Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İslamda aşk nasıl olmalı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İslamda aşk nasıl olmalı

  Reklam
  islamda aşk nasıl olmalı
  Slm dostlar ben 18 yaşındayım okuduğum okulda bir kiza aşığım ve oda aynisekilde aşık bana işi abartmadan onunla Sohpette bulunmam haramdır? Allah razı olsun.


  Paylaş
  İslamda aşk nasıl olmalı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Aşık olmak günah değildir. Bir hadiste, bir kadına aşık olup onu gizleyen ve kimseye söylemeden ölen birinin şehit olacağı ifade edilir. ((bk.Kenzu’lummal, h. No: 7000; hadis hakkında geniş bilgi almak için bk. Aclunî, 2/263. Sahavî, hadisin sahih olduğuna işaret etmiştir(bk. el-Makasıdu’l-hasene, 1(220).

  Bildiğiniz gibi, aşk, nefsanî olan duygusallıktan ziyade, kalbî olan aşırı sevginin adıdır. Bu nedenle aşık olmak insanın elinde olan bir şey değildir.

  Sizin de onu düşünmeniz elinizde olmadan aklınıza gelmesi caizdir. Ancak mukaddes şeyleri feda edecek kadar tapar gibi sevmek doğru değildir. Eğer evlenme imkanınız ve onu dini ölçüler dairesinde istedip almanız mümkünse hemen istetmenizi öneririz.

  Eğer bu mümkün değilse demekki hakkınızda hayırlı değilmiş deyip, Allah’tan helal süt emmiş iyi bir eşi nasip etmesini isteyip aramak gerekir.

  Hakkımızda neyin hayırlı olduğunu bilemeyiz. Belkide mutlaka olmasını istediğimiz bir şeyin sonradan keşke olmasydı deme ihtimali vardı. Bu nedenle isterken hayırlısını istemek olmazsa sabır ile beklemek en güzelidir.

  Hz. Meryemin annesi bir erkek evlat istemişti. Allah ona bir kız verdi. O çok üzülmüştü. Şimdi o annemize sorsak “sen erkeklerden onlarca ama kızlardan bir tane Meryem hangini istersin” elbette tek Meryem’i isteyecektir. Çünkü kızı peygamber annesi oldu.

  İşte biz de buna göre hareket etmeliyiz.

  Biz Allah’ın kullarıyız. O nasıl isterse öyle hareket etmek durumundayız. Nişanlı bile olsa nikahları yoksa kadın ve erkeğin beraber yalnız kalması haramdır. Çünkü nişan nikah değildir. Şahitler yanında nikahlanmalı ki oturup kalkmak helal olsun.

  Örneğin senin bir bahçendeki meyveyi birisi senden izin alsa yese ne güzeldir. Senden izin almadan yerse ve ne farkı var derse ne yaparsın?

  Allah bize izinsiz dolaşmayı yasaklamıştır. İzin almak da nikah kıymakla olur.

  Sorularla İslamiyet

  ---------------------------------

  Sevmek, aşık olmak elbette günah değildir. "Sevmek kabiliyeti" Allah'ın kullarına ihsan ettiği hislerden bir histir. Fakat kulun unutmaması gereken husus: Asıl sevilmeye layık olan "bize sevmeyi ve bütün sevdiklerimizi ihsan eden Rabbimiz" olduğudur.

  Allah kulları arasında hususen de eşler arasında kuvvetli muhabbetler yaratmıştır. Kuran-ıKerim’de mealen şöyle buyrulur:
  “Sizi tek bir nefisten (Âdem’den) yaratan ve ondanda gönlü ona ısınsın diye eşini (Havva’yı) yaratan O’dur…” (Araf, 189)

  “Onun delillerinden biri de, kendilerine (meyledip) ülfet edesiniz diye kendi (cinsi)nizden size eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve bir şefkat kılmasıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek olan bir kavim için nice deliller vardır.” (Rum, 21)

  Karşı cinse olan muhabbet hissi insanın sadece eşine sarf etmesi için verilmiştir. Cenab-ı Hakk helal yolla yapılan evliliklerde eşler arasına muhabbeti koyacağını yukarıda geçen ayetlerde olduğu gibi bildirmiştir. Fakat insanın eşine karşı olan muhabbeti de yalnızca nefis hesabına (güzelliği veya bir takım menfaatler için) olursa bir müddet sonra o muhabbet erir gider.

