصمانه ] düşmanca.
  hasmî (A.-F.) [ خصمی ] düşmanlık.
  hasnâ (A.) [ حسنا ] güzel kız, güzel kadın.
  hasr (A.) [ حصر ] tahsis etme, ayırma, vakfetme, adama.
  hasret (A.) [ حسرت ] özlem.
  hasret çekmek özlem duymak.
  hasretkeş (A.-F.) [ حسرت کش ] hasret çeken.
  hasretmek adamak, ayırmak, tahsis etmek.
  hassa (A.) [ خاصه ] özellik.
  hassâd (A.) [ حصاد ] orakçı.
  hassas (A.) [ حساس ] duygulu, hassas.
  hassâsiyyet (A.) [ حساسيت ] hassaslık.
  hâsse (A.) [ خاصه ] duyu.
  hâsseten (A.) [ خاصة ] özellikle, hele hele.
  hâssuâmm [ خاص و عام ] herkes.
  hâste (F.) [ خاسته ] kalkmış, ayağa kalkmış.
  haste (F.) [ خسته ] hasta.
  hâste (F.) [ 1 [ خواسته .istemiş. 2.istek.
  hastegî (F.) [ خستگی ] hastalık.
  hâstgâr (F.) [ خواستگار ] görücü.
  hâstgârî (F.) [ خواستگاری ] görücülük.
  hasûd (A.) [ حسود ] kıskanç.
  hasûdâne (A.-F.) [ حسودانه ] kıskanarak, kıskançlıkla.
  hasûdî (A.-F.) [ حسودی ] kıskançlık.
  hâşâ (A.) [ حاشا ] uzak dursun, hâşa.
  hâşâk (F.) [ خاشاک ] çerçöp.
  haşeb (A.) [ خشب ] odun.
  haşem (A.) [ حشم ] maiyet.
  haşerat (A.) [ حشرات ] haşereler, börtü böcek.
  haşere (A.) [ حشره ] böcek, haşere.
  haşhaş (A.) [ خشخاش ] haşhaş.
  haşîn (A.) [ خشين ] kaba, sert.
  hâşiye (A.) [ 1 [ حاشيه .kenar. 2.şerh kitabı.
  haşmet (A.) [ 1 [ حشمت .görkem. 2.hiddet.
  haşmetmeab (A.) [ حشمت مآب ] görkemli, haşmetli.
  haşmgîn (F.) [ خشمگين ] öfkeli, hışımlı.
  haşr (A.) [ حشر ] kıyamet, haşır.
  haşv (A.) [ 1 [ حشو .doldurulmuş, yararsız söz. 2.kuru ot.
  haşyet (A.) [ خشيت ] korkma.
  haşyetengiz (A.-F.) [ خشيت انگيز ] korku salan, korkunç.
  hatâ (A.) [ 1 [ خطا .yanlış, hata. 2.kusur.
  hataâlûd (A.-F.) [ خطا آلود ] hatalı, yanlış dolu.
  hatab (A.) [ حطب ] odun.
  hatâbahş (A.-F.) [ خطا بخش ] hataları affeden.
  hatâen (A.) [ خطاء ] yanlışlıkla.
  hatâiyyât (A.) [ خطائيات ] hatalar, yanlışlıklar.
  hatakâr (A.-F.) [ خطاکار ] hatalı, hata yapan.
  hatâpûş (A.-F.) [ خطاپوش ] hataları örten.
  hatar (A.) [ خطر ] tehlike.
  hatarât (A.) [ خطرات ] tehlikeler.
  hatarnâk (A.-F.) [ خطرناک ] tehlikeli.
  hatâyâ (A.) [ خطایا ] yanlışlar, hatalar.
  hâtem (A.) [ 1 [ خاتم .mühür. 2.yüzük.
  hâtıf (A.) [ هاتف ] gaipten gelen ses.
  hâtır (A.) [ خاطر ] hatır, gönül.
  hâtıra (A.) [ خاطره ] hatıra, hatıra gelen.
  hatıra getirmek aklına getirmek, düşünmek.
  hâtıra hutûr etmek hatırlamak, anımsamak.
  hâtırat (A.) [ 1 [ خاطرات .hatıralar. 2.anı kitabı.
  hâtırâzâr (A.-F.) [ خاطر آزار ] gönül inciten, hatır kıran.
  hâtırâzürde (A.-F.) [ خاطر آزرده ] kalbi kırık.
  hâtırşinâs (A.-F.) [ خاطرشناس ] hatırbilir.
  hatîa (A.) [ خطيئه ] kabahat.
  hatîb (A.) [ خطيب ] hatip.
  hâtime (A.) [ خاتمه ] son.
  hâtime vermek son vermek.
  hatîr (A.) [ 1 [ خطير .tehlikeli. 2.yüce.
  hatm (A.) [ 1 [ ختم .hatim, hatim indirme. 2.mühürleme.
  hatn (A.) [ ختن ] sünnet.
  hatt (A.) [ 1 [ خط .çizgi. 2.yol. 3.yeni terlemiş bıyık.
  hattâ (A.) [ حتی ] üstelik, hatta.
  hattâb (A.) [ حطاب ] oduncu.
  hattat (A.) [ خطاط ] hattat, güzel yazı yazan.
  hatve (A.) [ خطوه ] adım.
  havâ (A.) [ هوا ] hava.
  havadar (F.) [ هوادار ] açık mekanlı
  havâdis (A.) [ 1 [ حوادث .yeni haberler. 2.olaylar.
