Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan islamda geçen isimler nelerdir Hakkında Kısa Bilgi
  1. 1
    Kayıtsız Üye

    Reklam

    islamda geçen isimler nelerdir

    Reklam
    islamda geçen isimler nelerdir


    Paylaş
    islamda geçen isimler nelerdir Mumine Forum

  2. 2
    Reklam
    AFRA: Ayin 13.Gecesi afra binti ubeyde;sahabe hanımlarından
    AHSEN: (Ar.) güzel. Erkek ve kadın adı Daha güzel çok güzel en
    AKAY: Dolunay
    ALGAN: Fetheden alan
    ALYADUA: Gökyüzünün yakarışı
    ARDA: 1. Hükümdar veya kumandan asası. 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk. 3. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. 4. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı. 5. Sonra gelen.
    AYŞIL: Ay gibi ışıl ışıl
    AZRA: Yine iffete tekabül eden namuslu ve tertemiz kadın anlamındadır. Kirlerden arındırılmış masum manasında.
    Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları B
    BARAN: Yağmur
    BELİNAY: Cennette peygamber cicegi
    BENGİSU: Ebedilikölümsüzlük veren su
    BEREN: 1. Güçlü kuvvetli. 2. Akıllı
    BERFİN: kardan yapılmıştertemiz
    BERRA: (Ar.). – Doğru sözlü hayır işleyen kimse. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
    BERRE: Manası temizleyicidir
    BETUL: O’nun nefsani kirlenmelere karşın korunmuşluğunu iffetli ve onuruna düşkün olduğunu anlamlandırır.
    BÜŞRA: Mutluluk getiren haber
    BUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melek
    BURAK: Hz. Muhammed’in Miraç’a çıkarken bindiği binek
    Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları C
    CEYLİN: Cennetin kapısı cennete açılan kapı.
    Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları D
    DALAN: (Tür.) Er. 1. Biçim şekil. 2. İnce narin zarif.
    DALYA: (Tür.) Ka. – Yıldız çiçeği.
    DİDAR: (Fars.) Ka. 1. Yüz çehre. 2. Görme görüşme. 3. Görüş kuvveti. 4. Açık meydanda
    DİREM: (Fars.) Er. 1. Akça para. 2. Gümüş para
    DUHA: (Ar.). 1. Kuşluk vakti. 2. Kur’an-ı Kerim’de 93. surenin ismi. -Kız ve erkek adı olarak kullanılır.

    Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları E

    EBRAR: (Ar.) Er. 1. Hayır sahipleri. 2. İyiler dindarlar özü sözü doğru olanlar. Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi Hz. Ebu Bekir Hz. Ömer Hz. Osman Hz. Ali Hz. Hasan Hz. Hüseyin.
    ECHER: (Ar.) Ka. 1. Son derece güzel kadın. 2. Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.
    ECİR: (Ar.) Er. 1. Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz sevgili.
    ECRİN: ALLAH’IN hediyesi anlamını taşımaktadır.
    EFGAN: (Fars.) Er. – Figan ağlayıp inleme feryat.
    EFSA: cennet ırmaklarından birinin adısihirbaz
    ELYESA: (Ar.) Er. – Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir peygamber
    EMİN: (Ar.) Er. 1. Korkusuz kimse. 2. Emniyette olan. 3. İnanan güvenen. 4. İnanılır güvenilir. 5. Şüpheye düşmeyen kati olarak bilen. 6. Emanet olarak idare edilen dairelerin başı. – 7. (Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail’in adı.
    EMİR: (Ar.) Er. 1. Bir kavmin bir şehrin başı. 2. Büyük bir hanedana mensup kimse. 3. Peygamberimizin soyundan gelen. 4. Kumandan. 5. Abbasi devletinde b[Üzgünüz.Linkleri Sadece Üyeler Görebilir. Üye olmak için tıklayınız...]omutan. 6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat’tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.
    EMRE: Aşık dost Beylerbeyi Büyük erkek kardeş.
    ENER: (Tür.) Er. – En yiğit en kahraman kişi
    ENSAR: (Ar.) Er. 1. Yardımcılar muavinler müdafiler koruyucular. 2. Medine’ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden Medineli müslümanlara verilen ad. Kur’an-ı Kerim’de çok geçen kelimelerden birisidir. ERAY: Ay gibi parlak temiz erkek.
    ERÇİN: (Fars.) – Merdiven basamak. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
    ERVA: (Ar.) Er. 1. Çok güzel genç. 2. Son derece cesur ve yiğit adam.
    ERVA: Temiz ahlakli kiz
    ESLEM: Allah’a tesim olmak anlamında canım.değerlendirebilirsin.(hem kız hem erkek için olabiliyo)
    ESREFUNNISA: Kadınların en şereflisi hanımların en onurlusu anlamına gelir.
    EYÜB: (Ar.) Er. 1. Sabırlı. 2. Dönen pişman olan günahlarına tevbe eden demektir. Kur’an’da adı geçen peygamberlerden. Güzel sabır sahibi. Allah’ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır. -Türk dil kuralı açısından “b/p” olarak okunur.
    EZGÜ: (Tür.) – Makam hava. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
    EZRA: (Ar.) Ka. 1. Pek fasih sözü düzgün adam. 2. Beyaz kulaklı siyah at.
    EZRAK: (Ar.) – Mavi gözlü. Gök rengi saf ve temiz su. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
    Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları F
    FERMA: (Fars.). 1. Emreden buyuran. 2. Amir. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
    FEYZAN: Çok bereketliçok verimli
    FÜSUN: (Ar.) Ka. – Büyü sihir. Şaşırtıcı güzelliğe sahip hayret verici derecede güzel.
    Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları G
    GİZEM: (Tür.) Ka. – Sır karşılığı olarak kullanılan uydurma bir kelime.
    GONCA: (Fars.) Ka. 1. Henüz açılmamış gül tomurcuk. 2. Sevgilinin ağzı.
    GÖĞEM: (Tür.). – Halk dilinde yeşile çalan mor. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
    GÜRHAN: (Tür.) Er. 1. Hanlar hanı. 2. Kara-Hitay prenslerine verilen unvan
    GÜRKAN: (Tür.) Er. 1. Bol kan. Genç taze gelişmiş serpilmiş.
    Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları H
    HÜMA: (Ar.) Er. 1. Devlet kuşu. 2. Saadet mutluluk
    Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları İ

