Mumine.com ve Konu Dışı Başlıklar Forumundan Bazı tesbih dua ve arapça sözlerin anlamları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bazı tesbih dua ve arapça sözlerin anlamları

  Reklam
  • Bismillah: Allah'ın adıyla (ismiyle).
  • Bismillahirrahmanirrahim: Esirgeyen ve bağışlayan(Rahman ve Rahim olan) Allah'ın adıyla.
  • La ilahe illallah Muhammeden Resulullah: Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed O'nun Resuludur.
  • Allahu Ekber: Allah yücedir, uludur.
  • Subhane Rabbiyel Azim: Rabbim, eksikliklerden uzaktır(Subhan), yücedir-azamet sahibidir. (Namazda rüku anında söylenir.)
  • Subhane Rabbiyel A'lâ: Rabbim, eksikliklerden uzaktır(Subhan), yücedir(A'lâ). (Namazda secde anında söylenir.)
  • Rabbena lekel hamd: Rabbimiz, övgüler, hamdler sanadır. (Namazda rüku'dan kalkınca 'Semiallahu limen hamideh' dedikten sonra söylenir.)
  • Semiallahu limen hamideh: Allah kendine hamdeden kimseyi duyar. (Namazda rüku'dan kalkınca söylenir.)
  • Estağfurullah: Allah'a istiğfar ederim, Allah'a sığınırım. Allahtan af ve mağfiret dilerim.
  • İnşaallah: Eğer Allah isterse, Allah izin verirse, Allah'ın izniyle.
  • Maşaallah: Allah'ın dilediği gibi, Allah istediği için olmuştur, Allah'ın diledigi gibi olsun.
  • Maazallah: Allah'a sığınırım. Maaz, arapçada sığınmak anlamına gelir. Maazallah, "Allah'a sığınırım" anlamı dışında; Allah korusun, Allah esirgesin anlamlarında da kullanılıyor.
  • Subhanallah: Allah Subhandır, noksan sıfatlardan münezzehtir(tenzih edilmiştir-uzaktır).
  • Hasbünallahu veni'mel vekil: Allah bize yeter; O ne güzel vekildir.(2/173)
  • La havle vela kuvvete illa billahil aliyyul azim: Yüce ve azamet sahibi olan Allah’tan başka gerçek güç kuvvet sahibi yoktur.
  • Sadakallahulazim: Azim(yüce) olan Allah doğruyu söyledi.
  • Âmin: Öyle olsun, kabul eyle. (İbranice. Amen ile aynı anlamdadır.)
  • Selam: Selamet, esenlik anlamındadır. İslam, salim, selim, teslim, müslim(müslüman) gibi kelimelerle aynı kökten gelir. İbranicede 'shalom'(şalom) denir. Ayrıca Allah'ın isimlerinden (esma-ül hüsna) biridir.
  • Salat: Namaz veya dua anlamına gelir. Peygamberimize (s.a.v) yapılan dua ve iyi dilek temennisi olarak kullanılır.
  • Salavat: 'Allahumme salli ala Muhammed ve âl-i Muhammed' cümlesidir. 'Allahım, Muhammed’e(s.a.v) ve onun âline(soyuna, ailesine) salat et.' anlamına gelir.
  • Takva: Allah korkusuyla günahtan kaçınmak, haramları terketmek, sakınmak, muhafaza etmek, korunmak.
  • Selamün Aleyküm: Selam üzerine olsun anlamındadır. Aleyküm selam da aynı anlamdadır, tersten söylenişidir.
  • Selamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berakatuhu: Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı sizin üzerinize olsun.
  • Sallallahu Aleyhi ve Sellem (s.a.v.): Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun demektir. Kısaltılmış olarak (s.a.v) şeklinde kullanılır. Hz. Peygamberin (sav) isminin geçtiği yerlerde ona salat ve selam getirmek için yazılır.
  • Aleyhisselatu vesselam: Salat ve selam onun üzerine olsun.
  • Aleyhisselam (a.s.): Selam onun üzerine olsun anlamındadır. Kısaltılmış olarak (a.s) şeklinde kullanılır.
  • Radıyallahu Anha (r.a.): Allah ondan razı olsun anlamındadır. Kısaltılmış olarak (r.a) şeklinde kullanılır.
  • Celle Celâlüh (c.c.): O yücedir anlamına gelir. Celâl, büyüklük, ululuk ve yücelik manasına gelen Allah’ın isimlerinden biridir. Celle ise büyük ve yüce oldu anlamına gelmektedir. Kısaltılmış olarak (c.c) şeklinde kullanılır. Allah isminin geçtiği yerlerde yazılır.  Paylaş
  Bazı tesbih dua ve arapça sözlerin anlamları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  şanı yüce olan alemlein Rabbi senden ve inşaallah hepimizden razı olsun çok güzel bir paylaşım.tesbihat sözleri ve anlamları,  tesbih sözleri ve anlamları,  arapça dualar ve anlamları,  tesbihat duası sözleri,  allahın izniyle arapca,  tesbihat sözleri arapça,  tesbihat duaları arapça