Soru ve Cevaplarla İslam ve İman Soruları Forumundan Ölüm Yaklaştığında Edilen Tevbe Kabul Edilir Mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ölüm Yaklaştığında Edilen Tevbe Kabul Edilir Mi?

  Reklam
  Ölüm yaklaştığında edilen tevbe kabul olmaz
  Cenab-ı Hakk, tevbe kapısını her zaman açık tutmuştur. Ve tevbe edenlere büyük mükafatlar vaat etmiştir. Fakat; kul tevbe kapısını hiç çalmayıp, ta ki ölümün gerçeğiyle karşılaştığı zaman tevbe etmesi, artık onu kurtarmayacaktır. Çünkü bu tevbe, Allah (cc) korkusuyla değil, ölüm korkusuyla yapılmıştır.
  Ayrıca, “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz.” Hadis-i şerifinin sırrınca, kişi ömrünü ne şekilde geçirmişse, sonunun da öyle olması muhtemeldir.
  Kurân-ı Kerim’deki ki Hz. Musa (as) ve Firavun kıssası bu konuda güzel bir örnektir
  “Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik; Firavun ve askerleri de zulmetmek ve saldırmak için hemen onların arkalarına düştü. Nihayet (deniz kapanarak) kendisini boğacağında Firavun:
  “Gerçekten şuna inandım ki, İsrailoğullarının kendisine iman ettiğinden başka ilah yoktur; ben de Müslümanlardanım!” dedi. Ona:
  “Şimdi mi iman ediyorsun? Halbuki daha önce gerçekten isyan etmiş ve fesat çıkaranlardan olmuştun!” buyruldu.
  “Ey Firavun! Bugün artık senin boğulan cesedine kurtuluş vereceğiz ve sahile atacağız ki arkandan gelenlere bir ibret olasın!” Ve şüphesiz ki insanların çoğu, ayetlerimizden gerçekten gafil kimselerdir.” [1]
  Hayatını günahlarla geçirilmiş kişinin tevbesi kabule layık değildir
  “Yoksa (makbul bir) tevbe, o günahları işleyip de, nihayet onlardan birine ölüm gelince;
  “Şüphesiz ben şimdi tevbe ettim!” diyenler için değildir; kendileri kafir kimseler olarak ölenler için de (değildir)! İşte onlar yok mu, kendileri için (pek) elemli bir azap hazırladık.” [2]
  Bir şahıs, dindar olduğu halde bütün hayatını günahla geçirip de daha tevbekar olmadan ölüm sarhoşluğuna yakalanırsa, artık bu halde yapacağı bir tevbe elde olmayan türden bir pişmanlığa dayanmış olacağından kabule layık olamaz.
  Aynı şekilde, bir kafir de ölüm sarhoşluğu halinde tevbe edip hak dini kabul etse bu tevbesi makbul olmaz. Tamamen hali küfür üzere ölmüş gibi sayılır. Şu kadar var ki; tevbesi makbul olmayan bir Mümin, ne kadar azap görse de, yine sonunda azap ateşinden kurtulur, selamete erer. Küfür üzere ölen bir kafir ise, ebedi olarak azap çeker, cehennemden asla çıkamaz. [3]
  Kişinin ahiretteki makamını gördükten sonra ettiği tevbe kabul edilmez
  Peygamberimiz’in (asm) :
  “Kim Allaha kavuşmayı isterse (severse) Allah da ona kavuşmayı sever ve kim de Allah’a kavuşmayı çirkin görür (hoşlanmazsa) Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.” buyurunca Hz. Aişe:
  “Ya Resulallah hepimizde ölümü sevmeyiz.” dedi. Buyurdu ki:
  “O manada değil. Bu, kişinin ölüm zamanındandır ki, Müminin can verme anında Allah’ın rahmeti, rızası ve cenneti ile müjdelendiği zaman Allah’a kavuşmayı arzu eder ve Allah da ona kavuşmayı arzu eder. Kafir ise Allah’ın azabı ve gazabı ile müjdelendiği zaman, Allah’a kavuşmaktan ve Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. [4]
  Hadis-i Şerifte de bildirildiğine göre; kişi ölüm anında zaten ahiretteki makamını görüp temaşa ediyor. Cennet ve cehennem gözlerinin önüne seriliyor ve hangisini haketti ise, onuda aşikar bir şekilde görüyor.
