Müslüman Hanımlar ve Hoca Hanımlar Forumundan Kur'an Kurslarında İyileştirme Çalışmaları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kur'an Kurslarında İyileştirme Çalışmaları

  Reklam
  Kur'an Kurslarında İyileştirme Çalışmaları


  Kur'an kursu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve vatandaşlarımızın yaygın din eğitimi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca son birkaç yılda bir dizi çalışma başlatıldı Bu çerçevede olmak üzere:

  1 Öğretim Programları Yenilendi

  Çağdaş eğitim bilimi ve din eğitimi bilimi verileri doğrultusunda, yaygın eğitim anlayışıyla hem 32 haftalık hem de yaz Kur’an kursları için öğretim programları hazırlanarak 2004–2005 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlandı

  2 Eğitimcilerin Eğitimine Ağırlık Verildi

  Kur’an kurslarında görev yapan öğretici personelin eğitim formasyonunu günümüz eğitim bilimlerinin öngörüleri doğrultusunda geliştirmek amacıyla çeşitli hizmet içi eğitim faaliyetleri başlatıldı Her ilde yeter sayıda formatör Kur’an kursu öğreticileri seçildi Belli periyotlarla hizmetiçi eğitime alınmakta olan bu öğreticiler aracılığıyla diğerlerine de ulaşılmaktadır Öğreticilerin bilgi ve beceri donanımını sürekli güncelleştirerek geliştirmekamacıyla rehber kitaplar, cd’ler gibi çeşitli eğitim materyalleri hazırlandı ve görevli personele ulaştırıldı
  Bu çalışmalar çeşitlendirilerek sürdürülmektedir

  3 Sözleşmeli Kur’an Kursu Öğreticisi İstihdam Edildi

  Önceki yıllarda büyük bir kısmı geçici (fahri) öğreticilerle karşılanmaya çalışılan öğretici ihtiyacı, KPSS’den yeterli puan alan ve objektif ölçütlere göre sıralaması yapılan Sözleşmeli Kur’an Kursu Öğreticilerinin atanmasıyla karşılanmaya başlanmıştır Bu durum, Kur’an kurslarında hizmetlerin devletin gözetim ve denetiminde yürütülmesini sağlama açısından önemli bir boşluğu doldurmuştur
  Halen 4386 kadrolu, 5664 sözleşmeli ve 1632 geçici olmak üzere toplam 11682 öğretici Kur’an kurslarında görev yapmaktadır

  4 Ders Kitapları Hazırlandı

  Bilimsel bir yaklaşımla ve pedagojik ilkelere uygun olarak alanın uzmanları tarafından “Dinimizi Öğreniyoruz”, “İnancım”, “İbadetlerim”, “Ahlakım” ve “Peygamberim” adlı ders kitapları hazırlandı ve öğrencilere bu kitapların büyük bir kısmı ücretsiz olarak dağıtıldı
  Bu ders kitapları, Kur’an Kurslarındaki din eğitim ve öğretiminin iyileşmesi, yanlış uygulama ve öğretimlerin önünü kesmesi yönüyle önemli bir işlev görmektedir

  5 Kurs Binalarının Fiziki Yapıları İyileştirildi

  Kurs binalarının fiziki şartlarını çağdaş bir anlayışla iyileştirme çalışmaları başlatıldı Müftülüklerin rehberliğinde yardımsever vatandaşların katkılarıyla yürütülmeye çalışılan bu çalışmalara, ihtiyaçlar doğrultusunda devam edilmektedir

  6 Kur’an Kursu Açılış ve Kapanışları Disipline Edildi

  Kur’an kursu açılış ve kapanışlarında ilgili mevzuatın gerektirdiği tüm kurallara azami ölçüde uyulmasına özen gösterilmektedir Kurslar, en az 15 öğrenci müracaatı sonrasında, Milli Eğitim Müdürlükleri, Sağlık Müdürlükleri ve Başkanlık Müfettişlerinin yerinde yaptıkları inceleme sonunda verdikleri raporlara göre açılmaktadır

  Kurs ihtiyacının kalmadığının belirlendiği, yeterli öğrencinin olmadığı ve kursun fiziki şartları yitirdiği yerlerde bu kurslar kapatılmaktadır Halen 1817 Kur’an kursu aranan şartların bulunmadığı görüldüğünden kapalı tutulmaktadır

