Dualar / Yakarışlar ve Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Hz. Davud (as)'un Duası Hadis Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz. Davud (as)'un Duası Hadis

  Reklam
  Hadis No : 1855
  Ravi: Ebu'd-Derda
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hz. Davud (as)'un duaları arasında şu da vardır: "Allahım! Senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine beni ulaştıracak ameli taleb ediyorum. Allah'ım! Senin sevgini nefsimden, ailemden, malımdan, soğuk sudan daha sevgili kıl." Ebu'd-Derda der ki: "Resulullah (sav) Hz. Davud'u zikredince, onu "insanların en abidi (yani çok ve en ihlaslı ibadet yapanı) olarak tavsif ederdi."
  Kaynak: Tirmizi, Da'avat 74, (3485)


  Paylaş
  Hz. Davud (as)'un Duası Hadis Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bütün peygamberler gibi Hazreti Davut da her şeyden önce Allah'ın rızası için elinden geleni yapmaktaydı. Bu gayede insanları hakka çağırırdı aynı zamanda sevgisini kazanmak içinde dua etmiştir.