Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İslamın özel Mülkiyeti Korumaya Verdiği önem Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İslamın özel Mülkiyeti Korumaya Verdiği önem

  Reklam
  islamın özel mülkiyeti korumaya verdiği önem nedir


  Paylaş
  İslamın özel Mülkiyeti Korumaya Verdiği önem Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Temel haklardan bir diğeri de, "mülkiyet hakkı"dır. İslam dini özel mülkiyeti, kişilerin mal mülk sahibi olmalarını-helal kazanç, hibe, miras gibi meşrû yollardan elde edilmiş olmak kaydıyla- caiz görmüş, mülkiyet hakkını korumak için de çeşitli tedbirler almıştır.
  Bunlardan bir kısmı, toplumun her ferdine fırsat eşitliği tanımak ve herkesin insanlık onuruna yaraşır şekilde yaşama imkanlarını temin etmek gibi "sosyal adâlet" tedbirleridir. Bunların yanısıra zekât, nafaka, yardımlaşma, karşılıksız borç verme (karz-ı hasen), vakıf ve benzeri hayır müesseseleri de sayılmaya değer tedbirler arasındadır.(9)

  Öte yandan İslam, insanların mallarını haksız sebeplerle yemeği yasaklamış,(10) özel mülkiyete tecavüz niteliğindeki davranışları da getirdiği bazı müeyyidelerle koruma altına almıştır. Örneğin, hırsızlık eden kimselere, kadın olsun erkek olsun ağır müeyyideler öngörülmüştür.(11)

  9- Karaman, Hayreddin, Günlük Hayatımızda Helaller ve Haramlar, 4. baskı, İstanbul, 1987, s. 174.
  10 Bakara, 188; Nisâ, 29.
  11- Mâide, 38. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  İslamda özel mülkiyet koruma altındadır hiç kimse izin almadan başkasının malına dokunamaz.islamın özel mülkiyeti korumaya verdiği önem,  islamın özel mülkiyeti korumak için insanların yaptığı önlemler