Diğer Kategoriler ile İslamda Tesettür Forumundan Yüzü örtmenin (peçe) hükmüne dair detaylı deliller Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 11

  --->: YÜZÜ ÖRTMENİN (pece) HÜKMÜNE DÂİR DETAYLI DELİLLER

  Reklam
  Kadının yüz kısmının sokakta veya yabancı erkeklerin yanında örtülüp örtülmemesi problemini İslâmî açıdan şu şekilde değerlendirmek mümkündür.

  Kuran-ı Kerimde kadının örtünme sınırları şöyle belirlenir: Ey Peygamber! Mümin kadınlara söyle gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını ve namuslarını korusunlar, açıkta kalan yerler dışında, ziynetlerini göstermesinler. Baş örtülerini yakalarının üstüne indirsinler" (en-Nûr, 24/31); Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle. (Bir ihtiyaç için dışarıya çıkarken) dış örtülerini üzerlerine alıp örtünsünler. Bu, onların başkaları tarafından tanınıp rahatsız edilmemeleri için daha uygundur" (el-Ahzâb, 33/59); İlk cahiliye devri kadınlarının açılıp saçıldığı gibi açılıp saçılmayın" (el-Ahzâb, 33/33); Kadınlar gizledikleri süslerinin bilinmesi için ayaklarını yere vurmasınlar" (en-Nûr, 24/31)

  Yukarıdaki ayetlerde bir "baş örtüsü", bir de "dış örtü" olmak üzere iki parça örtüden söz edilmektedir. Baş örtüsünün yakaların üstüne inecek şekilde örtülmesinden amaç; kadının baş, saç, kulak, boyun, gerdanlık ve göğüs kısımlarının örtülmesidir. Çünkü İslâm'dan önceki Arap kadınlarının başları tam olarak açık değildi. Onlar baş örtülerini enselerine bağlar veya arkalarına bırakırlar, yakaları önden açılır, gerdanları ve gerdanlıkları açıkta kalır, ziynetleri görünürdü. Dış örtü ise kadının vücûdunu örten, altını göstermeyen ve vücut hatlarını ortaya koymayacak şekilde bolca olan bir örtüdür.

  Yüz'ün örtülmesine ait ayetlerde bir açıklık yoktur. Ancak "ziynetlerini veya ziynet yerlerini açmasınlar" ifadesinden, kadının yüzünün ziynet ve güzellik yeri olduğu düşünülerek bu kısmın örtülmesi gerekip gerekmediği İslâm hukukçularınca tartışılmıştır.

  Hanefi ve Mâlikîlere göre, örtünmeyi emreden ayette; "ziynetlerden açıkta kalan yerler müstesnâ" (en-Nûr, 24/31) ifadesi; kadının sokakta örtmek zorunda olmadığı bazı yerlerinin bulunduğunu gösterir. Bu yerler de yüz ve ellerden ibarettir. Bazı sahabe ve tâbiîlerden bu görüş nakledilmiştir. Saîd b. Cübeyr, Atâ ve Dahhâk bunlardandır (bk. et-Taberî, Câmiul-Beyân fî Tefsîril-Kur'an, XVIII, 118).

  Bu konuda dayanılan önemli delillerden birisi de Hz. Âişe (r.anhâ) dan nakledilen şu hadistir: "Ebû Bekr (r.a)'in kızı Esmâ (ö. 73/692), üzerinde ince bir elbise varken, Allah Resulünün yanına geldi. Resulullah (s.a.s) ondan yüz çevirerek şöyle buyurdu:

  "Ey Esmâ! Kadın âdet görme yaşına ulaşınca şurası ve şurasından başka yerinin görülmesi uygun değildir. " O, bunu söylerken yüzünü ve ellerini gösterdi" (Ebû Dâvud, Libâs, 31; Kurtubî, el-Câmi' Li Ahkâmil-Kur'an, Beyrut 1405, XII, 229).

  Diğer yandan kadının namazda ellerini ve yüzünü açık tutabileceği konusunda görüş birliği vardır. Namaz dışında da bu yerlerin avret sayılmaması gerekir. Çünkü namazda avret yerlerinin örtülmesi farzdır. Bu yerlerin örtülmemesi, farz olmadığını gösterir. Kadın hac'ta da el ve yüzünü açık tutmaktadır.

