Mumine.com ile Misafir Soru - Cevapları Forumundan Muharrem ayının ilk 10 günü nasıl değerlendirilmeli? Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Muharrem ayının ilk 10 günü nasıl değerlendirilmeli?

  Reklam
  Muharrem ayının ilk 10 günü nasıl değerlendirilmeli?


  Paylaş
  Muharrem ayının ilk 10 günü nasıl değerlendirilmeli? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Muharrem Ayının İlk On Günü Nasıl Değerlendirilmeli ?


  Muharrem ayının ilk gecesi akşam ve yatsı arası 2 Rekat namaz kılınır;
  Niyet: "Ya Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübarek kılman; Afv-ı İlahine mahzar kılman, dünyevi ve Uhrevi saadetlere nail eylemen için, ALLH'u Ekber…"
  Her rekatta: Sübhaneke'den sonra, 7 Fatiha, 7 Ayet-el Kûrsi, 7 İhlâs okunur Namazdan sonra
  11 defa; "Lâ İlahe illALLAHü vahdehu lâ şerikeleh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hüve Hayyul lâ yemüt biyedihil hayr, ve hüve âla külli şey-in kadir" 11 defa; İstiğfar, 11 defa; Salavat-i Şerife okunup Geçmiş senenin günahlarının afvı gelecek seneye günahsız girmek için dua edilir
  Muharrem ayının ilk günü, her birinde besmele ile 1000 İhlâs-ı Şerif okuyanları, Cenab-ı Hakk lütfu Keremiyle huzuruna bu âlemden kul borcu ile götürmeyecektir Gecesini de ibadetle ihya etmek lazımdır
  Muharrem ayının ilk gecesi şu niyetle tesbih namazı kılmak gerekir
  Niyet: "Ya Rabbi, bu sene beni Mağfiret-i İlahine, Rıza-i İlahine mahzar eyle Yeni açılan amel defterimi Rıza-i İlahine muvafık amel ile doldurmayı bana nasib eyleBeni Gadab-ı İlahine düçar olacak amellerden muhafaza buyurALLAH'u Ekber"
  1 Rekatta: 1 Fatiha, 1 Ayet-el Kûrsi
  2 Rekatta: 1 Fatiha, 1 Amene'r Rasûlü (Mümkünse, Sûre-i Al-i İmrân'ın ilk iki Ayeti Kerimesi ilave edilerek)
  3 Rekatta: 1 Fatiha, 1 HüvELLAHüllezi (Yani Haşr Sûresinin son 3 ayeti)
  4 Rekatta: 1 Fatiha, 1 İhlas'ı Şerif (Namazdan sonra, istiğfar edilir ve Salavat-ı Şerife getirilerek dua edilir)
  Muharrem ayının birinci gününden onuncu gününe kadar 10 gün oruç tutmak ve 10 günü aşure pişirmek lazımdır "Muharrem'in onuncu günü olan Aşure gününe kadar oruçla geçiren, Firdevs-i Âlâ'ya(En Kıymetli Cennet) varis kılınır"Hadis-i Şerif

  "ALLAH'u Teâlâ CC ; Aşure gününü oruçlu geçirene; 1000 Hac, 1000 Umre ve 1000 Şehid sevabı yazar ve kendisine doğu ile batı arasındakilerin ecri verir Bu kişi Hz İsmail'in (AS) çocuklarından 1000 köle azad etmiş gibi olur Kendisi adına Cennet'te 70000 köşk kaydedilirVe ALLAH CC ONUN CANINI CEHENNEME HARAM KILAR

  Rivayete göre "Aşura gününü oruçlu geçirene 10000 Melek sevabı verilir O gün, İhlâs Sûresini 1000 kere okuyana ALLAH'u Teâlâ CC Rahmet nazarı ile bakar ve o kişi Sıddıklardan yazılır"
  Muharrem ayının ilk Cuma gününü (tek tutulmaz Perşembe yada Cumartesi günü ile tutmak gerekir) oruç tutanın geçmiş günahları afvedileceği bildirilmiştir ("Muharrem ayının ilk cumasını oruçlu geçirenin geçmiş günahları afvolunur" Hadis'i Şerif, Enes'den) (Perşembe,Cuma,Cumartesi tutmak ise günahlara kefaret olur ve 900 sene ibadet sevabı kazandırır)
  Bu ay içinde herhangi bir Cuma günü, önceki ve sonraki günüyle beraber (Yani Perşembe, Cuma, Cumartesi) oruç tutana 900 sene ibadet sevabı verileceği bildirilmiştir ("Her kim haram aydan, üçgün , Perşembe, Cuma ve Cumartesini tutarsa, ALLAH CC ona 900 sene ibadet (sevabı) yazar" Hadis'i Şerif / İbn-i Şahin, İbn-i Asâkir, İhya(İmam-ı Gazali), Gunye(AKadir Geylani) )