  İhtiyacın bulunduğu yerlerde Başkanlıkça kurs açılması ve resmi denetim altında bu hizmetlerin yürütülmesi, başka yollarla din eğitimi alma arayışlarının ve kamuoyunda “kaçak Kur’an kursu” adıyla anılan faaliyetlerin önlenmesinin de en sağlıklı yoludur

  Kur’an kursu açma yetkisi ilgili mevzuat gereği sadece Başkanlığımıza ait olup, hiçbir gerçek veya tüzel kişi tarafından kurs açılamaz

  7 Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Kalitesi Artırıldı

  Yukarıda sayılan hususlarınyanı sıraalınan öteki eğitsel önlemler
  sayesinde,kurslara devam eden öğrencilerin eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak verilen hizmetlerin kalitesi artırılmıştır Kurslarda Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğrenmenin yanı sıra Kur’an’ın anlamı üzerinde durulmaya özen gösterilmekte, İslam’ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili dini bilgilere ağırlık verilmektedir

  Eğitim faaliyetlerinde dinin temel kaynaklarına dayalı sahih ve güncel bilgileri esas alınmaktadır Ayrıca kurslarda, toplumsal barış, milli birlik ve beraberlik, vatan ve millet sevgisi gibi konular dini bilgi ile harmanlanarak işlenmektedir
  Kurslarda eğitime katılmanın önemi üzerinde ısrarla durularak bu konuda anneler bilinçlendirilmekte, örgün eğitime artık devam etmemeyi düşünen genç kızların yeniden eğitime dönmelerine yardımcı olunmaktadır
  Kadınımızın sosyalleşmesi ve kadın sorunlarının çözümüne katkı sağlanması, aile değerlerinin korunması konusunda bu kurslar önemli işlevler icra etmektedir

  Başkanlığımızca açılan kurslara vatandaşlarımızın yakın ilgisinin giderek artması, buralarda yapılan eğitimin kalitesinin yükseltilmesinden kaynaklanmaktadır

  8 Eğitimde Kur Sistemine Geçildi

  Yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrencilerineğitim ihtiyaçları, eğitimin süresi, öğrenci velilerinin tatil programları, eğitimin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi vb etkenler dikkate alınarak 2005 yaz tatilinde Yaz Kur’an Kurslarında dönem esasına göre kurlu sisteme geçildi
  32 Haftalık kurslarda da kur uygulamasına geçilebilmesi için gerekli çalışmalara başlandı

  9 Rehberlik ve Denetim Hizmetlerine Ağırlık Verildi

  Kur’an kurslarının denetimi, Başkanlık müfettişleri, il/ilçe müftüleri ve diğer yöneticiler tarafından yapılmaktadır Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, mülki amirler ilgili yasalar gereği gözetim ve denetim yapmakta veya yaptırmaktadır

  Eğitim dönemlerinin başlarında ve ara dönemlerde kurslardaki faaliyetlerin ilgili yasalara uygun olarak yürütülmesi amacıyla öğreticilere, ilgili müftülüklerce ve eğitim uzmanlarınca rehberlik hizmetleri verilmektedir

  10 Sayısal Bilgiler

  Halen ülke sathına yayılmış 7036 Kur’an kursu bulunmaktadır;kurs sayısı,
  vatandaşın ihtiyaç duyup talep etmesine, gerekli şartları taşımasına, yitirmesine göre azalabilmekte veya artmaktadır

  Bu kursların neredeyse tamamına yakını tek veya iki dersliktir Küçük ama işlevsel nitelikte olan Kur’an kursları mahallelerde, köy ve kasabalarda vatandaşlarımızın hizmetindedir

  2007-2008 eğitim-öğretim yılında 228039’u bayan, 21934 ise erkek öğrenciler olmak üzere toplam 249973 öğrenci bu kurslardan yararlanmaktadır

  - Öğrencilerin;

  % 57’si 23 yaş ve yukarısı,
  % 17’si 18-22 yaşları arası,
  % 26’sı ise 15-17 yaşları arasıdır
  Öğrencilerin % 74’ü 18 yaş ve yukarısı, % 91’i bayanlardır

  2007 yaz tatilinde ise, 1 436168 öğrenci Yaz Kur’an Kurslarına katılmıştır
  Yukarıda özetle ifade edilmeye çalışılan hususlarla, vatandaşlarımızın isteğe bağlı din eğitimi talepleri, etkin ve verimli bir şekilde karşılanmaya çalışılmaktadır  Paylaş
  Kur'an Kurslarında İyileştirme Çalışmaları Mumine Forum