Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Şafii mezhebine göre kadının saçı veya örtülmesi gereken yerlerinden bir kısmı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Şafii mezhebine göre kadının saçı veya örtülmesi gereken yerlerinden bir kısmı

  Reklam
  Şafii mezhebine göre kadının saçı veya örtülmesi gereken yerlerinden bir kısmı yabancı birisine görünmesiyle abdest bozulur mu?


  Paylaş
  Şafii mezhebine göre kadının saçı veya örtülmesi gereken yerlerinden bir kısmı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Şafii mezhebine göre kadının saçı veya örtülmesi gereken yerlerinden
  bir kısmı yabancı birisine görünmesiyle abdest bozulmaz.

  Abdesti bozan şeyler altıdır:

  1- Ön ve arka menfezlerden herhangi birşeyin çıkması.

  2- Mak'adın iyice yerleşmemesi halinde uyumak.

  3- Hastalık veya sarhoşluk nedeniyle aklını kaybetmek.

  4- Hailsiz olarak mahrem sayılmayan bir erkekle bir kadının şehvetli olsun veya olmasın birbirinin tenine dokunmaları, her iki tarafın abdestini bozar.

  5- İnsanın tenasül uzvuna elin iç kısmıyla dokunmak.

  6- Cedid görüşe göre dübür halkasına elin iç kısmıyla dokunmak. (1)

  -Ön ve arkadan çıkan herhangi bir şey dışkı, sidik, kan ve yel gibi şey*ler abdesti bozar. Yüce Allah Kuran-ı Kerim'de ".... yahut biriniz tuva*letten gelmişse..." (Maide: 5/6)

  -Bağdaşsız uykuya dalmak da abdesti bozar. Bu konuda Peygamberi*miz (s.a.v.):

  "Uykuya dalan kimse abdest alsın." (2) buyurmuştur. Ama bağdaş kurup uykuya dalan kimsenin abdesti bozulmaz.

  Nitekim Enes (r.a.) şöyle demiştir: "Peygamberimiz (s.a.v.) birisiyle yavaş yavaş konuşurken, namaz için kamet edildi. Fakat ashabı (oturduk*ları halde) uyuyuncaya kadar ona gizli gizli konuşmasından ayrılmadı. Sonra geldi ve onlara namaz kıldırdı." (3)

  -Hastalık veya sarhoşlukla aklını kaybetmek abdesti bozar. Zira böyle bir durum uyku gibidir. Aklın gitmesi ile insan kendine hakim değildir. İnsandan herhangi bir şeyin çıkması muhtemeldir.

  -Birbirine mahrem sayılmayan (dinimizce birbirlerine nikahi düşen) erkek ile kadının çıplak tenlerinin birbirine temas etmeleri abdesti bozar.

  Buna delil şu ayet-ı kerimedir:

  "yahut kadınlara dokunmuşsan" (Nisa: 4/43)

  Kıl, diş ve tırnaklardan abdest bozulmaz.

  Şehevi duygulardan anlamayan yedi yaşın altındaki çocuklardan abdest bozulmaz. (4)

  - Tenasül uzvuna ve İmam Şafii'nin cedid (yeni) görüşlerine göre dübür halkasına elin iç kısmıyla dokunmak da abdesti bozar.

  Ümmü Habibe'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte peygamberimiz:

  "Her kim tenasül uzvuna veya fercine dokunsa abdest alsın.'' buyu*rur. Hadisteki ferc kelimesi hem erkeğin hem de kadının cinsel organıdır. Yukarıda ifade edildiği gibi İmam Şafii'nin yeni içtihatlarına göre elin iç kısmıyla insanın dübür halkasına dokunmak da abdesti bozar.

  Tenasül ve dübür uzuvlarına elin iç kısmıyla dokunmak herhangi bir yaş sınırı olmaksızın abdesti bozar. Şu halde, bir anne bebeğinin altını temizlerken çıplak elinin içi bebeğinin ön veya arkasına değerse ab*desti bozulur.

  Peygamberimiz (sav.) şöyle buyurur: "Her kim tenasül uzvuna doku*nursa, abdest alsın"

  Hadis-i şerifle geçen tenasül uzvu, kadın ve erkeğin ön ve arkasıdır. (5)

  (1) Basur hastalığı olanın mak'adlarının dışarı çıkmasıyla ellerinin iç kısmı değerse yine ab*desti bozulur.
  (2) Ebu Davud, 203.
  (3) Müslim,376.
  (4) Muğnil Muhtac, 1/35.
  (5) Kadı Ebu Şuca’, Ğayet’ül-İhtisar ve Şerhi, Ravza Yayınları: 99-100.

  Sorularla İslamiyet
saça dokunmak abdesti bozar mı ,  saçtan abdest bozulur mu,  şafii mezhebinde saça dokunmak abdesti bozar mı,  saç abdesti bozar mı,  şafilerde saça dokunmak abdesti bozar mı,  saça dokununca abdest bozulur mu,  şafii mezhebine göre namazda örtülmesi gereken yerler