  Kadın iş yaparken, gerekli eşyayı tutarken ve hatta örtüsünü örterken bile ellerini açmaya muhtaç olduğu gibi, çevresini görme, nefes alıp verme bakımından yüzünü örtmesinde güçlük vardır. Diğer yandan şahitlikte, mahkemede ve nikâh gibi muamelelerde yüzün açılmasına ihtiyaç vardır. Bu yüzden "zaruretler kendi miktarlarınca takdir olunur" kaidesince bunların açılmasında bir sakınca yoktur (Elmalılı, Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul 1960, V, 3505, 3506).

  Şâfiî ve Hanbelîlere göre yüz ve eller de avret yeri sayılır. Onlara göre, "Ziynetlerini açmasınlar" ayeti, ziynetin açılmasını yasaklamaktadır. Ziynet de ya yaratılıştan olur yüz ve eller de bu kapsama girer. Ya da dışarıdan süsleme şeklinde olur. Elbise, mücevherat, boyama, kaş yakınma gibi. Ayet, ziynetlerin açılmasını mutlak olarak yasakladığına göre, yabancı erkeklerin yanında ziynet sayılan yerlerin açılmaması gerekir. Bu iki mezhep, "Ziynetlerden açıkta kalan kısım müstesnâ..." ifadesini kasıt ve tasarlama olmaksızın kendiliğinden rüzgar, bağın çözülmesi vb. sebeplerle örtünün açılması şeklinde te'vil etmiştir (Muhammed Alî es-Sâbûnî, Tefsîru Âyâtil-Ahkâm, Dımaşk 1397/ 1977, II, 155).

  Hadisten dayandıkları deliller şunlardır: Cabir b. Abdillah, "Allah elçisine, ansızın bakışın durumunu sordum. "Gözünü çevir" buyurdu" demiştir (Ebû Dâvud Nikâh, 43; Tirmizî, Edeb, 28; Ahmed b. Hanbel, IV, 358, 361). Ansızın bakılan yerin, kadının eli ve yüzü olması akla ilk gelen husustur. Abdullah b. Abbas (r.anhümâ)'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Allah Resulu, Fadl b. Abbas'ı hacda terikesine almıştı. Fadl, güzel saçlı ve yakışıklı bir genç idi. Bir kadın gelip Allah Resulünden fetvâ sordu. Fadl ona bakıyor, o da Fadl'a bakıyordu. Allah Resulü, Fadl'ın yüzünü öbür yana çevirdi" (Buharî, Meğazî, 77; Hac, I ; Müslim, Hac, 407).

  Buradaki örtme, fitneye düşme, yani zinaya yol açma tehlikesi yüzündendir. Ancak hadislerde "kadının yüzünü örtünüz" veya "kadının yüzü de avrettir" anlamı açıkça ifade edilmemiştir. Bazı sahabilerin kadınlara şehvetle bakmaları veya anlamlı bakışlarıyla kadınları rahatsız etmeleri önlenmek istenmiştir. Böyle bir fitne korkusu doğunca, mümin kadınların da iffetlerini koruması ve erkeklerin dikkatli bakışlarına hedef olmaması amaçlanmalıdır. Sahabe hanımlarının yüzlerini örttükleri açık olarak nakledilmediği için, bu konuda bir icma'ın varlığından söz edilemeyeceği gibi; peçe örtmenin farz veya sünnet olduğunu söylemek de güçtür. Belki genç ve güzel bazı bayanların, erkeklerin rahatsız edici bakışlarından korunmak ve gönül dünyalarını daha temiz tutabilmek için başvurdukları bir korunma biçimidir


  yani islamda pece farzdir diyemeyiz islamiyet yeni ortaya ciktiginda kadinlarin kendilerini bu sekilde daha guvenli saydiklari icin yaptiklari bir ortunme bicimidir hanefi meshebine gore el yuz haram degildir ortmeye gerek yoktur kesin bir delil asla yoktur yanlis bilgi vermeyelim lutfen


