islamda Aile ve İslamda Aile Kavramı ve Önemi Forumundan İslamiyet’te evlatlar arasında erkek kız ayırımı var mı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İslamiyet’te evlatlar arasında erkek kız ayırımı var mı?

  Reklam


  İslam dinine göre, çocuklar arasında kız ve erkek ayırımı yapmak, birini diğerinden üstün tutmak, dinen uygun değildir. Çünkü kız evlâdı da, erkek evlâdı da insana veren Allah’tır. Kulun burada hiçbir rolü ve iradesi yoktur.

  Nitekim Kur’an-ı Kerim’de: "Göklerin ve yerin mülk ve tasarrufu Allah’ındır. O, dilediğini yaratır. Kimi dilerse, ona kızlar bağışlar, kimi dilerse ona erkekler lütfeder. Yahut (çocukları) erkekler-dişiler olmak üzere çift verir. Kimi de dilerse, onu kısır bırakır. Muhakkak ki, O âlimdir, her şeyi bilir. Kadirdir, her şeye gücü yeter." buyrulmaktadır.

  Dolayısıyla hiç bir müslüman, çocuğunun erkek olmasıyla övülemeyeceği gibi, kız olmasıyla da yerinemez. Çünkü önemli olan, çocuğun "kız veya erkek" olması değil, "hayırlı bir evlat" olmasıdır.

  İslamiyet’ten önce Arabistan’da yaygın olan kız çocuklarını diri diri gömme âdeti, İslamiyet’le tamamen ortadan kaldırılmıştır. Allah Kur’an-ı Kerim’de buna dikkat çekmiş kız evlâdının öldürülmesini şiddetle yasaklamıştır: öyle ki bu husuta mealen şöyle buyurmuştur:

  "Evlatlarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyin; onları da, sizi de biz rızıklandırırız! Muhakkak ki onları öldürmek, büyük bir suçtur."

  O halde Allah ’ın bu bağışına karşı çok şükretmeli ve O’nun emâneti olan çocuklarımızı en güzel bir şekilde terbiye etmeli ve eğitmeliyiz. İslâm Dîni, ana-babaların çocuklar arasında kız-erkek ayırımı yapmadan eşit muâmelede bulunmalarını emreder.

  Peygamber bu hususta şöyle buyurmaktadır: "Kimin kızı doğar da, onu gömmez, horlamaz, oğlan çocuğunu ona tercih etmezse, Allah o kimseyi, bu kızı vesilesi ile cennetine kor." Hz. Enes ’ın rivâyet ettiğine göre de: Bir adam Hz. Peygamber ’in yanında otururken, oğlunun biri gelir. Adam çocuğu öper ve dizinin üstüne oturtur. Az sonra kızı gelir. Adam onu öpmeksizin önüne oturtur. Bunun üzerine Rasûlullâh Efendimiz; "Aralarında eşit davranmıyor musun?" diye adamı uyarır."

  Çocuklara eşit davranmaya çok önem veren Peygamber Efendimiz: "Bağış ve ihsanda çocuklarınızın arasını eşit tutun. Eğer ben birini üstün tutacak olsaydım, kızları üstün tutardım." Şeklinde buyurarak, erkek çocuklarını kız çocuklarından üstün tutan ve kızları hor gören zihniyeti tamamen yıkmıştır.

  M.Zeki Uyanık  Paylaş
  İslamiyet’te evlatlar arasında erkek kız ayırımı var mı? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kız ve erkek çocukları fıtrat olarak farklı olsalar da her ikisi de sevgi, ilgi beklemekte ve her ikisi de şefkat görmeyi arzulamaktadır. Bu nedenle kız erkek ayrımı yapmak doğru değildir.dinimizde erkek çocuğun yeri,  kuranda evlat ayrımı,  dinimizde erkek evlat,  islamiyette evlat ayrımı,  dinimizde kız erkek ayrımı,  islamda evlat ayrımı,  kiz erkek evlat ayrimi