Dualar / Yakarışlar ile Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Hz. Peygamber’in Duaların Başında ve Sonunda Söyledikleri Kelimeler Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Hz. Peygamber’in Duaların Başında ve Sonunda Söyledikleri Kelimeler

  Reklam
  Hz. Peygamber’in Duaların Başında ve Sonunda Söyledikleri Kelimeler


  - Hz. Peygamber dualarına “Sübhâne Rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb (Büyük ve en yüce olan ve hibe edicilerin en büyüğü Allah Teâlâ’yı her türlü ortaktan tenzih ederim)” kelimeleriyle başlarlardı.[1]
  - Hz. Peygamber yüz defa da dua etseler başında, ortasında ya da sonunda mutlaka “Rabbenâ âtinâ fi‘d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr (Ey Rabb’imiz! Bize dünyada ve âhirette bir hasene (nimet, güzellik) ver ve bizi ateş azabından koru!)” kelimelerini söylerlerdi.[2]

  [1] Heysemi X/156 (İmam Ahmed, Seleme b. el-Ekva’ el-Eslemi’den. Ayrıca yine İmam Ahmed ve Taberani’nin benzer şekilde rivayet ettikleri kaydedilir.); Kenz I/290 (İbn Ebi Şeybe’den).
  [2] Kenz I/290 (İbnü’n-Neccar, Enes’ten).
  Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 3/


  Paylaş
  Hz. Peygamber’in Duaların Başında ve Sonunda Söyledikleri Kelimeler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  dua etmeden önce peygamber efendimizin söylediği dualar vardır. Bunun dışında duaya başlamadan önce salavat getirip dua ettikten sonra da salavat getirerek peygamber efendimiz vesile edilmiş olur.