  Bu sebeple artık o kişinin tevbe etmesi çokta bir mana ifade etmiyor. Çünkü hakiki iman ve tevbe, hayatta iken olandır. Zira Mümin, bu şekilde gayba iman ediyor. Halbuki herşey açıkça bize görünse idi, imtihan sırrı kalmaz, herkez iman ederdi. Ve Hz. Ebu Bekir (ra) ile Ebu Cehil aynı mertebede olurdu.
  “İmtihan zamanı sona erdiğinde yani artık kişinin eceli geldiğinde günahından dönme şansı yoktur. Eğer bir kişi kafir olarak ölüyorsa ve gözleriyle öte dünyayı gördüğü anda tevbe ederse, bu tevbe de kabul olunmaz.” [5]
  Kul son anlarında yanına gelen meleklere şunları söyler:
  Kul son anlarında ölüm meleğine şöyle der:
  “Ey ölüm meleği, beni bir gün daha ertele de, Rabbime ibadet edeyim ve günahlarımdan do*layı nefsimi kınayarak nefsim için biraz azık düzeyim. Bunun üze*rine ölüm meleği:
  “Artık bütün günlerin tükendi.” der. Ölecek kişi:
  “O zaman, beni bir saat ertele.” diye yalvarır. Ölüm meleği:
  “Saatler de bitti. Artık bir saatin bile yok.” der.
  “O anda, can boğaza doğru çıkar ve gırtlağı tıkayarak tevbe ka*pısını da tamamen kapatır. Artık perde gerilmiş, ameller noktalan*mış, vakitler sona ermiş ve nefesler kısılmaya başlamıştır. Gözün*deki perde kaldırılıp da hakikati yakından gördüğü zaman, bakış*ları keskinleşir ve son nefesini vermesiyle canı çıkar. Geçmişte yap*tığı amellerin saadeti kendisine hemen yetişir ve ruhu tevhit üze*re ayrılıp gider. İşte bu hüsn-ü hatimedir.(güzel sondur).”
  Ötekiler ise, geçmiş hayatındaki günahları sebebiyle acıya bo*ğulurlar. Ruhları da şüphe içinde çıkar.
  “Ölüm meleği, bu ku*lun önüne çıktığı zaman, ömründen sadece bir saati kaldığını ve bunun bir göz açıp kapama süresi kadar dahi ertelenmeyeceğini bildirir. Bunun üzerine kulda öyle bir pişmanlık ve hasret doğar ki; bütün dünya kendisinin olsa, bir şeyler yapmak ve kötülüklerini iyiliklerle değiştirmek için bir saat daha kazanabilmek uğruna ta*mamını vermeye hazır olur. Ne yazık ki; buna imkan bulamaz. Al*lah-ü Teala’nın:
  “Artık, onlarla canlarının çekmekte oldukları şeyler arasına engel konulmuştur. Nitekim daha önce benzerlerine de böyle yapılmıştı. Çünkü; onlar, (kendilerine) kuşku veren bir şüphe içinde idiler.” ayeti vuku bulur. [6]

  Kaynakça:
  [1] Yunus, 90-93
  [2] Nisa, 18
  [3] Ömer Nasuhi Bilmen; Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri / Nisa 18
  [4] İmam Suyuti; Camiu’s Sağir
  [5] İmam Gazali; İhya-i Ulumi’d-Din
  [6] Sebe, 54 / Kutu’l Kulub, Ebu Talib El-Mekki / Tevbe  Paylaş
  Ölüm Yaklaştığında Edilen Tevbe Kabul Edilir Mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hayatını Allah'ın emirlerinden uzak ibadetlerinden uzak yaşamış ve bunu bile bile yapmış insan son nefesinde ettiği tövbe kabul edilmez. Fakat bunu bir tek Allahu teala bilir tabiki. Tövbe pişmanlık duyup bir daha yapmayacağına dair söz vermektir bu mümkün olmadığı için Allah'ın sonsuz rahmetine kalmıştır. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Ben daha 18'ime girmedim ama her an ölebileceğim için korkuyorum. Hayatımın sonlanmasından değil Azaptan korkuyorum. Bu durumda tövbem geçerli midir? 4. 4
  ölüm saati dışında edilen tüm tövbeler geçerldirtevbe ölüm yaklaşınca,  insanin son anda ettigi tovbe kabul olurmu,  insan son nefesinde tovbe ederse tebvesi qebul olunurmu ,  olum aninda tevbesi kabul olmayan kimlerdir,  ölüm anında tövbe edilebilir mi,  ölüm anındaki tövbe kabul olur mu,  ölüm yaklaştığında tevbe kabul