Mumine.com ile Misafir Soru - Cevapları Forumundan teravih namazı sevapları Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  teravih namazı sevapları

  Reklam
  teravih namazı sevapları


  Paylaş
  teravih namazı sevapları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Sözlükte "rahatlatmak, dinlendirmek" anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan terâvih, dinî bir kavram olarak, Ramazan ayında, yatsı namazından sonra kılınan nafile namaza verilen isimdir. Namazın her dört rekatinin sonunda bir miktar oturulup dinlenmek müstehap olup buna tervîha denilmiştir. Sonra bu kelimenin çoğulu olan terâvih kılınan bu namaza isim olmuştur.
  Terâvih namazı yirmi rekat olup, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

  Hz. Peygamber,"Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını
  (terâvih namazını) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." buyurmuştur
  (Buhârî, Salâtü't-Terâvih, 1; Müslim, Müsâfirîn, 174).

  Nafile namazların münferid olarak kılınması daha faziletli olduğu halde, terâvih namazının cemaatle kılınması sünnettir.
  Hz. Peygamber terâvih namazını iki defa cemaatle ashaba kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaatle kıldırmamıştır
  (Buhârî, Salâtü't-Terâvih, 1; Müslim, Müsâfirîn, 177).

  Terâvih namazını iki rekatte bir selam vererek ve dört rekatin sonunda biraz dinlenerek kılınması müstehabdır.
  Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallâh demek) ve salavât ile meşgul olunur.

  Terâvih namazını kıldıran imamın, okuyuşu uzatarak cemaati bıktırıp dağıtmamalı;
  çabuk kıldırarak namaza noksanlık getirmemelidir.
  Namazda kıraatin gereği gibi yapılmasına ve ta'dil-i erkana riâyet edilmesine özen gösterilmelidir.