  havaî (A.) [ هوائی ] havaya ait.
  havâkin (T.>A.) [ خواقين ] hakanlar.
  havale (A.) [ حواله ] ısmarlama, havale.
  havali (A.) [ حوالی ] yöre.
  havârik (A.) [ خوارق ] harikalar.
  havâss (A.) [ 1 [ خواص .seçkin kişiler. 2.nitelikler.
  havâtîn (T.>A.) [ خواتين ] hatunlar, saygın hanımlar.
  havâyic (A.) [ حوایج ] ihtiyaçlar, gereksinimler.
  hâven (A.) [ هاون ] havan.
  hâver (F.) [ خاور ] doğu.
  hâveran (F.) [ خاوران ] doğu ve batı.
  hâverşinas (F.) [ خاورشناس ] doğubilimci, oryantalist, müsteşrik.
  havf (A.) [ خوف ] korku.
  havf eylemek korkmak.
  havfnâk (A.-F.) [ خوفناک ] korkulu.
  hâvî (A.) [ حاوی ] içeren, ihtiva eden.
  havl (A.) [ 1 [ حول .güç. 2.çevre.
  havsala (A.) [ حوصله ] kavrama gücü, havsala.
  havz (A.) [ حوض ] havuz.
  hayâ (A.) [ حيا ] utanma, haya, ar.
  hayâl (A.) [ خيال ] hayal, düş.
  hayâlât (A.) [ خيالات ] hayaller, düşler.
  hayâlen (A.) [ خيالا ] hayali olarak.
  hayâlet (A.) [ خيالت ] hayalet.
  hayalî (A.) [ 1 [ خيالی .hayalî, hayal ürünü. 2.Karagöz oynatan.
  hayalperest (A.-F.) [ خيال پرست ] hayalci.
  hayat (A.) [ حيات ] yaşam.
  hayatbahş (A.-F.) [ حيات بخش ] hayat veren.
  hayât-ı cinsiye [ حيات جنسيه ] cinsel yaşam.
  hayât-ı diniye [ حيات دینيه ] dinsel yaşam.
  hayât-ı rûz-i merre [ حيات روز مره ] gündelik yaşam.
  hayatî (A.) [ حياتی ] hayatla ilgili, yaşamsal.
  hayâtiyyât (A.) [ حياتيات ] biyoloji, yaşambilim.
  haydud (Macarca>A.) [ حيدود ] eşkiya, haydut, yolkesen.
  hâye (F.) [ خایه ] yumurta, haya.
  hayf (A.) [ حيف ] yazık, vah vah.
  hayır (A.) [ خير ] iyilik, hayır.
  hayırhah (A.-F.) [ خيرخواه ] iyiliksever.
  hayız bk. hayz.
  hayl (A.) [ 1 [ خيل .yılkı, at sürüsü. 2.zümre.
  hayli (F.) [ خيلی ] çok, fazla.
  hayme (A.) [ خيمه ] çadır.
  haymegâh (A.-F.) [ خيمه گاه ] çadır kurulan yer.
  haymenişin (A.-F.) [ خيمه نشين ] göçebe, çadırda yaşayan.
  hayr (A.) [ خير ] iyilik, hayır.
  hayran (A.) [ 1 [ حيران .şaşkın. 2.hayran, tutkun.
  hayrendiş (A.-F.) [ خيراندیش ] iyi düşünceli.
  hayret (A.) [ حيرت ] şaşkınlık.
  hayretbahş (A.-F.) [ حيرت بخش ] hayret verici.
  hayretkâr (A.-F.) [ حيرت کار ] hayret eden.
  hayretzede (A.-F.) [ حيرت زده ] şaşkın.
  haysiyyet (A.) [ حيثيت ] şeref, onur.
  hayvan (A.) [ 1 [ حيوان .canlı. 2.hayvan.
  hayvanî (A.) [ حيوانی ] hayvansal.
  hayvaniye (A.) [ حيوانيه ] hayvana özgü, hayvansal.
  hayy (A.) [ حی ] diri
  hayyât (A.) [ خياط ] terzi.
  hayye (A.) [ حيه ] yılan.
  hayyir (A.) [ خير ] çok iyilik eden.
  hayz (A.) [ خيض ] regl, aybaşı.
  hazâin (A.) [ خزائن ] hazineler.
  hazân (F.) [ خزان ] güz, sonbahar.
  hazar (A.) [ حضر ] güvenlik.
  hazer (A.) [ حذز ] sakınma.
  hazerat (A.) [ حضرات ] hazretler.
  hazf (A.) [ حذف ] silme, kaldırıp atma.
  hâzık (A.) [ حاذق ] usta, yetenekli, ehil.
  hazır (A.) [ 1 [ حاضر .huzurda. 2.hazır, mevcut.
  hâzırûn (A.) [ حاضرون ] bulunanlar, hazır olanlar.
  hâzi (A.) [ خاضع ] alçakgönüllü.
  hazîn (A.) [ حزین ] hüzün dolu.
  hâzin (A.) [ خازن ] haznedar.
  hazine (A.) [ خزینه ] hazine.
  hazinedar (A.-F.) [ خزینه دار ] haznedar, hazinenin birinci derecede sorumlusu.
  hazîre (A.) [ حظيره ] etrafı çevrili yer (mezarlık vs.)
  hazm (A.) [ حضم ] sindirim.
