Dualar / Yakarışlar ile Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Oturma-Kalkma Dualari Hadisler Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Oturma-Kalkma Dualari Hadisler

  Reklam
  Hadis No : 1819
  Ravi: Ebu Hüreyre
  Tanım: Resulullah (sav) hazretleri buyurdular ki: "Kim, malayani konuşmaların çok olduğu bir yere oturur da, oradan kalkmazdan önce şu duayı okursa bu yerde oturmaktan hasıl olan günahından arınmış olur: Allahım! Seni hamdinle teşbih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyorum, Sana tevbe ediyor (af taleb ediyorum)".
  Kaynak: Tirmizi, Da'avat 39, (2329)

  Hadis No : 1820
  Ravi: İbnu Ömer
  Tanım: Resulullah (sav) bir cemaatte oturduğu zaman, ashabı için şu duayı okumadan nadiren kalkardı: "Allahım! Bize korkundan öyle bir pay ayır ki, bu, sana karşı işlenecek günahlarla bizim aramızda bir engel olsun, itaatinden öyle bir nasib ver ki, o bizi cennete ulaştırsın. Yakininden öyle bir hisse lutfet ki dünyevi musibetlere tahammül kolaylaşsın. Allahım! Sağ olduğumuz müddetçe kulaklarımızdan, gözlerimizden, kuvvetimizden istifade etmemizi nasib et. Aynı şeyi bizden sonra gelecek olan neslimize de nasib et intikamımızı, bize zulmedenlerden almışlardan kıl (mazlumlardan değil). Bize tecavüz edenlere karşı bizi muzaffer kıl. Bize, dini musibet verme. Dünyayı, ne asıl gayemiz kıl, ne de ilmimizin son hedefi. Bize merhametli olmayanı bize musallat etme."
  Kaynak: Tirmizi, Da'avat 73, (3497)


  Paylaş
  Oturma-Kalkma Dualari Hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Oturma-Kalkma Dualari Hadisler 3. 3
  Amin amin kardeşim güzel bilgilendirme ve dualar için rabbim sizden razı olsun..oturma kalkma hadis