  3. 3
    İCLAL: Kudretli büyüklük
    İLTEBER: (Tür.) Er. – Eski Türklerde vali kumandan anlamlarında unvan.
    İREM: (Ar.) 1. Cennet bahçesi. 2. Ok veya kurşun atılan nişan tahtası. 3. Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. 4. Ad kavmi zamanında Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup Şam’da veya Yemen’de bulunduğu söylenir. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
    İREM: Cennet
    Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları K
    KAAN: (Tür.) Er. 1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan hükümdar.
    kadın adı olarak kullanılır
    KANSU: (Tür.) Ka. 1. Çin’in kuzey batısında önemli bir sınır kenti. 2. Çin’de müslümanların en çok bulunduğu eyalet.
    KARİN: (Ar.) Er.l. Yakın. 2. Nail olan. 3. Hısım komşu. 4. Mabeynci
    KATRE: (Ar.) Ka. 1. Damla. Damlayan şey
    KAYHAN: (Tür.) Er. – Sert güçlü sesli okuyucu kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu.
    KAYRA: Tanrı yardımı; Tanrı’dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik kayırma yardım destek
    KAYRAL: (Tür.) Er. – Kayrılan himaye edilen (kimse)
    KEREM: Cömertlik soyluluk büyüklük
    KEVSER:Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su
    KORAY: (Tür.) Er. – İyice kor rengine gelen ay.
    KORÇAN: (Tür.) Er. – Ateşli canlı hareketli.
    KÜBRA: (Ar.) Ka. 1. Büyük olan (Ekber’in müennesi). 2. Hadicetü’l-Kübra: Hz. Peygamberin ilk hanımı.
    KUMRU: (Fars.) Ka. – Güvercinlerden uzunca kuyruklu boynunun yanlarında benekler bulunan ve güvercinlerden daha küçük olan boz renkli kuş.
    Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları M
    MARZIYE: Allah’ın kendisinden razı olduğu Rabb’ine varmaya hazırlanmış kişi anlamındadır. Bunun diğer bir formu olan isim ise Raziye’dir ki Allah’tan razı olmuş kişi Allah’ın kaderine razı olan kadın anlamına gelir.
    MERİH: (Ar.) Er. – Dünya’dan sonra güneşe en yakın olan gezegen
    MERT: Sözünün eri sözünde duran
    MİNA: Liman
    MİRAY: (Fars.) Ka. – Ayın ilk günleri
    Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları N
    NİSA: Kuranı kerimin 4. suresi anlamı kadın
    Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları O
    OGÜN: (Tür.). – Anımsanan belirli bir günde doğan. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
    OĞUZ: (Tür.) Er. 1. Mübarek saf ve iyi yaratılışlı. 2. Genç sağlam güçlü. 3. Anlayışı kıt bön. 4. Köylü. Tosun. 5. Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman. Büyük bir Türk boyu olarak kullanılır
    ONUR: Şeref haysiyet izzet-i nefs
    ORHUN: (Tür.) Er. 1. Orta Asya’da bir ırmak. 2. Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı. 3. Yüksek yüce Hun anlamında
    OYTUN: (Tür.) 1. Kutsal mübarek. 2. Beğenilen güzel yer. Alçak yer ova. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
    OZGAN: (Tür.) Er. – Öne geçen kazanan başarılı
    Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları R
    RANA:Güzel göze hoş gelen
    RAVZA: Suyu yeşilliği bol olan yer bahçe
    Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları S