  hazret (A.) [ حضرت ] sayın, hazret.
  hazz (A.) [ حظ ] sevinç, haz. 6. 26
  hebâ (A.) [ هبا ] boş.
  hebâ etmek yitirmek, yazık etmek, elden kaçırmak.
  hebâ olmak yitmek, yazık olmak, yok olmak.
  hebâya gitmek boşa gitmek, yazık olmak.
  hecâ (A.) [ 1 [ هجا .hece. 2.yerme, hiciv.
  hecâgû (A.-F.) [ هجاگو ] hicveden, yeren.
  hecîn (A.) [ هجين ] iki hörgüçlü deve.
  hecr (A.) [ هجر ] ayrılık.
  hedâyâ (A.) [ هدایا ] armağanlar, hediyeler.
  hedef (A.) [ هدف ] amaç, hedef.
  heder (A.) [ هدر ] yazık olma, boşa gitme.
  heder etmek yazık etmek, yitirmek, boşa harcamak.
  heder olmak yazık olmak, yitmek, kaybolmak.
  hediyye (A.) [ هدیه ] armağan, hediye.
  heft (F.) [ هفت ] yedi.
  heftâd (F.) [ هفتاد ] yetmiş.
  hefte (F.) [ هفته ] hafta.
  heftevreng (F.) [ هفت اورنگ ] yedi yıldız.
  helâhil (A.) [ هلاهل ] zehir, ağı, boğanotu.
  helâk (A.) [ 1 [ هلاک .yok olma. 2.ölme.
  helâk etmek 1.yok etmek, ortadan kaldırmak. 2.öldürmek.
  helâk olmak 1.yok olmak, ortadan kalkmak. 2.ölmek. 3.çırpınmak.
  helal (A.) [ 1 [ حلال .helal. 2.eş, hanım.
  helalzâde (A.-F.) [ 1 [ حلال زاده .helal süt emmiş. 2.evli anne babanın çocuğu.
  helezon (A.) [ 1 [ حلزون .sümüklüböcek. 2.yılankavî.
  helva (A.) [ حلوا ] helva.
  helvafurûş (A.-F.) [ حلوا فروش ] helvacı.
  helvâyî (A.) [ حلوایی ] helvacı.
  hem (F.) [ 1 [ هم . -deş, -daş anlamını verecek şekilde kelimeye türetmeye
  yarayan ön ek. 2.hem, üstelik.
  hemâgûş (F.) [ هم آگوش ] sarmaş dolaş, kucak kucağa.
  hemâgûş olmak sarmaş dolaş olmak, kucaklaşmak.
  hemâheng (F.) [ هم آهنگ ] uyumlu.
  hemâhenk bk. hemâheng.
  heman (F.) [ همان ] derhal, hemen.
  hemânâ (F.) [ همانا ] adeta, tıpkı.
  hemandem (F.) [ هماندم ] o anda.
  hemânend (F.) [ همانند ] gibi.
  hemasr (F.-A.) [ هم عصر ] çağdaş.
  hemâvâz (F.) [ هم آواز ] bir ağız.
  hembâz (F.) [ همباز ] ortak.
  hemcevherlik (F.-T.) aynı cevherden olma, aynı asıldan gelme.
  hemcins (F.-A.) [ هم جنس ] aynı cinsten.
  hemcivâr (F.-A.) [ هم جوار ] komşu.
  hemçü (F.) [ همچو ] gibi.
  hemdem (F.) [ همدم ] arkadaş, yakın dost, sohbet arkadaşı.
  hemderd (F.) [ هم درد ] dert ortağı.
  hemdîger (F.) [ همدیگر ] birbiri.
  heme (F.) [ همه ] tümü, hepsi.
  hemegân (F.) [ همگان ] tümü, hepsi, herkes.
  hemfikir bk. hemfikr.
  hemfikr (F.-A.) [ همفکر ] aynı düşüncede, hemfikir.
  hemfikr olmak aynı fikri paylaşmak.
  hemginân (F.) [ همگنان ] herkes.
  hemhudûd (F.-A.) [ هم حدود ] sınırdaş.
  hemhudut bk. hemhudûd.
  hemin (F.) [ همين ] bu, işte bu.
  hemîşe (F.) [ هميشه ] daima, her zaman.
  hemkadd (F.-A.) [ هم قد ] boydaş, aynı boyda.
  hemkâr (F.) [ همکار ] meslektaş.
  hemkîş (F.) [ همکيش ] dindaş.
  hemm (A.) [ هم ] kaygı.
  hemnâm (F.) [ همنام ] adaş.
  hempâ (F.) [ همپا ] arkadaş, kafadar.
  hemrâh (F.) [ همراه ] yoldaş, yol arkadaşı.
  hemrâz (F.) [ همراز ] sırdaş.
  hemrîş (F.) [ همریش ] bacanak.
  hemsâl (F.) [ همسال ] yaşıt.
  hemsâye (F.) [ همسایه ] komşu.
  hemsefer (F.-A.) [ همسفر ] yoldaş.
  hemser (F.) [ همسر ] eş, karı kocadan her biri.
  hemsinn (F.-A.) [ هم سن ] yaşıt.
  hemsohbet (F.-A.) [ هم صحبت ] sohbet arkadaşı.
  hemşehrî (F.-A.) [ 1 [ هم شهری .hemşeri. 2.yurttaş.
  hemşeri bk. hemşehrî.
  hemşîre (F.) [ همشيره ] kızkardeş.