  Ayrıca Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç bu ayda tutlan oruçtur "Her kim Muharrem'den bir gün oruç tutarsa, ona, hergüne karşılık otuz gün (oruç sevabı) vardır" Hadis'i Şerif, Taberani
  Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere, 2 rekatta bir selam vererek, 6 rekat namaz kılınır Bu namaz akşamla yatsı arası kılınabileceği, bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir Niyet: "Niyet eyledim Ya Rabbi, Senin Rıza-i Şerifin için namaza, Herhangi bir komşumun ve din kardeşimin veya herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise, bu hakkın ödenmesi için, ALLAH'u Ekber…"
  1 Rekatta: 1 Fatiha, 1 Ayet-el Kûrsi, 11 İhlâs'ı Şerif 2 Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlas'ı Şerif
  3 Rekatta: 1 Fatiha, 1 Tekâsür Sûresi, 11 İhlâs'ı Şerif 4 Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlas'ı Şerif
  5 Rekatta: 1 Fatiha, 3 Kâfirun Sûresi, 11 İhlâs'ı Şerif 6 Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlas'ı Şerif (Namaz kılındıktan sonra, dua edilir)
  Bu ayda ve her zaman ALLAH'u Teâlâ dille ve kalple devamlı zikredilmelidir ALLAH'u Teâlâ'yı zikretmek en büyük ibadettir Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın Adıyla " "ALLAH'I ANMAK ELBETTE EN BÜYÜK (İBADET) TİR" ANKEBUT/45 "
  SENE SONU DUASI: Her kim Zilhicce'nin sonunda(Mutlaka okunmalı);
  "Ey ALLAH'ım CC ! Bu sene, Senin razı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden her ne yaptıysam ben onları unuttum, Sen ise unutmadın Bana ceza vermeye kadirken mühlet verdin ve ben, Sana karşı gelme cüreti göstermişken beni tevbeye davet ettin Ey ALLAH'ım CC! Ben bütün bunlardan dolayı senden mağfiret diliyorum Beni mağfiret eyle! Ey Kerem sahibi! Ey Celâl ve İkram sahibi! Bu sene, Senin razı olup bana sevap vaad ettiğin hangi amelleri işlediysem, Senden dilerim ki onları benden kabul edesin ve Senden ümidimi kesmeyesin! Ey Kerem Sahibi, kabul eyle! Efendimiz Muhammed'e (SAV) ve âl-i Ashabına Salât-ü Selâm eyle! " derse, şeytan: "Biz, bu sene yorulup bu günahları işletmek için zahmet çektik, o bir anda hepsini sildirdi" diyerek yüzüne toprak saçar

  SENE BAŞI DUASI: Her kim Muharrem'in evvelinde(Mutlaka okunmalı);
  "Ey ALLAH'ım CC ! Sen Ebedi ve Kadimsin İşte bu yeni senedir, ben Senden bu sene, şeytan ve dostlarından korunmayı, kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı yardım ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgul olmayı isterim Ey Kerem Sahibi, kabul eyle! " derse, şeytan: "Biz bu kişiden ümidi kesdik" der, ve ALLAH CC ona, kendisini sene boyunca koruyacak iki Melek görevlendirir (Hadis'i Şerif, Kaynak: Alemle Safûrî, Nüzhetü'l-mecâlis, 1/156)
 3. 3
  Muharrem ayımız mübarek olsun....ben şimdi hayızım anırım yarın ya da pazar günü biter. Hangi gün tutarsam daha hayırlı olur oruç?Yani bugün başladı ya. Bugüne yetişemedim(((