Müslüman Hanımlar ile Örnek Müslüman Kadınlar Forumundan Safiyye Binti Huyey (r.a) Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Safiyye Binti Huyey (r.a)

  Reklam
  .:..:.. SAFİYYE BİNTİ HUYEY ..:..:..  Safiyye binti Huyey, Hayber'de, soylulu u, güzelli i, iyi ahlâk ve namuslulu u ile herkesçe be enilirdi. Hayber'de ilk önce meşhur bir şair ve kumandan olan yahûdi Sellam bin Mişkem ile nişanlandı. Bundan ayrılarak, Hayber'in en meşhur kalesi olan Şemmus kalesinin, çok zengin kumandanı Kenane bin Hakik ile evlendi.

  Gözü morardı

  Hz. Safiyye, Kenane ile evliyken, rüyasında; Ay'ın, onun odasına düştü ünü görmüştü. Bu rüyasını kocasına anlatınca; Kenane, ''Sen ancak Hicaz'ın meliki Muhammed'i istiyorsun'' deyip, yüzüne bir tokat attı. Gözü morardı. Peygamber efendimiz, Hayber'i 629 senesinde fethetti. Safiyye'nin babası ve kocası öldürülüp, kendisi de esir edildi.

  Esirler paylaşılınca, Safiyye de âlemlere rahmet olarak yaratılan Peygamber efendimizin hissesine düştü. Peygamber efendimiz, Safiyye'yi azat etti. Bunun üzerine Safiyye, seve seve iman edince, Resulullahın nikâhıyla şereflendi. Bütün müslümanların annesi oldu.

  Sehba mevkiinde dü ünü yapılıp, kavun ve hurma velime [Dü ün yeme i] olarak verildi. Gözünün morarmasına, Resulullah efendimiz, "Nedir bu iz?" diye buyurunca, şöyle arz etti:

  - Bir gece rüyamda sanki Ay gökten inip, koynuma girmiş görmüştüm. Kocam Kenane'ye anlattım. ''Sen şu üzerimize gelen Arap melikinin hanımı olmaya göz dikmişsin'' diyerek yüzüme bir tokat vurdu. O tokatın izidir.

  Hz. Safiyye İslâmiyetle şereflenince, çok samimi bir müslüman oldu. Vaktini ibadet ve zikir ile geçirdi. Zinet eşyası fazla oldu undan, bunu Peygamber efendimizin hanımları arasında paylaştırdı. Çok yardımsever olup, daima fedakârlıklarda bulunurdu.

  Peygamberimize karşı çok büyük muhabbeti vardı. Peygamber efendimizin hastalı ında dedi ki:

  - Ey Allahın Resulü! Keşke sizin bütün a rılarınızı, acılarınızı ben çekseydim.

  Hz. Safiyye akıllı, halim, selim ve a ırbaşlı bir hanımdı. Hakkında şu hadise anlatılır:

  Metanetini bozmadı

  Müslümanlar Hayber'i fethettiklerinde, Safiyye, akrabaları ve ahalisi esir edilmişti. Peygamberimizin yanına getirilirken, yahûdilerin cesetlerinin bulundu u yerden geçmek zorunda kalındı. Hz. Safiyye'nin yanında bulunan kadın ba ırıp, ça ırarak, başına toprak attı. Fakat, o metanetini bozmadı. Hatta, geçerken kocasının cesedini de gördü. Fakat, istifini bile bozmadı.

  Hz. Safiyye çok cömertti. Eline geçenleri da ıtırdı. Vefatında bir evi kalmıştı. Emlakının üçte birini ye enine, kalanı da fakirlere sadaka olarak verilmesini vasiyet etti.

  Hz. Safiyye, Hz. Harun'un neslindendir. Annesi Berre binti Semvan idi. Baba tarafından Benî Nudayr ve anne tarafından da yahûdilerin Benî Kureyza aşiretinin ileri gelenlerindendi. Babası Huyey bin Ahtab, Arabistan'daki bütün yahûdilerin başı sayılırdı. Annesi Berre'nin babası Semvan Arabistan'da şecaat ve cesareti ile şöhretliydi.

  Hz. Safiyye'nin Hayber'de 611 senesinde do du u tahmin edilmektedir. Medine'de 671 senesinde, altmış yaşında vefat etti.

