Dualar / Yakarışlar ile Kendi Dualarınız / Tavsiyeleriniz Forumundan Duanın Hemen Karşılıgını Görme Arzusu... Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Duanın Hemen Karşılıgını Görme Arzusu...

  Reklam
  عن أبى هريرة رَضِىَ اللّهُ عَنْه قال :
  قالَ رسولُ اللّه : يُسْتَجَابُ ‘حَدِكُمْ مَالَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ رَبِّى فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِى. أخرجه الستة إ النسائى


  Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor:

  Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyudular ki:

  "Acele etmediği müddetçe herbirinizin duasına icâbet olunur.
  Ancak şöyle diyerek acele eden var: "Ben Rabbime dua ettim duamı kabul etmedi."

  [Buhârî, Daavât 22; Müslim, Zikr 92, (2735); Muvatta, Kur'an 29 (1, 213); Tirmizî, Daavât 145, (3602, 3603); Ebû Dâvud, Salât 358, (1484).]
  AÇIKLAMA:  Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), bu hadislerinde dua eden insanların bir zaafına dikkat çekmektedir: "İsti'cal, yani acelecilik. Bir başka ifâde ile duanın hemen karşılığını görme arzusu, Müslim'in bir rivâyetinde "Ya Rasulallah İsti'cal nedir?" diye sorulunca şu açıklamayı yapar:

  "Dua ettim, ettim de hiçbir neticesini görmedim" der ve o anda duayı terkeder." Şu halde Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), duanın terkine sevkedecek bir aceleciliği hoş görmüyor. Bu sebeple, her hâl u kârda dua etmeye devam edilmesi için, duanın mutlaka netice vereceğini kesin bir dille ifâde ettikten sonra bu kabulün şu sûretlerden biriyle olcağını belirtir:

  1- Ya isteğe uygun olarak dünyada görülecek bir şekilde makbul olur.

  2- Ya âhirette verilmek üzere sevap takdir edilir.

  3- Yahut günahları affedilir."

  Şu halde, bu hadis, neticeye hiç aldırmadan dua etmeye, Allah'tan hayırlı şeyler istemeye devam etmeye teşvik etmektedir. Duayı ibadetin, kulluğun bir gereği bilip, ara vermeden devam etmelidir. Mü'min ibadetten usanmaz, zaten hayatının gayesi ibadet ve kulluktur. Zîra Allah insanları sadece ve sadece ibâdet için yaratmış bulunmaktadır (Zâriyat 56). İcâbetin gecikmesi, henüz vakti gelmediğinden, yahut daha çok ibadet edip mübâlağa göstermesi gereğindendir. Zîra, önce de belirtildiği gibi, Cenâb-ı Hakk duada mübâlağa ve ısrarı sevmekte, çok dua edenlerin duasını kabul buyurmaktadır

  İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları:6. Cilt ,sayfa 545  Paylaş
  Duanın Hemen Karşılıgını Görme Arzusu... Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah razı olsun ben duada ısrarcı olmamak gerek eğer karışılığını istediğin şekilde göremiyorsan bunda da mevlanın bir hayrı vardır ısrarcı olup şer etme diye düşünüyordum ,,, yeni bir şey öğrendim Mevlam razı olsun , şimdi daha ço kdua edeceğim ,,