  hemtâ (F.) [ همتا ] eş, benzer, denk.
  hemvâr (F.) [ هموار ] düz.
  hemvâre (F.) [ همواره ] daima.
  hemyân (F.) [ هميان ] heybe.
  hemzâd (F.) [ 1 [ همزاد .doğuşla birlikte gelen. 2.birlikte doğan.
  hemzebân (F.) [ همزبان ] aynı dili konuşan.
  henâzir (A.) [ خنازیر ] domuzlar.
  hendese (Peh.>A.) [ هندسه ] geometri.
  hendesî (A.) [ هندسی ] geometrik.
  hengâm (F.) [ هنگام ] vakit, zaman.
  hengâme (F.) [ هنگامه ] kargaşa.
  henüz (F.) [ هنوز ] ancak, daha.
  her (F.) [ هر ] her.
  her halde 1.mutlaka, her durumda.
  her vakit her zaman, daima.
  herâyîne (F.) [ هر آیينه ] mutlaka.
  herbâr (F.) [ هربار ] her defasında.
  hercâî (F.) [ 1 [ هرجائی .şıpsevdi. 2.kararsız.
  hercâyî bk. hercâî.
  hercümerc (F.) [ هرج و مرج ] kargaşa, dağınıklık, düzensizlik.
  herçend (F.) [ هرچند ] ise de, her ne kadar.
  herçibâdâbâd (F.) [ هرچه بادا باد ] ne olursa olsun.
  herdem (F.) [ هردم ] her an, daima.
  herem (A.) [ هرم ] ehram.
  hergele (F.) [ 1 [ خرگله .sürünün başında giden kılavuz eşek. 2.eşek sürüsü.
  3.haylaz, yaramaz adam.
  hergiz (F.) [ هرگز ] asla.
  herze (F.) [ هرزه ] saçma.
  herzegû (F.) [ هرزه گو ] saçmalayan.
  herzegûyî (F.) [ هرزه گویی ] saçmalama.
  hesâb (A.) [ حساب ] hesap.
  hestî (F.) [ هستی ] varlık.
  heşt (F.) [ هشت ] sekiz.
  heştâd (F.) [ هشتاد ] seksen.
  hetk (A.) [ هتک ] yırtma.
  hettâk (A.) [ هتاک ] yırtan.
  hevâ (A.) [ هوا ] istek, nefis isteği.
  hevâdâr (A.-F.) [ هوادار ] istekli, taraftar.
  hevâdâr (F.) [ هوادار ] havalı, havadar.
  hevâperest (A.-F.) [ هواپرست ] nefsinin istekleri peşinde koşan.
  heves (A.) [ هوس ] istek, heves.
  hevesât (A.) [ هوسات ] istekler, hevesler.
  hevesdâr (A.-F.) [ هوسدار ] hevesli.
  heveskâr (A.-F.) [ هوسکار ] hevesli, istekli.
  hevl (A.) [ هول ] korku.
  hevlnâk (A.-F.) [ هولناک ] korkunç.
  hey’et (A.) [ 1 [ هيئت .ekip. 2.dış görünüş. 3.kurul. 4.topluluk. 5.astronomi.
  hey’etşinâs (A.-F.) [ هيئت شناس ] astronom.
  heyâkil (A.) [ هياکل ] heykeller.
  heyecân (A.) [ 1 [ هيجان .coşku. 2.heyecan.
  heyelân (A.) [ هيلان ] toprak kayması, heyelan.
  heyet bk. hey’et
  heyet-i ictimâiye [ هيئت اجتماعيه ] toplum.
  heyet-i mecmua [ هيئت مجموعه ] genel, tüm.
  heyet-i muallimîn [ هيئت معلمين ] öğretmenler kurulu
  heyhât (A.) [ هيهات ] yazık.
  heykel (A.) [ 1 [ هيکل .heykel. 2.gövde.
  heykeltıraş (A.-F.) [ هيکل تراش ] heykelci, heykeltıraş.
  heyûlâ (A.) [ 1 [ هيولا .ana madde. 2.zihinde tasarlanmış varlık.
  heyzüm (F.) [ هيزم ] odun.
  hezâr (F.) [ 1 [ هزار .bin. 2.bülbül.
  hezârân (F.) [ هزاران ] binlerce.
  hezârân (F.) [ هزاران ] bülbül.
  hezârdestân (F.) [ هزاردستان ] bülbül.
  hezârpâ (F.) [ هزارپا ] kırkayak.
  hezeyân (A.) [ 1 [ هزیان .sayıklama. 2.saçmalama.
  hezîmet (A.) [ هزیمت ] bozgun.
  hezîmete uğramak bozguna uğramak.
  hezl (A.) [ هزل ] şaka, şakalaşma.
  hezlgû (A.-F.) [ هزل گو ] şakacı.
  hıdiv (F.) [ خدیو ] Mısır valisi.
  hıfz (A.) [ 1 [ حفظ .koruma. 2.ezberleme.
  hıfzetmek 1.ezberlemek. 2.korumak.
  hıfzıssıhha (A.) [ حفظ الصحه ] sağlık koruma.
  hılt (A.) [ خلط ] safra, sevda, dem (kan) ve balgam olmak üzere insan
  vücudundaki dört ana maddenin herbiri.
  hınâ (A.) [ حنا ] kına.
  hınzîr (A.) [ خنزیر ] domuz.
  hırâmân (F.) [ 1 [ خرامان .salınan. 2.salınarak.