    SARA: (İbr.) Ka. 1. Prenses. 2. (Fars.) Hz. İbrahim’in hanımı. 3. Halis katkısız temiz
    SARE: Saf temiz
    SARP: (Tür.) Er. 1. Çetin sert şiddetli. 2. Dik çıkılması ve geçilmesi zor.
    SARPER: (Tür.) Er. – Sert güçlü erkek.
    SEDEF: (Ar.) Ka. 1. Bazı deniz hayvanlarının (midye istiridye gibi) sert beyaz ve parlak kabuğu. 2. Bu kabuktan yapılmış veya süslenmiş eşya.
    SEDEN: (Tür.) Ka. – Uyanık tetikte gözü açık olan
    ŞEHBAL: (Fars.) Ka. – Kuş kanadının en uzun tüyü
    SELEN: (Tür.) – Sel gibi coşkun t[Üzgünüz.Linkleri Sadece Üyeler Görebilir. Üye olmak için tıklayınız...]ın kimse. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
    SELİKA: (Ar.) – Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
    SELVA: (Ar.) Ka. 1. Bal. 2. Büyük bıldırcın. Tih çölünde bulundukları sürece israiloğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte karınlarını doyurmak için gönderilen kuş. 3. (İsp.) Ekvator da sık balta girmemiş orman
    SEMA: (Ar.) Ka. 1. İşitme duyma. Musiki dinleme. 2. Gökyüzü. 3. Felek.
    SENA: (Ar.) 1. Övgü ile ilgili. 2. Şimşek parıltısı 3.Şükretme
    SERTAÇ: (Fars.) Er. – Baştacı çok sevilen sayılan.
    SERTAP: (Tür.) Er. – İnatçı direngen.
    SEVDE: (Ar.) Ka. Siyah esmer esmer güzeli. Mü’minlerin annelerinden birisi Hz. sevde.
    SEVİL: (Tür.) Ka. – Her zaman sevilen beğenilen biri olma temennisi
    ŞEVVAL: (Ar.). – Hicri takvime göre yılın 10. ayı ilk üç günü şeker bayramıdır. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
    ŞEYMA: (Ar.) 1. Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar. 2. Hz. Peygamber’in süt kardeşi
    SEYYIDETUNNISA: Kadınların efendisi.
    SEZER: (Tür.) – Duyar hisseder anlar. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
    SORGUN: (Tür.) Er. 1. Bir tür söğüt ağacı. 2. Sıtkı sert. 3. Çok uzun ve güzel saç.
    SOYHAN: (Tür.) Ka. – Han soyundan gelen.
    SUDEN: peygamber efendimizin cennette en çok sevdiği ağacın ismi
    SÜSEN: (Tür.) Ka. – Çiçekleri iri güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi. Zambak.suresinin 3. ayetinde insanın ahseni takvim üzere yaratıldığı beyan
    Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları T
    TAHIRE: Hz. Fâtıma’nın tertemiz olduğunu anlatan isimlerinden biri. Bu isimle Fâtıma’nın Peygamberimiz’den bir parça olduğu bilgisine atıf yapılır.
    TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası
    Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları U
    UMUT: Ummak beklemek ümit etmek
    Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları Y
    YAREN: Dost arkadaş
    YIGIT: Güçlü cesur
    Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları Z
    ZEHRA: En yaygın ismidir. Gül yüzlü parlak yüzlü çiçek simalı anlamlarına gelir. O Efendimiz’in kokladığı bir çiçek gibidir adeta.
    ZEKIYE: Bu isim O’nun arı duru hale getirilmiş hanımlığını anlatır.
    ZİNNUR:Nur saçan
    ZİŞAN: (Ar.) 1. Şanlı şerefli. 2. Canlı. 3. Bir tür lale. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır
    ZİŞAN: Onurlu şerefli
    ZÜMRA: Güzel iyi ahlaklı zeki bilgili kadın
islama uygun anlamlı kız bebek isimleri