vahyin geliş şekilleri maddeler halinde

Melek
Uyku
Kalbe direk