  Safiyye binti Huyey, Hayber'de, soylulu u, güzelli i, iyi ahlâk ve namuslulu u ile herkesçe be enilirdi. Hayber'de ilk önce meşhur bir şair ve kumandan olan yahûdi Sellam bin Mişkem ile nişanlandı. Bundan ayrılarak, Hayber'n en meşhur kalesi olan Şemmus kalesinin, çok zengin kumandanı Kenane bin Hakik ile evlendi.

  Gözü morardı

  Hz. Safiyye, Kenane ile evliyken, rüyasında; Ay'ın, onun odasına düştü ünü görmüştü. Bu rüyasını kocasına anlatınca; Kenane, ''Sen ancak Hicaz'ın meliki Muhammed'i istiyorsun'' deyip, yüzüne bir tokat attı. Gözü morardı. Peygamber efendimiz, Hayber'i 629 senesinde fethetti. Safiyye'nin babası ve kocası öldürülüp, kendisi de esir edildi.

  Esirler paylaşılınca, Safiyye de âlemlere rahmet olarak yaratılan Peygamber efendimizin hissesine düştü. Peygamber efendimiz, Safiyye'yi azat etti. Bunun üzerine Safiyye, seve seve iman edince, Resulullahın nikâhıyla şereflendi. Bütün müslümanların annesi oldu.

  Sehba mevkiinde dü ünü yapılıp, kavun ve hurma velime [Dü ün yeme i] olarak verildi. Gözünün morarmasına, Resulullah efendimiz, "Nedir bu iz?" diye buyurunca, şöyle arz etti:

  - Bir gece rüyamda sanki Ay gökten inip, koynuma girmiş görmüştüm. Kocam Kenane'ye anlattım.''Sen şu üzerimize gelen Arap melikinin hanımı olmaya göz dikmişsin'' diyerek yüzüme bir tokat vurdu. O tokatın izidir.

  Hz. Safiyye İslâmiyetle şereflenince, çok samimi bir müslüman oldu. Vaktini ibadet ve zikir ile geçirdi. Zinet eşyası fazla oldu undan, bunu Peygamber efendimizin hanımları arasında paylaştırdı. Çok yardımsever olup, daima fedakârlıklarda bulunurdu.

  Peygamberimize karşı çok büyük muhabbeti vardı. Peygamber efendimizin hastalı ında dedi ki:

  - Ey Allahın Resulü! Keşke sizin bütün a rılarınızı, acılarınızı ben çekseydim.

  Hz. Safiyye akıllı, halim, selim ve a ırbaşlı bir hanımdı. Hakkında şu hadise anlatılır:

  Metanetini bozmadı

  Müslümanlar Hayber'i fethettiklerinde, Safiyye, akrabaları ve ahalisi esir edilmişti. Peygamberimizin yanına getirilirken, yahûdilerin cesetlerinin bulundu u yerden geçmek zorunda kalındı. Hz. Safiyye'nin yanında bulunan kadın ba ırıp, ça ırarak, başına toprak attı. Fakat, o metanetini bozmadı. Hatta, geçerken kocasının cesedini de gördü. Fakat, istifini bile bozmadı.

  Hz. Safiyye çok cömertti. Eline geçenleri da ıtırdı. Vefatında bir evi kalmıştı. Emlakının üçte birini ye enine, kalanı da fakirlere sadaka olarak verilmesini vasiyet etti.

  Hz. Safiyye, Hz. Harun'un neslindendir. Annesi Berre binti Semvan idi. Baba tarafından Benî Nudayr ve anne tarafından da yahûdilerin Benî Kureyza aşiretinin ileri gelenlerindendi. Babası Huyey bin Ahtab, Arabistan'daki bütün yahûdilerin başı sayılırdı. Annesi Berre'nin babası Semvan Arabistanda şecaat ve cesareti ile şöhretliydi.

  Hz. Safiyye'nin Hayber'de 611 senesinde do du u tahmin edilmektedir. Medine'de 671 senesinde, altmış yaşında vefat etti.


  Paylaş
  Safiyye Binti Huyey (r.a) Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hazreti Safiye'nin eşi ve babası İslama karşıydılar. Onlar öldürüldükten sonra ve hazreti Safiye esir alındıktan sonra peygamber efendimize eş olmaya layık bir hanım olduğunu söylemeleri üzerine peygamber efendimiz himayesi altına almıştır.huyey bin ahtab