  hıred (F.) [ خرد ] akıl.
  hıredmend (F.) [ خردمند ] akıllı.
  hırka (A.) [ خرقه ] hırka.
  hırkapûş (A.-F.) [ 1 [ خرقه پوش .hırka giyen. 2.derviş.
  hırkapûş olmak 1.hırka giymek. 2.derviş olmak.
  hırmân (A.) [ حرمان ] mahrumluk.
  hırs (A.) [ حرص ] hırs.
  hırs (F.) [ خرس ] ayı.
  hırz (A.) [ 1 [ حرز .sığınak. 2.nazar boncuğu.
  hısâl (A.) [ خصال ] huy, haslet.
  hısn (A.) [ حصن ] kale.
  hışım (F.) [ خشم ] öfke.
  hışımlanmak öfkelenmek.
  hışm (F.) [ خشم ] öfke, hışım.
  hışmgîn (F.) [ خشمگين ] öfkeli, hışımlı.
  hışt (F.) [ 1 [ خشت .ker***. 2.tuğla.
  hıtat (A.) [ خطط ] ülkeler, diyarlar.
  hıtta (A.) [ خطه ] ülke, diyar.
  hıyâbân (F.) [ خيابان ] cadde.
  hıyânet (A.) [ خيانت ] hainlik.
  hıyânetkâr (A.-F.) [ خيانتکار ] hain.
  hıyâr (A.) [ خيار ] seçme hakkı.
  hıyre (F.) [ 1 [ خيره .kamaşmış. 2.fersiz.
  hıyreçeşm (F.) [ 1 [ خيره چشم .arsız, hayasız. 2.cesur, gözüpek.
  hıyreser (F.) [ خيره سر ] sersem.
  hibâb (A.) [ 1 [ حباب .haplar. 2.tohumlar.
  hibâle (A.) [ 1 [ حباله .bağ. 2.tuzak.
  hibe (A.) [ هبه ] bağışlama, hibe.
  hibr (A.) [ 1 [ حبر .Yahudi bilgini. 2.mürekkep.
 7. 27
  hibre (A.) [ خبره ] deneyim.
  hicâ (A.) [ هجا ] yerme.
  hicâb (A.) [ 1 [ حجاب .perde. 2.utanma.
  hicaz (A.) [ 1 [ حجاز .Arabistan’da Hicaz bölgesi. 2.hicaz makamı.
  hiciv (A.) [ هجو ] yergi, taşlama.
  hicr (A.) [ هجر ] ayrılık.
  hicrân (A.) [ 1 [ هجران .ayrılık. 2.ayrılık acısı.
  hicret (A.) [ هجرت ] göç.
  hicv (A.) [ هجو ] yergi, taşlama.
  hicviye bk. hicviyye.
  hicviyye (A.) [ هجویه ] taşlama, hicivle ilgili şiir veya düzyazı.
  hîç (F.) [ هيچ ] hiç.
  hîçkes (F.) [ هيچکس ] hiç kimse.
  hidâ’ (A.) [ خداع ] düzen, komplo.
  hidayet (A.) [ هدایت ] doğru yolu gösterme.
  hidâyet etmek doğru yolu göstermek.
  hiddet (A.) [ 1 [ حدت .öfke. 2.keskinlik.
  hiddetlenmek öfkelenmek.
  hidemat (A.) [ خدمات ] hizmetler.
  hidiv (F.) [ خدیو ] Mısır valisi.
  hidmet (A.) [ خدمت ] hizmet.
  hidmetkâr (A.-F.) [ خدمتکار ] hizmetçi.
  hiffet (A.) [ 1 [ خفت .hafiflik. 2.hoppalık.
  hijdeh (F.) [ هژده ] onsekiz.
  hîk (F.) [ خيک ] tulum.
  hikâyât (A.) [ حکایات ] hikayeler, öyküler.
  hikâyet (A.) [ حکایت ] öykü, hikaye.
  hikem (A.) [ حکم ] hikmetler.
  hikmet (A.) [ 1 [ حکمت .bilgelik. 2.sebep.
  hikmetşinâs (A.-F.) [ حکمت شناس ] hakîm, felsefeci.
  hil’at (A.) [ خلعت ] kaftan.
  hilâf (A.) [ خلاف ] aykırı, zıt.
  hilâfına aykırı olarak.
  hilafında aykırı olarak.
  hilâl (A.) [ 1 [ خلال .aralık. 2.kürdan.
  hilâl (A.) [ هلال ] yeni ay, ilkay.
  hîle (A.) [ حيله ] düzen, oyun, hile.
  hîlebaz (A.-F.) [ حيله باز ] hilekâr, düzenbaz.
  hîlekâr (A.-F.) [ حيله کار ] düzenbaz, hileci.
  hilkat (A.) [ 1 [ خلقت .yaratılış. 2.Tanrı.
  hilm (A.) [ حلم ] yumuşaklık.
  hilye (A.) [ 1 [ حليه .süs. 2.güzel yüz. 3.güzel özellikler.
  himâr (A.) [ حمار ] eşek.
  himaye (A.) [ حمایه ] koruma, esirgeme.
  himayekârlık (A.-F.-T.) himaye etme.
  hîme (F.) [ هيمه ] odun.
  himem (A.) [ همم ] himmetler, çabalar.
  himmet (A.) [ همت ] çaba.
  himmet etmek çaba göstermek.
  hîn (A.) [ حين ] zaman, vakit, esna.
