Soru ve Cevaplarla İslam ve İman Soruları Forumundan Peygamberimizin anne ve babasının iman durumu ile ilgili hadis ve islam alimlerinin g Hakkında Kısa Bilgi
  1. 1

    Reklam

    Peygamberimizin anne ve babasının iman durumu ile ilgili hadis ve islam alimlerinin g

    Reklam
    Peygamberimizin anne ve babasının iman durumu ile ilgili hadis ve islam alimlerinin görüşleri

    Değerli Kardeşimiz;

    Hz Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Bir adam:
    "Ey Allah'ın Resulü babam nerededir?" diye sormuştu.
    "Cehennemde!" buyurdular. Adam (gitmek üzere) geri dönünce, Aleyhissalâtu vesselâm adamı çağırdı ve:"Muhakkak ki, benim babam da senin baban da ateşteler!" buyurdu." Müslim, İman 347, (203); Ebu Davud, Sünnet 18, (4718).


    Selam ve dua ile...
    Sorularla İslamiyet Editör    Paylaş
    Peygamberimizin anne ve babasının iman durumu ile ilgili hadis ve islam alimlerinin g Mumine Forum

  2. 2
    Reklam
    Hz Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Bir adam:
    "Ey Allah'ın Resulü babam nerededir?" diye sormuştu.
    "Cehennemde!" buyurdular. Adam (gitmek üzere) geri dönünce, Aleyhissalâtu vesselâm adamı çağırdı ve:"Muhakkak ki, benim babam da senin baban da ateşteler!" buyurdu." Müslim, İman 347, (203); Ebu Davud, Sünnet 18, (4718).

    Eğer öyleyse şu ayet ve hadis birbiri ile çelişiyor demektir

    Allah beni, dâima helâl babaların sulbünden, temiz anaların rahmine naklederek, sonunda babamla annemden ızhâr etti Âdem'den, anne-babama gelinceye kadarki nesebim içinde nikâhsız birleşen olmamıştır"

    1 İbni Sa'd, Tabakât: 1/20 Müslim: 7/58


    Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir (necis) pisliktir

    (TEVBE suresi 28. ayet)  3. 3
    Gün geçmiyorki EHL-İ FİTNE peygamber efendimizin hadislerine, sahabelerine ve ailesine dil uzatmasın..İslam aleminde fitne unsuru olarak teşhir edilen ve sürekli olarak Peygamberimize hakaret vari çıkışlar yapan mezhepsiz taifesine Mehmet Paksu hocanın verdiği cevab..

    SORU; Peygamberin anne ve babası imansızmı öldüler?

    CEVAP;Peygamber Efendimiz (asm) her yönden olduğu gibi, aile, asalet ve nesep bakımından da insanların en üstünü, en faziletlisi, en muhteremi ve en seçkini idi
    Bir seferinde Sahabe-i Kiram, kendisine nesebini sordular Peygamber Efendimiz (asm) şu cevabı verdi:

    “Cenab-ı Hak mahlûkatı yarattı ve beni en hayırlılarından kıldı Sonra iki milletten (Arap ve Arap olmayan) en hayırlısından kıldı Sonra kabileleri ayırdı ve beni en hayırlı kabileden (Kureyş’ten) kıldı Sonra aileleri ayırdı, beni de en hayırlı aileden kıldı Ben şahıs olarak da, aile olarak da insanların en hayırlısıyım”1
    Bu hususta Sahih-i Buharî’de şu hadis-i şerif kayıtlıdır:

    “Ben devirden devire, aileden aileye intikal ile seçilerek Âdemoğulları soyunun en temizinden naklolundum Sonunda şu içinde bulunduğum Hâşimî câmiasından neş’et ettim (dünyaya geldim)”2

    Peygamber Efendimizin (asm) ecdat ve atalarının hepsi de asil, temiz ahlâklı, dürüst kimselerdi, Tevhid dinine bağlı insanlardı Peygamberimizin (asm) hayatını ve mücadelesini anlatan siyer kitaplarında genişçe kaydedildiği gibi, Peygamberimizin (asm) nurunun intikal şekli Hz İsmail’den başlar, sonra Kinâne’den Kureyş’e, Kureyş’ten Haşimoğullarına kadar gelir Bu tertibin uzaktan yakına doğru geldikçe terakki ettiği görülür

    Tabakatü’l-Kübrâ sahibi İbni Sa’d, Peygamberimizin (asm) anneleri hakkında da şu bilgiyi verir:

    “Resul-i Ekremin (asm) beş yüz kadar büyükannesini tespit ettim Bunların hiçbirisinde Cahiliye devri ahlâksızlıklarından ne bir zinaya, ne de başka bir kötülüğe rastlamadım”3

    Yine siyer kitaplarında yer aldığına göre, peygamber Efendimizin (asm) dedelerinin ve büyükannelerinin İbrahim Aleyhisselâmın dini olan Hanîf dini üzerinde bulundukları rivayet edilir ki, hiçbirisinin şirkin çirkinliklerine bulaşmadıkları bildirilir Çünkü Cenab-ı Hak insanların içinden seçtiği, kendine dost ve elçi olarak kabul ettiği bir insanın neslini her türlü kötülüklerden koruyacak, ona hususi lütuf ve keremini ihsan buyuracaktır
    Peygamber Efendimizin (asm) büyük annelerine gelince; babaannesinin ismi Fâtıma, anneannesinin ismi de Berre idi Dayılarına Adiy bin Neccaroğulları denmektedir Peygamberimizin (asm) büyükanneleri, onun peygamberlik zamanına yetişemediler, dolayısıyla İslâmiyetle müşerref olamadılar Fakat onlar Hanîf dini üzerinde yaşamışlar, Mekke müşriklerinin düştüğü putperestliğe bulaşmamışlardır
    Peygamber Efendimizin (asm) annesi Âmine, babası Abdullah ve dedesi Abdülmuttalib’in imanı hakkında kendisine sorulan bir sual vesilesiyle, Bediüzzaman şu kısa izahı getirir

    “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın peder ve valideleri ehl-i necattır ve ehl-i Cennettir ve ehl-i îmandır Cenab-ı Hak, Habib-i Ekreminin mübarek kalbini ve o kalbin taşıdığı ferzendâne şefkatini elbette rencide etmez”4
    Yani: Peygamber Efendimizin (asm) baba ve anneleri kurtuluş ehlidir, Cennet ehlidir ve iman ehlidir Cenab-ı Hak Sevgili Habibinin mübarek kalbini ve o kalbin taşıdığı şefkati elbette rencide etmez

    1 Tirmizî, Menâkıb: 1
    2 Sahih-i Buharî Muhtasarı Tecrîd-i Sarih Tercemesi, 9: 272
    3 İbni Sa’d Tabakat, 1: 60
    4 Mektubat, s 361

    Mehmed PaksuPEYGAMBERİMİZİN BABASI HAKKINDA HADİSLER,  Müslim iman 347,  peygamber efendimizin anne baba ile ilgili hadisleri,  peygamberimizin anne ve babayla ilgili hadisleri,  peygamber efendimizin hadisleri anne babayla ilgili hadisler,  muslim imân 347,  peygamberimizin anne baba ile ilgili hadisleri