Müslüman Hanımlar ile Örnek Müslüman Kadınlar Forumundan Hz.Zeynep Binti Huzeyme (r.a.) Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Hz.Zeynep Binti Huzeyme (r.a.)

  Reklam
  HZ. ZEYNEP BİNTİ HUZEYME (R.ANHÂ)

  Kainatın Efendisi'nin yanında yer alan Hanım Sahâbîler gerçekten sevgiye, övgüye ve gıpta etmeye layıktırlar. Çünkü onlar Efendimiz (s.a.v)'in nazarlarıyla erişilmez mertebelere ulaştıkları gibi imanları, ihsanları ve teslimiyetleri ile pek az hanıma nasip olan bir hizmet ifa etmişlerdi. İşte Allah Rasûlü'nün o tertemiz eşlerinden biri de Hz. Zeynep Binti Huzeyme'dir. Rasûlullah (s.a.v) Hz. Hafsa ile evliliğinden kısa bir süre sonra ilk Kureyşli muhacirlerden bir şehidin hanımı olan Hz. Zeynep Binti Huzeyme ile evlendi. Böylelikle o müminlerin 4. annesi olma şerefine kavuştu.

  İlk eşi Bedir kahramanı ve şehitlerinden Abdulmuttalib'in torunu ve Haris'in oğlu Ubeyde Hazretleri idi. Yani Rasûlullah'ın amca zadesi idi. Karı- koca Allah Teâlâ'nın son dini gönderdiklerini duydukları an Rasûlullah'ın huzuruna koşmuşlardı ve iman etmişlerdi. Böylece onlar İslam'a ilk girenlerden olmuşlardı. Kureyş'in Müslümanlar üzerine yapmış oldukları işkenceleri, zulümleri an acı boyutları ile onlar da yaşamışlardı. Ama gönüllerindeki imanla tüm sıkıntılara göğüs gerebilmişlerdi ve arkasından Medine'ye hicreti yaşamışlardı muhacir unvânı ile.verdikleri iman mücadelesi devam ederken Ashâbı Güzin şimdi de müşrik ordularıyla karşı karşıya gelecekti. Onların önünde ilk savaş Bedir vardı. Allah'ın melekleri ile desteklediği bu savaşta sahabeler şehitlik arzusu ile yanıyorlardı. Hazreti Ubeyde erler safında iken hanımı da yaralıları tedâvî ediyor, onlara hizmet ediyordu. Hazreti Ubeyde düşmandan aldığı bir darbe nedeni ile çok ağır yaralanmıştı. Allah Rasûlü'nün gözlerine bakarak:

  -" Ey Allah'ın Hak Rasûlü! ...Ben Şehit miyim? Diye sordu.

  -" Ben Allah için şahitlik ederim ki sen şehitsin" buyurdu Rasûl.

  İşte böyle bir kahramanın eşi olan Hz. Zeynep Sahabenin kadınlarının da nasıl birer kahraman olduklarını gözler önüne koyuyordu. Çünkü O, eşinin şahadet haberini alınca dahi hemşirelik görevini bırakmadan sürdürmüştü, tâki Müslümanlar galip gelinceye dek.

  Eşini kaybetmesinin ardından Hz. Rasûlullah (s.a.v) ona evlenme teklif etti. Hazreti Zeynep bu teklifi kabul etti ve 400 dirhem mehir kararlaştırılarak H.3. senesinde, Ramazan ayında nikahları kıyıldı. Hz. Zeynep Allah Rasûlü'nün kendisine tahsis ettiği hücresine yerleşti.

  Hz. Zeynep validemiz imanlı, sâliha, mücahide ve zorluklara tahammül edebilen bir hanım idi.yoksullar yemek yedirir ve onlara sadaka verirdi. Merhametli ve yufka yürekli olduğundan kendisine, yoksulların annesi yani "Ümmü'l mesâkîn" ismi verilmişti.

  Hz. Zeynep (r.anhâ)'nın Rasûlullah (s.a.v) ile evlilikleri kısa sürmüştü. 8 aylık bir izdivaç yapmışlardı ve kısa sürede o, Allah Rasûlü'ne eş olmuş, mü'minlere anne olmuş ve hayatını Allah ve Rasûlüne sevgi ve itaatle, Allah Rasûlünün diğer eşleriyle hiç kırılmadan, yoksulların dertleriyle dertlenerek geçinen annemiz 30 yaşlarında vefat etti. O, Rasûlullah'ın hayatı esnasında Hazreti Hatice annemizden sonra vefat eden ilk eşidir. Cenaze namazını bizzat Allah'ın Habîbi, en sevgili eşi kıldırmıştı. O baki mezarlığına defnedilen ilk annemiz olmuştur.

  Mevla'm şefaatlerine nail eylesin...Amin


  alinti  Paylaş
  Hz.Zeynep Binti Huzeyme (r.a.) Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimizin eşlerinden birisi olan hazreti Zeynep vefatımdan sonra eli uzun olan bana ilk kavuşacaktır sözü ile hazreti Zeynep'i işaret etmiştir. Cömertliği ile tanınır.