Hac ve İlgili Konular ile Kadın ve Hac Forumundan Hacda Kadınlar Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Hacda Kadınlar

  Reklam
  Hacda Kadınlar

  Hac ve umrenin yerine getirilişi bakımından kadınlarla erkekler arasında bir fark yoktur. Ancak, kadınlar erkeklerin giydiği gibi özel bir ihram kıyafeti giymezler. Elbise, baş örtüsü, çorap, ayakkabı gibi her zaman giydikleri kıyafetlerini giyerler.
  Kadınlar erkeklerin yaptığı gibi telbiye, tekbir, tehlil, salavat okurken ve dua ederken seslerini yükseltmezler. Tavafta hızlı ve çalımlı yürüyerek "Remel", Sa’yda da yeşil direkler arasında koşar adımlarla yürüyerek "Hervele" yapmazlar. İzdiham olan yerlerde mümkün olduğu kadar erkeklerin arasına girmemeye özen gösterirler. Özellikle namaz kılarken, erkek safları arasında kalmayıp kadınlara ait yerlerde namaz kılarlar.
  Özel hallerini görmekte olan kadınlar tavaftan başka haccın bütün menasikini bu halleriyle yapabilirler. Özel durumları sebebiyle ziyaret tavafını bayramın ilk üç gününden sonra yapmak veya veda tavafını terk etmekle kendilerine ceza gerekmez.
  Kadınlarınların özel durumlarından dolayı kudum tavafını terk etmelerinden dolayı bir şey gerekmez.
  Hacdan sonra aybaşı veya loğusa iken mekkeden ayrılırlarsa veda tavafı sakıt olur.
  Eğer bir kadın, mikattan temettua niyetlendiyse daha sonra adet gördüyse Hanefilere göre, Arafat'a çıkarken hac için niyet ve telbiye yaparak umre ihramını iptal eder. Hac dan önce umre yapmadığı için ifrad haccı yapmış olur. Şükür kurbanı kesmesi gerekmez. Hac dan sonra umreyi kaza eder, ve iptal ettiği için ceza kurbanı keser.
  Diğer mezheplere göre bu durumdaki kadının hac için niyet ve telbiyesi umre ihramını bozmaz hac ihramı ile birleştiğinden kıran haccı olur ve kıran hedyi kesmesi gerekir. Fakat hacdan önce yapılmayan umrenin kazası için ayrıca tavaf ve sa’y gerekmez. Hac için yapılan tavaf ve say, yapılamayan umre için de yeterli olur. (bak TDV İlmihali syf: 554 Hacda kadınlar)
  Bu haliylede ziyaret tavafı yapmaları Hanefilere göre geçerlidir. Bu durumda çoğunluk cezayı gerekli görürken bunu gerekli görmeyenlerde vardır.
  Hayızlı bir kadın hac ibadetini eda ederken Kabe’yi tavaf haric hacla ilgili bütün işlemleri ve ibadetleri yapabilir. Haccın rüknü olan ziyaret tavafını yapmak üzere temizleninceye kadar Mekkede bekler. Hanefiler göre hayızlı olarak tavaf yapılması geçerli olmakla birlikte ceza kurbanı kesilmesi gerekir. Hayızlı kadının – temizliği bekleyememesi durumunda – bu haliyle tavaf edebileceği ve bir ceza gerekmeyeceği görüşü de vardır. Çünkü hayız iradi olmayan bir hükmi kirlilik hali olduğundan cinsi münasebet ve ihtilamdan kaynaklanan ve gusül veya teyemmümle giderilmesi mümkün olan cünüplükten farklıdır. Hac ibadetinin özel konumu sebebiyle Hayızlı kadına tavafta tanınan bu ruhsat, namaz ve oruç için kıstas teşkil etmemiştir.(Bak. İlmihal T.D.V. İSAM sayf:213Kadınlara mahsus haller)


  Paylaş
  Hacda Kadınlar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hac vazifesi sırasında kadın ve erkekler aynı hac hükümlerini yerine getirmekle sorumludurlar. Giysi konusunda aralarında fark vardır. Erkekler tek parça kadınlar ise tüm vücutlarını ve saçlarını örtmek zorunda oldukları için normal günlerde giydiklerini giyebilirler.hacda bayanlar ne giyer,  hacda erkekler ne giyer,  hacda kadınlar ne giyer,  hacda ne giyilir,  kadınlar hacda ne giyerler,  umrede bayanlar ne giyer,  ümrede ne giyilir