  İnsanın fıtratında karşı cinse muhakkak bir meyil vardır. Fıtrî olan bu meylin neticesinde muhabbet oluşabilir. (Hususen gayr-i meşru muhabbetlerin hasıl olacağı ortamlarda bulunmak bu neticeyi getirir) Bu durumda ya İslam dininin uygun gördüğü şekilde en kısa zamanda evlenilmelidir. Böyle bir imkân yoksa kişi iffetini muhafaza etmelidir. Yani haram olan birine duyulan muhabbet, o kişiyle irtibatı helal kılmaz.

  Peygamber Efendimiz (asm) bu konu hakkında şöyle buyurmuştur:
  “Kim âşık olur da iffetini korur, halini gizler ve bu yüzden ölürse, şehit olarak vefat eder”. (Keşfu’l Hafâ)
  İslam’da şehitlikten daha yüksek bir mertebe olmadığı dikkate alınırsa İslam’ın aşka ve âşıklara bakışının nasıl olduğu ortaya çıkmaktadır.

  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  "Aşkını gizleyip, iffetini muhafaza ederek, sabredenin günahlarını, Allahü teâlâ affedip Cennetine koyar." (İbni Asakir)
  Demek ki, dinimizde iffeti muhafaza etmek ve sevgisi sebebiyle günah işlememeye sabretmenin çok büyük bir sevabı vardır. Çünkü genel olarak sevgi insanı kör ettiği için, insanın kendisini günah işlemekten alıkoyması zordur. Zor olan işleri başarmanın sevabı da büyük olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

  "Ümmetimin üstün olan kimseleri, aşk belasına maruz kalınca iffetini muhafaza edenlerdir." (Deylemi)
  Hadis-i Şeriflerden anlaşıldığı üzere kişiye aşk hissi hükmetmeye başlamış olsa da iffetini muhafaza etmesi zaruridir. Nitekim gayr-i meşru muhabbetin neticesi merhametsiz azap çekmektir!

  "Cenab-ı Hakkın mâsivâsına (Allah'dan gayrisine) yapılan muhabbet iki çeşit olur. Birisi yukarıdan aşağıya nâzil olur; diğeri aşağıdan yukarıya çıkar.

  Şöyle ki:

  Bir insan en evvel muhabbetini Allah'a verirse, onun muhabbeti dolayısıyla Allah'ın sevdiği herşeyi sever. Ve mahlûkata taksim ettiği muhabbeti, Allah'a olan muhabbetini tenkis değil, tezyid eder.

  İkinci kısım ise, en evvel esbabı sever ve bu muhabbetini Allah'ı sevmeye vesile yapar. Bu kısım muhabbet, topluluğunu muhafaza edemez, dağılır. Ve bazan da kavî bir esbaba rastgelir. Onun muhabbetini mânâ-yı ismiyle tamamen cezb eder, helâkete sebep olur. Şayet Allah'a vâsıl olsa da, vüsulü nâkıs olur." (Mesnevi Nuriye)

  Elbette insanda olması gerekenhakiki muhabbet ilk maddede zikredilen "yaratandan ötürü yaratılanı sevmek" olan muhabettir..
 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Selamun aleykum
  BEN 15 yasindayim bir kizdan hoslaniyom oda benden sevgili olmak harammi?Ve o durumda nasil bir sey yapacazki yani diyelim ilerde evlenecez? 4. 4
  Selamun aleykum
  BEN 15 yasindayim bir kizdan hoslaniyom oda benden sevgili olmak harammi?Ve o durumda nasil bir sey yapacazki yani diyelim ilerde evlenecez?
  Aleykumselam

  Islam da nikah disi kadin erkek iliskisi sevgili olmak gibi beraberlikler caiz degil dir haram dir.
  Ö yuzden bundan uzak dur kardesim.

  Bunun la ilgili bir kac bilgi paylasayim.

