Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Şafi Mezhebine Göre, çorapsız Namaz Kılmak Sünnet Midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Şafi Mezhebine Göre, çorapsız Namaz Kılmak Sünnet Midir?

  Reklam
  Değerli kardeşimiz;
  Çorapsız namaz kılmak şart değildir. Erkekler dilerlerse çorapla kılabilirler. Kadınlar için ise ayak avret olduğu için namazda çorap giymeleri gerekir.
  Bu mesele esas itibariyle şu hadise dayanmaktadır:

  Abdullah b. Abbas anlatıyor: Hz. Peygamber (asv) şöyle buyurdu:
  “Yedi kemik üzerinde secde etmekle emrolundum: Bunlar; alın -burnuna da eliyle işaret etti (Böylece burun-alın bir sayıldı)-, iki el, iki diz ve iki ayağın kenarları (parmak uçları) dır. Bir de elbise ve saçlarımızı toplamamakla (emrolunduk).”(Buharî, Ezan, 133-134).
  Âlimler, hadiste geçen “elbise ve saçlarımızı toplamamakla emrolunduk” ifadesi üzerinde durmuş ve sonuç itibariyle söz konusu yedi uzvun açık bulunmasının vacip olmadığı kanaatini belirtmişlerdir. Özellikle dizler, avret mahalli olduğundan –değil açılmaları- örtünmeleri vaciptir. Ayakların açılmasının da vacip olmadığını gösteren bir delil, mestlerin giyilmesinin caiz olmasıdır. (bk. İbn Hcer, 2/297; Şevkanî, Neylu’l-Evtar, 2/548-549).

  İanetu’t-talibînde, dizlerden başka secde uzuvlarının açık olmasının sünnet olduğu söylenmiştir. (bk. a.g.e, I/144).

  Nevevî de değişik görüşlere yer verdikten sonra, “Şafiî mezhebinde en kuvvetli görüşe göre, çıplak ayakla namaz kılmak müstehaptır.” demiştir. (bk. Mecmu, 3/429)
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Şafi Mezhebine Göre, çorapsız Namaz Kılmak Sünnet Midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Şafii mezhebine göre ayakların örtünmesi zorunlu olmasa da tavsiye edilen bir davranış olarak kabul edilmektedir. Kapatılması daha sevap ve uygundur.