  Muminem --->: YÜZÜ ÖRTMENİN (pece) HÜKMÜNE DÂİR DETAYLI DELİLLER

 2. 12
  Soru: Bir hanımefendi:
  “Peçe takmak farz mıdır?” diye sormuş.
  Cevap: Peçe takmak farz değil.
  Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle rivayet eder:
  “Kız kardeşim Esma binti Ebu Bekir üzerinde ince bir elbise olduğu halde Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına gelmişti. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ondan yüzünü başka bir tarafa çevirerek:
  −‘Ey Esma! Buluğ çağına girmiş bir kadının şu ve şunun dışından el ve yüzünü işaret eder başkasını göstermesi doğru değildir’ dedi”
  Ebu Davud 4104
  Kadının görünmesi helal olan kısım el ve yüzüdür. Bundan sonra geri kalan kısım kadının ziynetindendir. Karşı cinse gösterilmesi haramdır. 3. 13
  selamaleykum kardesim..öcelikle emegin icin tskler..yalnis bilgi veren yok kardesim..nasil sen diger alimlerin fetvalarini burda paylastiysan bende baska alimlerin delilleri ve kaynaklari daha saglam olan fetvalarini paylastim.. senin son verdigin hadis-zayif bir hadis diye okumustum Allah bilir....sahabe hanimlarinin ve peygamberimizin esinin Aishe r.a. pecesi olduguna dair hadisler vardir suanda turkce olanlari arastirmadim almanca hadislerdi okuduklarim ve sahih hadislerdi..isteyeen herkes arastirsin, baksin.. sunu eklemek istyorum bu konuda ihtilaf oldugu icin pece takmayan haram isliyor demek degildir..bu yuzden ceza alinacak diye bir kaide yoktur..
  selam ve dua ile 4. 14
  Müslüman kadının iman ve hayâ ölçülerini muhafaza etmesi dinin emridir. Peçe takmak farz değildir, peçe takmayabilirsiniz, yüzünüzü de açabilirsiniz, bunu yasaklamak doğru değildir, müslüman kadın el ve yüzü hariç diğer azalarını örtmekle sorumludur. Ayrıca; kuran ve sünnetten gelen deliller ve seleften gelen hüccetlerle, kadının Asr-ı saadette yüzünü açtığı sahihtir, sabittir, müsterih olunuz, bu konuda Muhaddis Elbani’nn çok değerli bir eseri bulunmaktadır, Elbani bu konuyu eserinde tartışır ve delille kadının elini ve yüzünü açabileceğini ifade eder. Allah en doğrusunu bilir.
 5. 15
  Soru: Şafii mezhebine göre namaz dışında bir kadının namahreme el ve yüzü de avret midir? Şafii hanımlar el ve yüzlerini de kapatmalı mıdırlar? Şafii mezhebine göre cevap verirseniz sevinirim.
  Cevap: Şafiilere göre kadının avreti namazda el ile yüzü müstesna bütün vücududur. Namaz haricinde ise el ve yüz dâhil bütün vücuduna bakmak haramdır. Bununla beraber kadın, yüzünü örtmek zorunda değildir. Muayene için doktora, ifade vermek için hâkime, alış veriş yapmak için müşteriye veya satıcıya görünebilir. (Halil Günenç, Büyük Şafii İlmihali, Hilal Yayınları, İlaveli 2. Baskı, s: 85, “Namazın Sıhhat Şartları Bölümü”, C maddesi)