  hinduvâne (F.) [ هندوانه ] karpuz.
  hîn-i hâcette ihtiyaç duyulduğu zaman.
  hirâs (F.) [ هراس ] korku.
  hired (F.) [ خرد ] akıl.
  hiref (A.) [ حرف ] meslekler.
  hirem (A.) [ هرم ] piramit.
  hirfet (A.) [ حرفت ] meslek.
  hirmân (A.) [ حرمان ] mahrumluk.
  his bk. hiss.
  hisâb (A.) [ حساب ] hesap.
  hisân (A.) [ حصان ] at, aygır.
  hisar (A.) [ حصار ] kale, hisar.
  hiss (A.) [ حس ] duygu.
  hisse (A.) [ حصه ] pay.
  hissedar (A.-F.) [ حصه دار ] pay sahibi.
  hissedar olmak payını almak.
  hisset (A.) [ خست ] pintilik.
  hissetmek duymak, algılamak.
  hisseyâb (A.-F.) [ حصه یاب ] pay alan.
  hisseyâb olmak payını almak.
  hissî (A.) [ حسی ] duygulu.
  hiss-i kablelvukû (F.-A.) [ حس قبل الوقوع ] önsezi.
  hissiyât (A.) [ حسيات ] duygular.
  hissiye (A.) [ حسيه ] duygu.
  hissolunmak duyulmak, hissedilmek.
  hîş (F.) [ 1 [ خویش .kendi. 2.akraba.
  hitâb (A.) [ خطاب ] konuşma, hitap etme.
  hitâb etmek muhatap alıp konuşmak.
  hitâbe (A.) [ خطابه ] konuşma.
  hitabet (A.) [ خطابت ] hatiplik.
  hitâm (A.) [ ختام ] son. 2.son bulma.
  hitam bulmak son bulmak, bitmek.
  hitâma erdirmek bitirmek, sona erdirmek.
  hitâma ermek sona ermek.
  hitan (A.) [ ختان ] sünnet, sünnet etme.
  hiyel (A.) [ حيل ] hileler.
  hizâ (A.) [ حذا ] sıra.
  hizâb (F.) [ خيزاب ] dalga.
  hizâne (A.) [ خزانه ] hazine.
  hizâya gelmek 1.boyun eğmek, itaat etmek, kabullenmek. 2.sırayı bozmadan
  durmak.
  hizâya girmek sıra olmak. 8. 28
  hizb (A.) [ 1 [ حزب .parti. 2.grup.
  hizmet (A.) [ خدمت ] hizmet, görev yapma.
  hizmet etmek görev yapmak.
  hizmet-i vataniye [ 1 [ خدمت وطنيه .askerlik. 2.vatan hizmeti, vatan borcu.
  hoca (F.) [ 1 [ خواجه .hoca. 2.sahip. 3.efendi. 4.üstad.
  hod (F.) [ خود ] kendi.
  hodbehod (F.) [ خودبخود ] kendi kendine.
  hodbin (F.) [ خودبين ] bencil.
  hodkâm (F.) [ خودکام ] kendini beğenmiş, kendini düşünen.
  hodkâmlık (F.-T.) kendini düşünme.
  hodrey (F.-A.) [ خودرای ] başınabuyruk.
  hodsitâ (F.) [ خودستا ] övüngen.
  hokka (A.) [ 1 [ حقه .mürekkep kabı. 2.tükürük kabı.
  hokkabaz (A.-F.) [ حقه باز ] düzenbaz.
  hoşab (F.) [ خوشاب ] hoşaf, komposto.
  hoşaf (F.) [ خوشاب ] hoşaf, komposto.
  hoşâmedgû (F.) [ خوش آمد گو ] hoşgeldiniz diyen.
  hoşâvâz (F.) [ خوش آواز ] tatlıses, güzelses.
  hoşbû (F.) [ خوشبو ] hoş kokulu.
  hoşgüvâr (F.) [ 1 [ خوش گوار .leziz. 2.hazmy kolay.
  hoşlanmak hoşuna gitmek, sevmek.
  hoşnûd (F.) [ خشنود ] memnun, razı.
  hoşnut bk. hoşnûd.
  hoşrû (F.) [ خوش رو ] sevimli.
  hoşsohbet (F.-A.) [ خوش صحبت ] tatlı sözü, sohbeti tatlı.
  hû (A.) [ هو ] Tanrı.
  hûb (F.) [ 1 [ خوب .güzel. 2.iyi.
  hubb (A.) [ حب ] sevgi.
  hubbü’l-vatan mine’l-îmân (A.) [ حب الوطن من الایمان ] vatan sevgisi imandan
  gelir.
  hubeb (A.) [ حبب ] taneler.
  hûbî (F.) [ خوبی ] güzellik.
  hûbrûy (F.) [ خوبروی ] güzel yüzlü.
  hûbter (F.) [ خوبتر ] daha güzel.
  hubûb (A.) [ 1 [ حبوب .taneler. 2.haplar.
  hububat (A.) [ حبوبات ] tahıl.
  hubz (A.) [ خبز ] ekmek.
  huccâc (A.) [ حجاج ] hacılar.
  huccet (A.) [ حجت ] delil, kanıt.
  huceste (F.) [ خجسته ] kutlu, uğurlu.
  hûd (F.) [ خود ] miğfer.
  hud’a (A.) [ خدعه ] düzen, dalavere.
  hudâ (F.) [ خدا ] Tanrı.
