Soru ve Cevaplarla İslam ile Namaz Soruları Forumundan Namazdan Sonra Üç Defa Estağfirullah Çekmenin Kaynağı Nedir? Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Namazdan Sonra Üç Defa Estağfirullah Çekmenin Kaynağı Nedir?

  Reklam
  Hz. Semure şöyle de*miştir:
  "Peygamber (s.a.v) namaz kıldırdığı zaman yüzünü bize doğru döndü*rürdü." (1)

  Üç defa "Estağfırullah" veya "Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh" denilir.

  Meali: "Ulu olan kendisinden başka ilah bulunmayan, Hay ve Kayyûm (ezelî ve ebedî hayat ile diri, zatı ve kemâliyle kaim, yani yaratıklarının her an idare ve muhafaza*sında biricik hakim-i mutlak) olan Allah'a istiğfar eder beni affetmesini iste*rim."

  Bunun dayandığı delil Sevban'dan rivayet edilen şu hadis-i şeriftir: Hz. Pey*gamber (s.a.v) selâm verince -bir rivayete göre namazını bitirince- üç kere "estağfırullah" der ve şöyle söylerdi: (2)

  "Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram."

  Meali: "Allahım! Sen Selâmsın. Bütün noksanlardan berisin, uzaksın. Dünya ve âhi-ret selameti senin inayet ve yardımınla olur. Sen mukaddessin, tazime gerçekten layık olansın. Ey celâl ve ikram sahibi olan yüce mabudum!"

  Kaynaklar:
  1. Buharî ile Müslim ve Ebu Dâvud Bera b. Azib'den şu hadisi rivayet etmişlerdir. Bera şöyle demiştir: "Hz. Peygamber (s.a.v)'in arkasında namaz kıldığımız zaman onun sağ tarafında durmak isterdik, çünkü böyle olunca yüzü bize doğru dönük olurdu. " (Neylü'l-Evtâr, II, 306)

  2. Bu hadisi Ahmed, Nesei ve Ebu Dâvud rivayet etmişlerdir. Sonuncunun lafzı şöyledir. "Her namazın peşinden bu kelimelerin tavsiye edilmesi dünya ve ahiret hayırlarını şamil olmalarına binaendir." (Neylü'l-Evtâr. n, 291)


  Sorularla İslamiyet


  Paylaş
  Namazdan Sonra Üç Defa Estağfirullah Çekmenin Kaynağı Nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bu şekilde çekmek iyidir fakat peygamber efendimiz bu tesbihin uzun halini çekmiş ve namazdan sonra çekmenin de hayırlı olduğunu da belirtmiştir.estagfirullah namazdan sonra