Dualar / Yakarışlar ile Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Duanın Adabı Hakkında Müteferrik Hadisler Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Duanın Adabı Hakkında Müteferrik Hadisler

  Reklam
  Hadis No : 1770
  Ravi: Ebu Hüreyre
  Tanım: Resulullah (sav) buyudular ki: "Acele etmediği müddetçe herbirinizin duasına icabet olunur. Ancak şöyle diyerek acele eden var: "Ben Rabbime dua ettim duamı kabul etmedi." (Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir: "Kul, günah talebetmedikçe veya sıla-i rahmin kopmasını istemedikçe duası icabet görmeye (kabul edilmeye) devam eder." Tirmizi'nin bir diğer rivayetinde şöyledir: "Allah'a dua eden herkese Allah icabet eder. Bu icabet, ya dünyada peşin olur, ya da ahirete saklanır, yahut da dua ettiği miktarca günahından hafifletilmek suretiyle olur, yeter ki günah taleb etmemiş veya sıla-ı rahmin kopmasını istememiş olsun, ya da acele etmemiş olsun.")
  Kaynak: Buhari, Da'avat 22; Müslim, Zikr 92, (2736); Muvatta, Kurban 29 (1, 213); Tirmizi, Da'avat 146, (360


  Hadis No : 1771
  Ravi: Cabir
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine de dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine de dua etmeyin. Mallarınızın aleyhine de dua etmeyin. Ola ki, Allah'ın duaları kabul ettiği saate rastgelir de, istediğiniz kabul ediliverir."
  Kaynak: Ebu Davud, Salat 362, (1532)


  Hadis No : 1772
  Ravi: Enes
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden herkes, ihtiyaçlarının tamamını Rabbinden istesin, hatta kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar istesin."
  Kaynak: Tirmizi, Da'avat 149, (3607, 3608)


  Hadis No : 1773
  Ravi: Ebu Hüreyre
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala Hazretleri kendisinden istemeyene gadap eder."
  Kaynak: Tirmizi, Da'avat 3, (3370); İbnu Mace, Dua 1, (3827)


  Hadis No : 1774
  Ravi: İbnu Mes'ud
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allahu Teala Hazretleri'nin fazlından isteyin. Zira Allah, kendisinden istenmesini sever, ibadetin en efdali de (dua edip) kurtuluşu beklemektir."
  Kaynak: Tirmizi, Da'avat 126, (3666)


  Hadis No : 1775
  Ravi: Cabir
  Tanım: Bir kadın: "Ey Allah'ın Resulü, bana ve kocama dua ediver!" diye ricada bulunmuştu. Resulullah (sav) efendimiz: "Allah sana da, kocana da rahmet etsin!" diye dua buyurdu.
  Kaynak: Ebu Davud, Salat 363, (1633)

  Hadis No : 1776
  Ravi: Ebu'd-Derda
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kardeşinin gıyabında dua eden hiçbir mü'min yoktur ki melek de: "Bir misli de sana olsun" demesin." (Ebu Davud'un rivayetinde şu ziyade vardır: "Melekler: "Amin, bir misli de sana olsun!" derler.")
  Kaynak: Müslim, Zikr 86, 88, (2732, 2733); Ebu Davud, Salat 364, (1534)

  Hadis No : 1777
  Ravi: Aişe
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Her kim, kendine zulmedene beddua ederse, ondan intikamını (dünyada) almış olur."
  Kaynak: Tirmizi, Da'avat 115, (3547)


  Paylaş
  Duanın Adabı Hakkında Müteferrik Hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah Razı Olsun....