Kur'an-ı Kerim ile Kur'an Meali Forumundan Şems Süresi Meali Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Şems Süresi Meali

  Reklam
  91-eş-ŞEMS
  Kadir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 15 (onbeş) âyettir. Adını, sûrenin ilk kelimesi olan ve "güneş" anlamına gelen "şems"ten alır. Bu sûrede insanın yaratılışında var olan iki özellik ele alınır: İyilik ve kötülük. İnsanın yaratılışında, iyi olmak da kötü olmak da kabiliyet olarak vardır.
  Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
  1. Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına
  2. Güneşi takip ettiğinde Ay'a,
  3. Onu açığa çıkarttığında gündüze,
  4. Onu örttüğünde geceye,
  5. Gökyüzüne ve onu bina edene,
  6. Yere ve onu yapıp döşeyene,
  7. Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verene,
  8. Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki,
  9. Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir,
  10. Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.
  11. Semud kavmi azgınlığı yüzünden (Allah'ın elçisini) yalanladı.
  12. Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında,
  13. Allah'ın Resûlü onlara: "Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!" dedi.
  14. Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti.
  15. (Allah, bu şekilde azap etmenin) âkıbetinden korkacak değil ya!


  Paylaş
  Şems Süresi Meali Mumine Forum

şems suresi kelime meali