peygamberimizin mezhebi Sırat_el Müstakim
Hanefilik şafiilik nedir keşke cehaletini kenara bırakıp okusaydın
İmam azam ve imam şafii gibi müçtehitler Kitap ve sünnetten hüküm çıkardırlar, siz çıkarabilir misiniz? Siz ilmi olana uymak zorunda değil misiniz Açın kurana bakın