Soru ve Cevaplarla İslam ile Namaz Soruları Forumundan Fatihadan sonra "amin" demenin hükmü nedir? Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Fatihadan sonra "amin" demenin hükmü nedir?

  Reklam
  Namazın sünnetlerinden biri de Fâtiha'dan sonra “âmîn” demektir. Bunu söylemenin şartı da; Fâtiha'dan sonra araya uzun bir sessizliğin girmemesi veya Fâtiha'dan sonra duadan başka şeylerin konuşulmamasıdır. İmamın, İmama uyanın veya tek başına namaz kılan kişinin Fâtiha'dan sonra âmîn demesi sünnettir.

  Bu hususta üç mezheb İmamı görüş birliği etmişlerdir.
  Mâlikîlerse bunun sünnet olmayıp mendub olduğunu ileri sürmüşlerdir.

  Şâfiîlerle Hanbelîler, sessizce kıraatte bulunulan namazlarda âmîn'in de sessizce söylenmesi; sesli kıraatte bulunulan namazlardaysa seslice âmîn denilmesi hususunda ittifak etmişlerdir. Buna göre sabah, akşam ve yatsı namazlarının birinci ve ikinci rek'atlerinde Fâtiha'yı seslice okuduktan sonra yine seslice “âmîn” demek sünnet gereği olmaktadır. Bu namazların sessiz kıraatte bulunulan üçüncü ve dördüncü rek'atlerindeyse sessizce Fatiha okuduktan sonra yine sessizce “âmîn” demek sünnet gereği olmaktadır.

  Bu kabilden olmak üzere öğle ve ikindi gibi sessizce kıraatte bulunulan namazlarda da Fâtiha'dan sonra sessizce “âmîn” demek sünnet olur. Mâlikî ve Hanefîlere gelince onların buna ilişkin görüşleri aşağıya alınmıştır.

  Hanefîler dediler ki: Kılınan namaz ister sesli, ister sessiz kıraatte bulunulan bir namaz olsun, sessizce “âmîn” demek gerekir. Kişi gerek kendi okuduğu Fâtiha'dan, gerek İmamının okuduğu Fâtiha'dan ve gerekse bitişiğindeki birinin okuduğu Fâtiha'dan ötürü -Bunların kıraatleri sessiz olsa bile- “âmîn” demesi sünnet gereğidir

  Malikiler dediler ki: Sadece tek başına namaz kılan kişinin veya İmama tâbi olan birinin sessizce veya seslice kıraatte bulunulan namazlarda “âmîn” demesi mendubtur. İmammsa sadece sessiz kıraatte bulunduğu namazda “âmîn” demesi mendubtur. İmama uyan kişi, seslice kıraatte bulunulan namazlarda İmamın, “Veled-dâllîn” demesinden sonra “âmîn” demelidir. Sessiz kıraatte bulunulan namazlardaysa kendisi “Veled-dâllîn” dedikten sonra “âmin” demelidir.


  Paylaş
  Fatihadan sonra "amin" demenin hükmü nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Fatihadan sonra peygamber efendimizin söylediği gibi amin demek sünnettir. Demek mecburi olmasa da peygamber efendimizin her sözü ve davranışında bir hikmet olduğunu bildiğimiz için söylemek daha hayırlıdır.amin demenin hükmü