  hudâdâd (F.) [ 1 [ خداداد .Allah verdi. 2.Allah vergisi.
  hudânekerde (F.) [ خدانکرده ] Allah göstermesin, Allah etmesin.
  hudârâ (F.) [ خودآرا ] Allah aşkına.
  hudâşinas (F.) [ خداشناس ] tanrıtanır.
  hudâvend (F.) [ 1 [ خداوند .Tanrı. 2.padişah. 3.efendi.
  hudâvendigâr (F.) [ خداوندگار ] padişah.
  hudâyâ (F.) [ خدایا ] Tanrım.
  huddâm (A.) [ خدام ] hizmetçiler.
  hudperest (F.) [ خودپرست ] bencil.
  hudperestlik (F.-T.) bencillik, kendini düşünme.
  hudûd (A.) [ حدود ] sınırlar.
  hudûs (A.) [ حدوس ] meydana gelme, vukubulma.
  huffâş (A.) [ خفاش ] yarasa.
  huffâz (A.) [ حفاظ ] hafızlar.
  hufre (A.) [ 1 [ حفره .çukur. 2.oyuk, delik.
  hufte (F.) [ خفته ] uyuyan, uyumuş.
  hûk (F.) [ خوک ] domuz.
  hukne (A.) [ حقنه ] şırınga.
  hukuk (A.) [ 1 [ حقوق .hukuk. 2.haklar.
  hukuk-i siyasiye [ حقوق سياسيه ] siyasal hukuk.
  hukukşinas (A.-F.) [ حقوق شناس ] hukukçu.
  hulâsa (A.) [ خلاصه ] özet.
  hulâsa-i kelâm [ خلاصهء کلام ] kısacası, sözün kısası.
  hulâsaten (A.) [ خلاصة ] özetle, kısaca.
  huld (A.) [ خلد ] cennet.
  hulefa (A.) [ خلفا ] halifeler.
  hulk (A.) [ خلق ] huy.
  hulkum (A.) [ حلقوم ] boğaz.
  hulûl (A.) [ حلول ] gelme, gelip çatma.
 9. 29
  hulûl etmek gelmek, gelip çatmak.
  hulûs (A.) [ خلوص ] içtenlik.
  hulûskâr (A.-F.) [ خلوصکار ] yağcı, dalkavuk.
  hulyâ (Yun.>A.) [ خوليا ] hülya, hayal.
  hum (F.) [ خم ] küp.
  humâr (A.) [ خمار ] mahmurluk.
  humekâ (A.) [ حمقا ] ahmaklar.
  humhâne (F.) [ 1 [ خم خانه .şarap mahzeni. 2.meyhane.
  humk (A.) [ حمق ] ahmaklık.
  hummâ (A.) [ 1 [ حما .nöbet, ateş nöbeti. 2.sıtma.
  humret (A.) [ حمرت ] kırmızılık, kızıllık.
  hums (A.) [ خمس ] beşte biri.
  humûzet (A.) [ حموضت ] ekşilik.
  hûn (F.) [ خون ] kan.
  hûnâlûd (F.) [ خون آلود ] kanlı, kana bulanmış.
  hunbehâ (F.) [ خون بها ] diyet.
  hunhâr (F.) [ خونخوار ] kan içen.
  hunnâk (A.) [ خناق ] boğmaca.
  hunrîz (F.) [ خونریز ] kan dökücü.
  hunyâger (F.) [ خنياگر ] şarkıcı
  hûr (A.) [ حور ] huri.
  hurâfât (A.) [ خرافات ] hurafeler, batıl inançlar.
  hurafe (A.) [ خرافه ] batıl inanç.
  hurafeperver (A.-F.) [ خرافه پرور ] hurafelere inanan.
  hurafeperverlik (A.-F.-T.) hurafelere inanış.
  hurd (F.) [ خرد ] küçük, ufak.
  hurdebin (F.) [ 1 [ خرده بين .büyüteç. 2.mikroskop.
  hurdegîr (F.) [ خرده گير ] kusur bulan.
  hûri (A.) [ حوری ] huri, cennet kızı.
  hurûc (A.) [ 1 [ خروج .çıkış. 2.ayaklanma.
  hurûş (F.) [ خروش ] coşku, coşma.
  husemâ (A.) [ خصما ] düşmanlar, hasımlar.
  husûf (A.) [ خسوف ] ay tutulması.
  husûl (A.) [ خصول ] ortaya çıkma, gerçekleşme, var olma.
  husûle getirmek meydana getirmek, gerçekleştirmek.
  husûmet (A.) [ خصومت ] düşmanlık.
  husûs (A.) [ خصوص ] konu.
  husûsat (A.) [ خصوصات ] hususlar, konular.
  hususî (A.) [ خصوصی ] özel.
  husûsiyet (A.) [ خصوصيت ] özellik.
  husûsiyetle (A.-T.) özellikle, hele hele.
  husûsiyle (A.-T.) özellikle, hele hele.
  hûş (F.) [ هوش ] akıl.
  hûşe (F.) [ 1 [ خوشه .salkım. 2.başak.
  huşk (F.) [ خشک ] kuru.
  huşksâlî (F.) [ خشک سالی ] kuraklık.
  huşû (A.) [ 1 [ خشوع .alçakgönüllülük. 2.Tanrı’ya karşı korku ve saygı duyma.
  huşûnet (A.) [ خشونت ] haşinlik, sertlik.