  (Resulüm!) Mümin erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarından haberdardır. ( Nur Suresi 30.ayet)
  Cerîr b. Abdullah'tan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:

  "Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e, yabancı bir kadına kasıtsız olarak ani bakış hakkında sordum. Bana, bir daha bakmamamı emretti." (Müslim; hadis no: 2159).  2. Yabancı erkek ve kadının aynı ortamda bulunması, erkek ile kadının birbirlerine dokunmalarına yol açabilir. Elle tokalaşmak da bu dokunmadan sayılır.


  Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:


  "Sizden birinizin başına demirden bir iğne batırılması, kendisine helal olmayan (yabancı) bir kadına dokunmasından daha hayırlıdır." (Taberânî ve Beyhakî, Ma'kal b. Yesar'dan rivâyet etmiş, Elbânî de 'Sahîhu'l-Câmi'; hadis no: 5045'de hadis sahihtir, demiştir.)


  3. Yabancı erkek ve kadının aynı ortamda bulunması, erkeğin kadınla başbaşa kalmasına yol açabilir. Bu ise haramdır.


  Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:


  "Bir erkekle (yabancı) bir kadın başbaşa kalmasın ki onların üçüncüsü şeytan olmasın."(Tirmizî rivâyet etmiş, Elbânî de "Sahîhu'l-Câmi'; hadis no: 2165'de hadis sahihtir, demiştir.)


  Başka bir rivâyette şöyle buyurmuştur:


  "Allah'a ve âhiret gününe îmân eden, yanında mahremi olmayan (yabancı) bir kadınla başbaşa kalmasın. Zira onların üçüncüsü şeytan olur." (Ahmed rivâyet etmiş, Hâkim hadisin sahih olduğunu söylemiş, Zehebî ona muvafakat etmiştir. Elbânî de Ğâyetu'l-Merâm; s: 180'de hadisin sahih olduğunu söylemiştir.)


  4. Yabancı erkekle kadının aynı ortamda bulunmasının zararlarından birisi de erkeğin kalbinin kadına tutulmasına ve ona âşık olmasına sebep olabilir veyahut da bunun tersi olabilir.Bu ise, yabancı erkekle kadının aynı ortamda bulunmasının ve uzun süre başbaşa kalmasının sonucunda olur.  5. Yabancı erkekle kadının aynı ortamda bulunması, âile yuvalarının yıkılmasına ve evlerin harap olmasına yolaçar.


  Nitekim nice erkek, kalbi, okuldaki veya işyerindeki kız arkadaşına tutulmasından dolayı evini ihmâl etmiş ve âilesininin yok olmasına sebep olmuştur. Nice kadın da aynı sebepten dolayı kocasını kaybetmiş ve âilesini ihmal etmiştir. Hatta nice boşanma olayı, koca veya kadının haram ilişkileri sonucunda meydana gelmiştir. Bu haram ilişkiye götüren sebep ise, işyerinde yabancı erkek ve kadınının aynı ortamda bulunmasından dolayıdır.
  Bunun içindir ki İslâm şeriatı, bu zararlara götüren yabancı erkek ve kadının aynı ortamda ve birarada bulunmasını haram kılmıştır.


  Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
  "(Ey Peygamber hanımları!) Evlerinizde oturun (ve ihtiyaç dışında evlerinizden dışarı çıkmayın.) Eski câhiliye kadınlarının açılıp saçıldıkları gibi açılıp-saçılmayın (güzelliğinizi göstermeyin).Namazı dosdoğru kılın, zekâtı (Allah'ın farz kıldığı şekilde hak edene) verin, (emir ve yasaklarında) Allah'a ve Rasûlüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister." (Ahzab Sûresi: 33).


