Mumine.com ile Misafir Soru - Cevapları Forumundan Hz Hasanı kim öldürdü Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1
  Kayıtsız Üye  Hz Hasanı kim öldürdü


  HZ hüseyinve HZ hasan Peygamber Efendimiz s.a.s. torunlarindan..Hz hasanı kim neden öldürdü..
  Hz Hasanı kim öldürdü Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hz. Hasan hilâfeti Hz.Muaviye'ye bıraktıktan sonra, geri kalan on yıllık ömrünü Medine'de geçirmek üzere yola çıktı. Kufeliler onun şehirden ayrılışı sırasında ağlaşıyorlardı. Fakat o kendilerine hiç güvenilemeyeceğini söylemekten çekinmedi. Babası Hz. Ali'ye de yaptıklarını kendilerine hatırlatarak, akıbetlerinin hiç iç açıcı olmadığını belirterek hallerine acıdığını söyledi.

  Yolda birisi kendisine "Ey müslümanların yüz karası!" diye hakarette bulundu. Hz. Hasan Hz. Peygamber'den naklettiği bir hadisle Ümeyye oğullarının bu makama gelmesinin mukadder olduğunu hatırlatmaya çalıştı (İbnü'l-Esîr, el-Kâmil, III, 407).
  Bir başkası "Ey mü'minlerin emirinin utancı" diye bağırınca, ona da "âr, ateşten daha hayırlıdır" dedi (el-İsâbe, I, 327-330).

  Medine'de on yıl yaşayan Hz. Hasan (Zehebî, a.g.e, III, 264) vefatı yaklaşınca Hz. Aişe'ye haber göndererek, Hz. Peygamber'in yanına defnedilmek istediğini söyledi. Hz. Aişe de bu isteği kabul etti. Bunun üzerine kardeşine şöyle vasıyyet etti. "Ben ölünce Hz. Aişe'den, Hz. Peygamber'in yanına gömülmem için izin iste. Ben ondan bu izni almıştım. Bana karşı çıkmadı. Belki de benden utandı. Şayet izin verirse, beni onun evine defnet. Ben yine de Ümeyyoğullarının seni bundan mahrum edeceklerini zannediyorum. Bunu yaparlarsa, onlarla uğraşma beni Bakî mezarlığına defnet"

  Hz. Hasan kırk gün hasta yattı. 5 Rabîu'l-Evvel 50 (2 Nisan, 670) günü vefat etti (Sıfatü's-Safve, I, 762). (Bazıları bu tarihin hicrî 49, 50, 51, hatta, 54. yılı olduğunu söylemişlerdir. (el-İsâbe, I, 330).
  Ölüm sebebi olarak zehirlendiği söylenir. Zehirleyenin de kendi hanımı Ca'de binti el-Eş'as b. Kays olduğu rivayet edilir. Hasta yatarken kardeşi kendisine kimin zehirlediğini sorduysa da, o buna cevap vermekten kaçındı. Hatta bu zehirlenmeden önce üç defa daha aynı girişimde bulunulduğunu, fakat onları atlatmayı başardığını söyler. Bu son içtiği zehirin başka olduğunu ve herhalde öleceğini ona açıklar (İbnü'l-Esîr, Üsdü'l-Ğâbe, II, 15).

  Sorularla İslamiyet
 3. 3
  tendo
  eşi hz Hasan ı neden zehirlemiş acaba,sebebi nedir 4. 4
  Kayıtsız Üye
  çünki rivayetlere göre hz. hasanın eşi cudeye muaviye söz verdi hz. hasanın zehirleyip öldürmesi halinde oğlu yezid ile evlendirecektiHızlı Cevap Hızlı Cevap


Ankara Yazınız
hz hasanı kim öldürdü,  hz hasan kim öldürdü,  hz hasanı kim zehirletti,  hz hasan kim zehirledi,  hz hasanı kim zehirledi,  hz hasani kim zehirledi,  hazreti hasanı kim zehirledi