  yani kardesim senin aciklamalarin safiilere gore bizler hanefi meshebine gore el yuz haram degildir takmaya gerek yoktur nerden okursanuz okuyun hangi hocaya sorarsaniz sorun farz degildir kapatmaya gerek yoktur senin dedigin yazdigin aciklamalar islamiyet yeni dogdugunda kadinlarin fitneye mahal vermemek icin yuzlerini orttukleridir 6. 16
  s.a
  Tamam iste bacim bende demiyorumki herkes mecbur takacak diye..pecenin farz olup olmamasinda ihtilaf oldugu icin zaten birsey diyemiyoruz..takmayan da agir ceza alicak diye birsey yok..zaten Kurani-kerimde bile Daha uygundur diye gecer..mecburi degildir..ancak bazi alimlerin fevalarina göre zaman fitna zamani oldugu icin neredeyse farz haline geliyor..Sen dedinya islamiyet yeni dogdugunda kadinlarin fitneye mahal vermemesi icin diye ..Peki bu zamanda fitne yokmudur? Hatta bak IMAM HANEFI bile demistirki el yuz göstermek serbessttir ancak fitne icinde Bulunulmayacak sarti ile demistir..AMA TEKRAR VE YINE SÖYLUYORUMKI GERCEKTEN ÖNEMLI OLAN PECE DEGIL..AKIDE BASTA GELIR..ISLAM ASLA KIYAFETTEN IBARET DEGILDIR..IMANLI OLUR ALLAHTAN KORKAR..HARAMDAN SAKINIR..YASAKLARDAN UZAK DURUR..AMA BASÖRTUSU VARDIR.. BU KADIN PECELI AMA ALLAHTAN KORKMAYAN VE FITNE FESAT OLAN BIR KADIN SIMDI HANGISINDEN DAHA IYIDIR ALLAH KATINDA ELBETTEKI DIGERIDIR BASÖRTULU OLAN DIR..YEMIN EDIYORUM ÖLE INSANLAR TANIDIMKI PEEEEH PECELI DIYE BISI SANIYORSUN SONRA BI BAKIYORSUNKI SOKKKKK..BEN SADECE BILGIMI PAYLASMAK ISTEDIM DEDIGIM GIBI PECELI YADA PECESIZ GERCEK BIR MUMINE OLDUKTAN SONRA MUHIM DEGILDIR..BEN KENDIM PECELIYIM DIYEDE KIMSEYI ZORLAMIYORUM ASLAA..ANCAK HERKESIN GÖRUSU VARDIR BENIMDE GÖRUSUM PECE TAKMAK COK DAHA EFDAL OLDUGU ICIN VE BELKI ARANIZDA TAKMAK ISTEYPTE SEYTANA YENIK DUSEN OLURSA YADA OLUYORSA BEN BU KISILERE DESTEK VERMEK ICIN DELILLERLE PAYLASIM YAPTIMKI BELKI ICI ISINAN OLUR..YANI HERSEY ALLAH RIZASI ICIN

  VESSELAM
 7. 17
  Bak canım arkadaşım sen benim kızım yaşındasın... güzel kızım diyecem sana....susuyum susuyum diyorum dayanamıyorum. Kuranı kerimde bile daha uygundur diye geçer..demişsin güzel kızım hangi ayette geçiyor ...uydurmayalım lütfen ..benim sana başından beri muhalif olmam peçe takmak veya takmamak değil ..
  güzel kızım tek derdim Allah'ın emretmediğini O emrediyor gibi söylemeniz ...
  dilediğinizi giyin isterseniz zırh giyin banane ve bize ne ve kime ne....ama Allah'a mal etmeyin lüftennnnn
  sizler Allah'a inanan insanlarsınız samimi olduğunuza inanmak istiyorum ama hala direniyorsunuz Kuranda var diyeee
  hayır efendim Kuran da yok bende bunda direniyorum... 8. 18
  kardesim demisin ki gunumuzde fitne var ben cok iyi biliyorum ki pece takinca daha cok dikkat cekiyor erkekler yakinlarimdan biliyorum suna bak diye gosterdikleri bile oluyor simdi sen soyle bu peceli kadin zinaya bulasmis oldu mu bence oldu o erkekle goz goze gelmesi bile oyle ama normal basini baglayan bir kadina toplumda hicbir erkek bakmaz cunku dogrusu bu dinimizdede bu gecerli bende sonuna kadar savunuyorum pece farz degildir hicbir yerde bunu kesin boyledir diye bulamazsin sadece dusunce farkliliklari var diye bulursun gorus ayriligina dusmus kisiler var diye bulursun kuranida hicbir sekilde delil gosteremezsin peygamberimizin hayatini oku sahabe kadinlarla sohbetlerini oku diger asri saadet devrini oku pecele kadinlar diye goremezsin basi kapali kadinlar diye gorursun 9. 19
  Arkadaslar birdaha bu konuya yazmiyorum..sorular haric..

