Dualar / Yakarışlar ve Kur'anda Dua Örnekleri Forumundan Kur'an,da geçen değerli bir tevekkül ve beraat duası örneği (Müntehine 60/4-5) Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kur'an,da geçen değerli bir tevekkül ve beraat duası örneği (Müntehine 60/4-5)

  Reklam
  Ey Rabbimiz! Sana güveniyor ve Sana yöneliyoruz; çünkü bütün yolların varışı sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi hakikati inkar eden kafirler için bir oyun ve eğlence aracı yapma! Ve günahlarımızı bağışla, ey Rabbimiz, çünkü tek kudret ve hikmet sahibi olan Sensin.”(Mümtehine, 60/4-5.)

  İbrahim peygamber ve onunla hak yolunda dayanışma içinde olan müminlerin bu yakarışı “üsvetün hasene/güzel örnek” olarak takdir edilmiştir. Düşmanlık ve nefreti hak etmiş müşrik bir toplumdan derin bir kopuş yaşarken İbrahim a ve dostları Allah ile bir pazarlığa girişmemişlerdir. Onlar her şeylerini feda edecekleri ve her şeyleri ile feda edilmeyi kabul edebilecekleri andı ile imana gelmişlerdir. Yine onlar tevekkül ile sığınılması güvenilmesi gereken tek dostun, tutulması gereken tek kulpun Allah’ın eli ve O’nun kulpu olduğu bilincini kuşanarak ellerini duaya kaldırmışlardır.


  İbrahim a ve onunla birlikte bulunan müminlerin yapamadıklarından ve hatalı eylemlerinden dolayı istiğfar dilediği bu dua, aynı zamanda Kafirlerin fitnelerinin elinde izzetsiz, onursuz bir oyuncak olmaktan muhafaza edilmeyi de içermektedir. Bu bir imtihandan kaçmak fiili değildir; iyilik için seferber edilecek olanakların kafirlerin çıkardıkları fitneler tarafından yenilip yutulmasından endişe etmektir. Onların fitneden korunmayı dilemeleri, zalimlerle birlikte uzlaşarak yaşamayı da istemek de değildir. Çünkü onlar Allah’ın rızası dışında kalan ne varsa terk etmişler, Cahiliyye toplumuyla kurulması gereken beraat temelli bir ilişkinin imkanlarını göstermişler ve sönmeyen bir dua meşalesini biz müminlere miras bırakmışlardır.  Paylaş
  Kur'an,da geçen değerli bir tevekkül ve beraat duası örneği (Müntehine 60/4-5) Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Tevekkül Allah'a dayanmak, bir iş yapıldıktan sonra sonucunu Allah'a bırakmak anlamına gelmektedir. Kulun Rabbine karşı teslimiyetini de göstermektedir. 3. 3
  beraat duası örneği

  Allahım Bizi ramazan ayına kavuştur ve güzel geçmesini nasip eylekuranda tevekkul duası