Mumine.com ve Konu Dışı Başlıklar Forumundan Kadın ile ilgili Bilgiler? Kısaca Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kadın ile ilgili Bilgiler? Kısaca

  Reklam
  kadın hakkında bilgiler

  İlk kadın annemiz Havva soyundan gelen dişi.
  Allah kadını da erkeği de topraktan veya erkeğin kaburga kemiğinden yarattığı erkeğin dişisi.
  İslâm’da Kadın. İslâm toplumlarında kadının gerek aile hayatında gerekse siyasî, hukukî, sosyal ve ekonomik alanlardaki konumunu bir taraftan dinî kurallar, diğer taraftan sosyal ve siyasî çevre, etnik yapı ve İslâm öncesinden gelen kültür mirası belirlemiştir. Bu sebeple İslâm dünyasında kadının her yerde ve her dönemde aynı konumda olduğunu söylemek mümkün değildir. Hatta aynı bölgede ve aynı zaman dilimi içinde yaşayan kadınlar arasında bile şehirde veya kırsal kesimde bulunmalarına göre farklılıklar olmuştur. Ancak bu, İslâm toplumlarındaki kadınların bütünüyle farklı kimlikleri temsil ettiği anlamına da gelmez; onlar sosyal, hukukî ve ekonomik konum bakımından her dönemde belirli ortak çizgilere sahip olmuşlardır.


  Paylaş
  Kadın ile ilgili Bilgiler? Kısaca Mumine Forum