  huşyâr (F.) [ هشيار ] akıllı.
  hutût (A.) [ 1 [ خطوط .hatlar, yollar. 2.çizgiler.
  hûy (F.) [ خوی ] huy.
  huzme (A.) [ حزمه ] demet.
  huzûr(A.) [ 1 [ حضور .hazır olma, bulunma. 2.rahatlık.
  huzzâr (A.) [ حضار ] hazır olanlar, bulunanlar.
  hüccet (A.) [ حجت ] delil, belge.
  hücec (A.) [ حجج ] deliller, belgeler.
  hüceyrat (A.) [ حجيرات ] hücrecikler.
  hüceyre (A.) [ حجيره ] hücrecik.
  hücre (A.) [ 1 [ حجره .odacık. 2.hücre, canlı organizmaların en küçük yapıtaşı.
  hücum (A.) [ هجوم ] saldırı, akın.
  hücürât (A.) [ حجرات ] hücreler.
  hüdhüd (A.) [ هدهد ] çavuşkuşu, ibibik.
  hükemâ (A.) [ حکما ] bilgeler, hakîmler.
  hükkâm (A.) [ حکام ] hakimler.
  hükm (A.) [ حکم ] hüküm, emir, kesin karar.
  hükmünde yerinde, gibi. 10. 30
  -I-

  ıhlamur (Yun.>A.) [ اخلامور ] ıhlamur.
  ık’âd (A.) [ اقعاد ] oturtma.
  ıkd (A.) [ 1 [ عقد .dizi. 2.kolye, gerdanlık.
  ıklîm (A.) [ اقليم ] iklim.
  ıktıdâ (A.) [ اقتدا ] uyma.
  ırdâ (A.) [ ارضاع ] emzirme, süt verme.
  ırk (A.) [ 1 [ عرق .soy, ırk. 2.damar. 3.kök.
  ırk -ı ahmer [ عرق احمر ] kızılderili ırkı.
  ırk -ı ebyaz [ عرق ابيض ] beyaz ırk.
  ırken (A.) [ عرقا ] ırk bakımından.
  ırkî (A.) [ عرقی ] ırk ile ilgili.
  ırz (A.) [ عرض ] namus, iffet.
  ırzâ (A.) [ ارضاع ] emzirme, süt verme.
  ısdâr (A.) [ اصدار ] çıkartma.
  ısfırâr (A.) [ اصفرار ] sararma.
  ıskât (A.) [ اسقاط ] düşürme.
  ıslâh (A.) [ اصلاح ] düzeltme, iyileştirme, reform.
  ıslâh etmek düzeltmek, iyileştirmek.
  ıslâhât (A.) [ اصلاحات ] düzeltmeler, iyileştirmeler, reformlar.
  ıslâhpezîr (A.-F.) [ اصلاح پذیر ] ıslah edilebilir, iyileştirilebilir.
  ısrar (A.) [ اصرار ] diretme, üsteleme.
  ıstıbâr (A.) [ اصطبار ] sabretme.
  ıstıfâ (A.) [ اصطفا ] seçme, ayıklama.
  ıstıfâî (A.) [ اصطفائی ] seçimle ilgili.
  ıstılâh (A.) [ اصطلاح ] terim, tabir.
  ıstılâhât (A.) [ صطلاحات ] terimler, tabirler.
  ıstınâ’ (A.) [ اصطناع ] seçme.
  ıstırab (A.) [ اضطراب ] acı, ızdırap.
  ışk (A.) [ عشق ] aşk.
  ışka (A.) [ عشقه ] sarmaşık.
  ıtk (A.) [ عتق ] âzâd etme, köle âzâd etme.
  ıtknâme (A.-F.) [ عتق نامه ] âzâdlık belgesi.
  ıtlak (A.) [ اطلاق ] bırakma, salma.
  ıtnâb (A.) [ اطناب ] sözü uzatma.
  ıtr (A.) [ عطر ] koku, ıtır.
  ıtrî (A.) [ عطری ] ıtırlı, kokulu.
  ıtriyyât (A.) [ عطریات ] kokular, ıtırlar, parfümler.
  ıttılâ’ (A.) [ اطلاع ] bilgi sahibi olma.
  ıttılâât (A.) [ اطلاعات ] bilgiler.
  ıttırad (A.) [ اطراد ] ritm.
  ıyâdet (A.) [ عيادت ] hasta ziyareti.
  ıyâl (A.) [ عيال ] eş, hanım.
  ız’âf (A.) [ اضعاف ] zayıf düşürme, zayıflatma.
  ızdırap (A.) [ اضطراب ] acı.
  ızlâl (A.) [ اضلال ] yoldan çıkarma.
  ızlâl (A.) [ اظلال ] gölgede bırakma.
  ızrâr (A.) [ اضرار ] zarar verme, zarara sokma.
  ızrâr etmek zarar vermek, zarara sokmak.
  ıztırâb (A.) [ اضطراب ] ızdırap, acı.
  ıztırâbâver (A.) [ اضطراب آور ] acı verici.
  ıztırâr (A.) [ اضطرار ] zorunluluk.
  ıztırârî (A.) [ اضطراری ] zorunlu.a dan z ye osmanlıca kelimeler,  gülgün isminin ebced değeri,  osmanlı kelimeleri a dan z ye,  adan zye türkçe sözlük,  a dan z ye türkçe sözlük,  a dan z ye osmanlıca terimler,  adan zye osmanlıca kelime ve anlamları