Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Mezhepler ve özellikleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Mezhepler ve özellikleri

  Reklam
  Meshepler ve ozellikleri Hakkında kısaca bilgi verirseniz sevinirim


  Paylaş
  Mezhepler ve özellikleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Mezheplerin Özellikleri Nelerdir? Kısaca

  Mezhep sözlükte gidilen yol anlamındadır. Peygamberimiz hayatta iken herhangi bir konuda ihtilaf yoktu. Peygamberimizin vefatından sonra, gelen raşit halifler ihtilafa düşme durumuna giren Müslümanlara
  bazı konularda ihtilaf çıkması fırsat vermezdi. Hz Osman'ın şehadetinden sonra, tehlikeli siyasi ihtilaflar çıkmaya başlamıştır. Özellikle hakem olayından sonra siyasi ayrılıklar ve bid'at mezhepleri kendilerini göstermiştir.

  İlk çıkan mezhepler siyasi mahiyette olup, dini bir kisveye bürünmüşlerdir. Hz Ali (ra)'ın vefatından sonra ehli sünnete karşı olan beş ayrı ana bidat mezhebi çıkmıştır. Bu beş ana bidat mezhebi Havaric, Kaderiyye, Cebriyye (Cehmiyye), Şia (Keysaniyye, Zeydiyye, İmamiyye) ve Mürcie'dir. Bunlar sapık ve bidat mezhepleridir.

  İslam tarihinde zuhur etmiş mezhepler üç kısımdır. Bunlar Siyasi mezhepler, İtikadi Mezhepler, ve Fıkhi mezheplerdir. Fıkıh mezheplerinin tümü Kuran ve sünneti esas alırlar.
mezhepler ve özellikleri,  mezhepler ve ozellikleri