Diğer Kategoriler ile Mizah Bölümü Forumundan Esmaul Husna Oyunu Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 11

  Cevap: Esmaul Husna Oyunu

  Reklam
  el kuddüs: hatadan gafletten aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak,pek temiz

  el mütekebbir?


  Muminem Cevap: Esmaul Husna Oyunu

 2. 12
  EL-MÜTEKEBBİR

  BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLDİREN manasına gelen bu güzel isim Rabbimiz için Kur’an-ı Kerim’de Haşr 23 de bir defa zikredilmiştir. Kendini ilah yerine koyan, büyüklük taslayan, baskı rejimi kuran zorba firavun hakkında Mü’min suresi 27, 35 inci ayetlerde Mütekebbir olarak tanıtılmaktadır. Doğan, ölen bir tek canlı veya birtek dane veya çekirdek yaratamayan büyüklük taslarsa aleme rezil olur. Zalim birinin adalet ödülü alması gibi gülünç olur.

  Ancak “Mütekebbir”=büyüklenen, büyüklüğünü bize zerreden yıldızlara kadar yarattıklarıyla gösteren ve indirdiği kitaplarıyla bildiren Rabbimize iman edenler, gönüllerinde en büyük olarak onu görenler Onun yarattıklarını gözlerinde küçültürler. 40 kilometre koşucusunun ödüle kilitlenerek koştuğu gibi, yol
  kenarındaki dereler, çiçekler, çimenler onu yolundan alıkoymadığı gibi mü’min insan da “Mütekebbir” Rabbine sığınınca kendini ilah yerine koyanları gözünde büyütmez. Batıdan korkmaz. “Doğuda, batıda Rabbindir” der ve yürür. Yürürken “Gözü kamaşmaz, şaşmaz ve taşkınlık yapmaz” (Necm 17) Bizlere mütevazı olmak düşer. Haddini aşan aşağı düşer.

  EL HALİK ( C.C ) 3. 13
  Ceza vermekte acele etmeyen gerçek ve mutlak hilm sahibi; affı, bağışlaması, hilmi sınırsız anlamındadır.


  el-Vedûd (c.c) ? 4. 14
  EL-VEDÛD

  “Sonsuz muhabbete, yegâne lâyık olan.”

  “Mahlukatını seven ve onların hayrını isteyen.”

  “İyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren.”

  El Bais Celle Celalüh
 5. 15
  EL-BÂİS
  "Kıyametten sonra ölüleri tekrar dirilten”

  “Peygamber gönderen; ölü kalpleri hidayetle dirilten”

  Es-selam 6. 16
  ES-SELAM:
  Selamet verici, her cesit afet ve kederlerden emin olan.

  El-Ğafûr ? 7. 17
  Affediciliği tam olan”

  “Kulların kusurlarını melaike ve ruhanîlere karşı örten


  El-bari 8. 18
  **Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.**

  el-mecid
 9. 19
  "EL Mâcid:
  "Hamiyeti, Şan ve Şerefi cok olan"

  El-Vâhid...? 10. 20
  Vahid: “Kemâl sıfatları bütün eşyayı kuşatan,
  eşi ve benzeri olmayan, bölünmez ve parçalanmaz tek zât.”

  “Sıfatlarında şeriki olmayan.”

  EL Kahharhüsne oyunları,  rabbin seninle olsa zindan sana sefadır