  PECE ANCAK BIR YÖNDE DIKKAT CEKER AMA YALNIZ DOGRU BAGLANDIGI SEKILDE (SURMELI GÖZLERLE DEGIL) SÖYLEKI INSANLAR BAKAR YADA DUSNUR NE DIR BU NASIL KIYAFET VEYAHUT MASHAALLAH NE KADAR GUZEL.. SEKLINDE DIKKAT CEKER KI BU SEHVETI TETIKLEMEZ..!! ISLAMDA SEHVETI TETIKLEYECEK SEKILDE GIYINMEK SUSLENMEK KOKU SURUNEREK DIKKAT CEKMEK HARAMDIR!! AHIRZAMAN BACI SEN DEMISSINKI BÖLECE ZINAYA BULASMIS OLMUYORMU ELBETTE OLMUYOR AA SUNA BAK DEMEKLE SEHVETLE BAKMANIN ARASINDA DAGLAR FARK VAR ..EGER SOKAKTAKI SAPIKSA OZAMAN HERKESE YAPAR YAPACAGINI PECELI VEYA PECESIZ BU KIMSENIN SUCU DEGIL.. PECE TAKARAK BU SEKILDE DIKKAT CEKILMESI ICIN PARFUMLU SURMELI DISARI CIKILMASI LAZIMKI BU ZATEN YALNIS ASLA TASVIP EDILEMEZ!!
  KACKERE SÖLEDIGIMI BILE HATIRLAMIYORUM OKADAR COK YAZDIMKI BUNU AMA ANLAMAMAKTA DIRENIYORSUNUZ KARDESLERIM...AMA YINE SÖYLUYORUM

  AHZAB SURESI 59. AYET in TEFSIRI BAZI ALIMLERE GÖRE PECEDEN BAHSETTIGINI VE ZAMANINA VE YERINE GÖRE FARZ OLABILECEGINI BELIRTMISLER VE BEN SAHIH DELILLERINE DAYANARAK BU ALIMLERIN TEFSIRLERINI PAYLASTIM OKADAR!! KÖTU VEYA YALNIS BISI DEMEDIM PECESIZ OLANLARA KARSI DEGILIM.. PECELI YADA PECESIZ MUSLUMAN OLAN MUMIN OLAN HERKESE SAYGIM VAR.. VE SIZDENDE SAYGI BEKLIYORUM..YUKARIDADA YAZDIGIM GIBI
  ISLAM ZATEN SADECE KIYAFETTEN IBARET DEGILDIR!!! LUTFEN KONUYU BASKA YÖNE CEKMEYELIM.. KARSI OLAN VARSADA YAZMASIN ES GECSIN..ALLAH RIZASI ICIN SORUN OLMASIN...

  NOT:ASSAGIDAKI ACIKLAMAYI HICRAN adli BACIMIN ACTIGI KONUDAN KOPYALADIM..OKUNMASI GEREKTIGINI DUSUNEREK..


  Bu satırları okuduktan sonra tesettür hakkında hala bir tereddüde kalan olursa, derhal kaynaklara müracaatla hakikati öğrenebilir. Ondan sonra da tatmin olamazsa, ona düşen tek şey kendisini sorguya çekerek imanını kontrol etmesidir.


  ilk zikredeceğimiz delil Ahzab sûresinin 59. âyetidir.


  Diyanet işleri eski başkanlarından ömer Nasuhi Bilmen hocaefendi bu âyet-i kerimenin mealini şöyle yapmaktadır. "— Ey Peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına de ki: üzerlerine feracelerini sıkı sıkı örtsünler. Bu onların tanınmamaları ve eza edilmemelerine en yakın -en muvafık bir sebepdir. Ve Allah çok mağfiret edendir, çok merhametli olandır."


  Burada, ömer Nasuhi hoca metinde geçen "cilbab" kelimesini "ferace" olarak terceme etmiştir. Bilindiği gibi ferace çarşafın tam karşılığıdır.


