Mumine.com ile Misafir Soru - Cevapları Forumundan Salavatı Fatih Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1
  Kayıtsız

  Reklam

  Salavatı Fatih

  Reklam
  Salavat- ı Fatih'i okuyana 120.000 sevap verileceği doğru mudur?Doğruysa hayızlı bir kadında okuyabilir mi?


  Paylaş
  Salavatı Fatih Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym
  Manası:
  Allahım! Kapalılıkları açan geçmişe son veren hakka hakikatla destek olan mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e O’nun aline ve ashabına O’nun yüce kadrü kıymetince salat eyle selam eyle ve O’nu mübarek kıl.
  Fazileti ve sırları:
  Yüzyirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz(s.a.v.) tarafından bildirilmiştir.
  Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah’a sorar.
  Cevaben:

  “Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır.Günahları da bağışlanır.” buyurmuşlardır.
  Hikmeti:
  1. Bu salavat-ı şerife okuyanı cehennem ateşinden korur.

  2. Kırk gün okuyanın tevbesi kabul edilirgünahları bağışlanır.
  3. Cuma gecesi bin defa okuyanEfendimiz(s.a.v.) ile görüşür.
  4. Geçmiş zamanda zamanın Kutbu Muhammed –el Bekri (k.s.) Hz. ne ait olan bu salavat öyle büyük bir salavattır ki Resulullah (s.a.v) in mana alemindeki beyanı ile ömründe bir defa dahi bu salavatı okuyan kişi cehenneme girmez.
  5. Mağrib sadatından bazısının nakline göre bu salat Allahü Teala tarafından bir sahife ile Muhammed el-Bekri Hazretlerine indirilmiştir. Bu salavatın bir defa okunması altı kere Kuran’ı kerimin hatmine denktir.

  6. Bu salavata kırk gün devam edene Allahü Teala bütün günahlardan tevbe nasib eder.
  7. Her kim bu salavatı Perşembe veya Cuma veya pazartesi gecesi bin defa okursa Resulullah (s.a.v) efendimiz ile uyanık halde buluşur. Ancak bu dört rek’at namazın ardından okunmalı,Bu namazın birinci rekatında üç kere kadir süresi,ikinci rekatında üç kere zelzele süresi,üçüncü rekatında üç kere Kafirun süresi,dördüncü rekatındada üçer kere mu’avvizeteyn (Felak ve Nas süreleri) kıraat edilmelidir.

  8. Bu salavatın sahibi olan büyük kutub Muhammed el-Bekri Hz. demiştir ki:”ömründe bir kere bu salavatı okuyan cehenneme girerse Allah’ın huzurunda beni yakalasın.”

  Yukarıdaki sözün sahibi olan zat Abdülkadir Geylani Hz. inden sonra “benim bu ayağım doğuda ve batıda bulunan bütün velilerin boynu üzerindedir.” Diyebilmiş ikinci zattır.Bir kere kendisi Resulullahın (s.a.v) kabrini ziyaret ederken Resulullah (s.a.v) ona :”Allah seni ve zürriyyetini mübarek kılsın” diye hitab etmiştir. Şa’rani,Şihab ve Münavi gibi bir çok alim bu zatı en mübalağalı ifadelerle medh etmişlerdir. ( es-Savi, el-Esraru’r-Rabbaniyye,sh :45 ;Yusuf-u Nebhani, Efdalü’s Salevat, Salat no : 50, sh:89-96 ) (SALAVAT-I ŞERİFE )

  9. Ayrıca bu salavat hakkında yine 120,000 salavatı şerife gücünde olduğu mana aleminde peygamberimiz s.a.v tarafından bildirilmiştir. 3. 3
  Allah razı olsun ahirzaman38 kardeşim not aldım inşallah günlük okumaya çalışacağım,çok zor değil,böyle faziletli bir salavat'ı günlük okumak,küçük bebeğim var,onunla oynarken,uyuturken,yemeğini yedirirken vs.herzaman okur insan,yeterki istesin.teşekkür ederim,emeğinize,yüreğinize sağlık.......adetliyken salavatı fatiha okunur mu,  adetliyken salavatı fatiha okunurmu,  salavatı fatih abdestsiz okunur mu,  adetliyken salavatı fatih okunur mu,  salavatı fatih adetliyken okunur mu,  adetlıyken salavatı fatıh okunur mu,  salatül fatih adetliyken okunur mu