  İbn-i Kesîr -Allah ona rahmet etsin- bu âyet hakkında şöyle demiştir:

  "Yani evlerinizde kalın ve ihtiyaç dışında evlerinizden dışarı çıkmayın."
  Rızık kazanmak ve meslekleri icrâ etmek görevi, ancak erkeklere özeldir (âitttir). Fakat bu,doğal olan durumdur.Kadının buna aykırı hareket etmesi,erkeklerle aynı ortamda bulunması ve aynı işlerde çalışması,açık-saçık dışarı çıkması ve Allah Teâlâ'nın yasakladığı şeyleri işlemesi, bütün bunlar, müslüman erkeğin, Allah -azze ve celle-'nin haram kıldığı şeyleri işlemesini haklı çıkarmaz. Aksine o işinden ve kazancından sorumludur (ve kıyâmet günü onlardan hesaba çekilecektir.)


  Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:  "Herkesin kazandığı, yalnız kendisine aittir. Hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenmez.Sonunda (kıyâmet günü) hepiniz Rabbinizin huzuruna varacaksınız. O da (dîn konusunda) anlaşmazlığa düştüğünüz şeyi size haber verecektir (bildirecektir)." (En'am Sûresi: 164).

  Müslüman, Allah Teâlâ'nın haram sınırlarını çiğnememekle emrolunmuştur. İnsanların bu sınırları çiğneseler bile, kendisinin bu sınırları çiğnememesi gerekir. Aksine müslüman, gücü yettiği kadarıyla iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymakla emrolunmuştur. Yoksa insanların kötülüğü (münkeri) işlemeleri, kendisinin de aynı kötülüğe düşmesini ve onu işlemesini haklı çıkarmaz.
  Bu sebeple her müslümana nasihatimiz, kalbini fitnelerden -özellikle de kadının fitnesinden- etkilenmekten uzak tutmaya gayret etmesidir.


  Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- kadının fitnesi hakkında şöyle buyurmuştur:  "Şüphesiz ki dünya, güzel ve tatlıdır, yumuşak ve sevimlidir. (Renk ve lezzetiyle insanları fitneye düşürür). Allah Teâlâ, kendisine itaat edip-etmediğinizi görmek için sizi dünyada önceki ümmetlere halifeler kılmıştır. Dünyadan (âhirette size yardımcı olacak kadarının fazlasını talep etmekten) sakının. Kadınların hîlesinden de sakının.Zirâ İsrâiloğullarını fitneye düşüren ilk şey, kadınlar olmuştur." (Buhârî ve Müslim).  Yine, her müslümanın, insanı bir günahtan ondan daha büyük günaha çekmek için şeytanın prensip edindiği bu gibi yerlerden uzak durması gerekir. Şüphesiz olarak inanmamız gerekir ki, kim Allah Teâlâ'ya tevekkül ederse, Allah Teâlâ o kimseye yeter ve kim O'ndan gereği gibi korkarsa, Allah Teâlâ onun için bir çıkış yolu yaratır.


  Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:


  "Kim Allah'tan gereği gibi korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu yaratır ve ona hiç ummadığı (hesaplamadığı) yerden rızık verir." (Talak Sûresi: 2-3).


  Bu sebeple müslümanın, erkeklerin kadınlarla aynı ortamda bulunduğu yerlerden uzak bir yerde iş aramaya çalışması ve gayret etmesi gerekir. Eğer bu şekilde bir iş bulamazsa, gücü yettiği kadarıyla Allah Teâlâ'dan korksun. Bu ise, gözünü harama bakmaktan esirgemekle ve ihtiyaç dışında kadınlarla konuşmaktan sakınmakla mümkün olur. Veya konuşmanın karşılıklı gülüşmeye ve şakalaşmaya götürmesinden sakınmakla veyahut da başbaşa kalmaktan sakınmakla mümkün olur. Çünkü ateşin başlangıcı, küçük kıvılcımdan olmuştur.  Allah Teâlâ, kendisinin hoşuna giden ve O'nun hoşnut olduğu amellerde herkesi muvaffak kılsın.
  Yine de en iyisini Allah Teâlâ bilir.