  Yine istanbul eski müftü vekillerinden, -umumen itibar gören bir meal sahibi- A. Fikri Yavuz hocaefendi de bu ayetin mealini şöyle yapmıştır:


  "—Ey Peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, (kendilerini baştan aşağı örten) elbiselerini giyinip örtünsünler, işte böyle giyinmeleri (iffetli) tanınıp da ahlaksızlar tarafından) eziyet edilmemelerine daha elverişlidir. Allah gafurdur, rahimdir."


  Bu meale göre de "cilbab", kadının vücudunu baştan aşağı örten, onları kim oldukları tanınmayacak kadar kapatan elbiseler olarak tarif edilmiştir..Meşhur Celaleyn Tefsirinde ise "cilbab" kelimesi şöyle açıklanmıştır:


  "Cilbab, kadının vücudunu kaplayan bir çeşit çarşaftır. Kadınlar bir ihtiyaçları için dışarıya çıktıklarında, onun (çarşafın) bir kısmını da yüzlerine çekerler. Böylece gözlerinden başka hiçbir uzuvları gözükmez."


  Tefsir ve meâllerdeki: cilbab, mülâa, ferace, ve bürük malum çarşafın karşılığıdır. Peçe ve yaşmak ise yaklaşık manada yüzü örtmeye yarayan örtü anlamında kullanılır.
  işte, müslümanları dinlerinden ayırmak isteyen sahte din adamları bu ayeti saptırarak örtünün farziyetini gizlemek istemişlerdir. Fakat ayet hakikati arayan bir kişi için hiç bir yorum kabul etmeyecek kadar açıktır. Kafirler istese de istemese de Allah emirlerini insanlara iletecek, dinini ebedi kılacaktır.


  oku sahabe kadinlarla sohbetlerini oku diger asri saadet devrini oku pecele kadinlar diye goremezsin basi kapali kadinlar diye gorursun

  bu yoruma cevaben:
  Aişe radıyallahu anha�dan gelen rivayette; �Allah ilk muhacir hanımlara rahmet eylesin. Hicab emri gelince elbiselerinin bir parçası ile yüzlerini örttüler.�[3] Buhari (4759) ibnu Katan Kitabu�n-Nazar (s.173) İbn Ebi Hatim Tefsir (8/2575)

  Abdullah b. Abbas radıyallahu anhuma diyor ki: "Allah, müminlerin kadınlarına, bir ihtiyaçları için evlerinden çıktıklarında, başlarının üzerinden örtecekleri örtüleriyle yüzlerini örtmelerini ve sadece bir gözlerini açmalaraını emretmektedir."[1] Taberi (20/324) İbn Ebi Hatim (10/3153) Durru�l-Mensur (8/208) İbn Kesir (6/481) Şevkani Fethu�l-Kadir (6/82) Tefsiru�l-Begavi (6/376) "Ümmü Seleme radıyallahu anha dedi ki; "Ahzab suresi 59. ayetinin nüzulünden sonra Ensar kadınları siyah çarşaflarına büründüler. Sanki hepsinin başlarında birer karga vardı.".[2]Ebu Davud (4101-4) Taberi (22/29) Beyhaki (2/234, 7/88) Ahmed (6/30) Hakim (2/397) Tefsiru Abdurrazzak (2/101) İbn Ebi Hatim (10/3154) SAYGIRLARIMLA

  SALAMUALAYKUM
 10. 20
  amira kardeş selamün aleyküm ben size yürekten inanıyorum ben de okuduklarıma göre çarşafın ve peçenin örtülmesi gerektiğine inanıyorum ama herkese de saygı gösteriyorum keşke bize de saygı gösterilse...sevgiler tabi en doğrusunu Allah bilir.

  -------------------

  bir şey daha söyleycğim:çarşaf ve peçemiz sebebiyle insanların saygısızca laflarına o kadar üzülyrm ki ....ama biliyrm ki hazineler definlerde,virane gönüllerde olur.o yüzden sabrediyorum.selamün aleyküm.peçe nasıl takılır,  peçe takmanın hükmü,  islamda peçe,  islamda peçenin hükmü,  peçe farzdır,  peçenin hükmü,  islamda peçe varmı