Diğer Kategoriler ile Mizah Bölümü Forumundan Esmaul Husna Oyunu Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 21

  Cevap: Esmaul Husna Oyunu

  Reklam
  El-Kahhâr
  Kahredici,her seye galip ve hakim olan

  El-Vehhâb… ??
  Yudumla Cevap: Esmaul Husna Oyunu

 2. 22
  -VEHHAB Bol bol hediyeler veren  BASİR...????
 3. 23
  ttk
  Basîr, herşeyi her yönüyle eksiksiz gören, yarattıklarına da görme duyusunu veren demektir
  4:58) Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi emrediyor. Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah herşeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.
  (17:1) Kulu Muhammed'i geceleyin, Mescid-i Haram'dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki herşeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O'dur.
  (42:11) O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi nefsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O, sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. O'nun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O, herşeyi işitir ve görür.
  (42:27) Eğer Allah rızkı kullarına bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat O dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, onları hakkıyla görür.
  (57:4) O'dur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra arş üzerine istivâ etti (hükümran oldu). Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.
  (67:19) Üstlerinde kanatlarını açıp yumarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahmân'dan başkası tutmuyor. Doğrusu O, herşeyi görmektedir 4. 24
  siz sormamışşınız? 5. 25
  ttk
  :/unutmuşum ed-deyyan?hüsne oyunları,  rabbin seninle olsa zindan sana sefadır