  Şeyh Muhammed Salih el-Muneccid 5. 5
  Kayıtsız Üye
  Selam ben 22 yaşındayım 11 yaşında bir kıza aşık oldum nasıl davranmam gerekir? gözlerine bakmam günahmıdır? 6. 6
  Kayıtsız Üye
  S.a bende haram oldugundan kendimi setr ediyordum birdefa konustum yogun bir ilgim oldu ona karsi tanimiyorum fakat bu ilginin karsiliklimi yoksa karsiliksizmi oldugunu bilmiyorum size kardiliklimidir 7. 7
  Kayıtsız Üye
  Selamun Aleykum. Ben 17 yaşindayim bir kiza içim isindi ama gunah oldugu için sevgili olmak istemiyorum . Onunla sohbet etmem caizmidir? 8. 8
  Kayıtsız Üye
  26 yaşındayım, bir kaç kere ilk görüşte aşık oldum, bir kaç kere sevdim, bir kaç kere de hoşlandım, ama hiç çıkmadım, bir kızın elini dahi tutmadım, bazı sıkıntılar yaşadığım için okulum uzadı ve hala okuyorum, yani işsizim, bu yüzden evlenemiyorum da, kah romantik bir şeyler yaşayasım geliyor, kah seksüel duygularım/ihtiyaçlarım artıyor, çok zor oluyor, millet 15 yaşında bekaretini kaybediyor, ben bir kızın elini tutmak için 10 sene bekliyorum, bu kadar zor olmamalı, Peygamber (sav) 25 yaşında evlendi ve 12 eşi vardı, Hz. Ali'nin 17 cariyesi vardı, bu kadar zor olmamalı, evlilik ne kadar zor ise zina da o kadar kolay, okul, iş, askerlik, düğün, kına, ev eşyası, ev kirası... Evlilik çok zor. Ama bir eskort kıza birkaç yüz lira verirsin, kafan rahat, karı dırdırı yok, gürültü yok. Ya da romantik bir ilişki istiyorsan daha kolay. Okuldan güzel bir karşı cinsi gözüne kestir. Zaten herkes anlar birisi kendisinden hoşlandığı zaman. Konuşmaya başla, çık. Bedava... Hatta ilerde belki verir bile, free sex, kafa rahat. Din zor. Evlilik zor. Zina kolay. Bir prezervatif 1 lira. Bir genelev fahişesi, olsun 50-100. Kafa rahat, elini becermekten iyidir. Evlilik zor, davetiyesine kadar para. Çıkmak kolay. Okulda bir kıza gülümsersin, onun da gönlü varsa iş bu kadar! Bedava! Bedavaya karı buldun. Düğün derdi yok, çocuk derdi yok. Söylesene bana neden evleneyim? Hadi söyle neden evleneyim? Günah mı? O da benim günahım olsun emmoğlu! 9. 9
  Kayıtsız Üye
  Fikrî olarak hemcinse aşık olmayla ilgili beni bilgilendirir misiniz? 10. 10
  Kayıtsız Üye
  buyene kadar bekliyceksiniz zor ama olmasi gereken bu ve kazanan olan siz olcaksiniz 11. 11
  Kayıtsız Üye

  Cevap: İslamda aşk nasıl olmalı

  Aşık olmak çok güzel bişey özel bişey ama doğru insanı bulduğunda hakedene bilene guzel


  Muminem Cevap: İslamda aşk nasıl olmalı

 12. 12
  Kayıtsız Üye
  Cennet ucuz değil cehennem lüzumsuz değil ! 13. 13
  Kayıtsız Üye
  Söylediklerine biraz dikkat etsen iyi olur. Öyle iffetsiz bir hayat sürmek cok sacma ve yanlış. Senin annen ve kız kardeşin yok mu aynı şeyin onların yapmasından hosnut olur musun. Dedigin gibi olsa hic dunyanin halini düşun dun mu lutfen tek yonden ve bu kadar basit ve saçma bakma. Ayrıca peygamberimizin hayatıni bilmeden oyle kafana gore yorum yapma lutfen iyice arastirmani oneririm belki bu sayede dogrulari ogrenirsin kardesim Allaha emanet ol 14. 14
  Kayıtsız Üye
  Ne demis mevlna guzeli guzel yapan edeptir edep ise guzeli sevmeye sebeptirislamda aşk,  dinde aşk,  islamda ask,  dinimizde aşk,  dinimize göre aşk nasıl yaşanmalı,  islamda aşk nasıl olmalı,  islamda ask nasil yasanmali