Dualar / Yakarışlar ile Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Hz. Peygamber’in Dua Ettiklerinde Önce Kendilerinden Başlamaları ve Secili Dualardan Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Hz. Peygamber’in Dua Ettiklerinde Önce Kendilerinden Başlamaları ve Secili Dualardan

  Reklam
  Hz. Peygamber’in Dua Ettiklerinde Önce Kendilerinden Başlamaları ve Secili Dualardan Kaçınmaları


  - Hz. Peygamber dualarına kendi nefislerinden başlarlardı. Bir gün Musa (a.s.) ile salih kul arasında geçen hadiseden bahisle
  “Allah’ın rahmeti bizim ve Musa’ nın üzerinize olsun. Eğer o sabretmiş olsaydı daha ne acayip şeyler görecekti” buyurdular. Sonra da “(Musa) ‘Eğer bundan sonra sana birşey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. (O takdirde) benim tarafımdan (benimle arkadaşlık etmemen için) sana bir özür ulaşmıştır’ dedi” (Kehf: 18/76) mealindeki âyet-i kerimeyi okudular ve bunu yaparken de “uzren (özür)” kelimesini uzattılar.[1]
  - Âişe vâlidemiz Medine vaizi İbn Ebi’s-Sâib’e “Sakın dua ederken seci yapma. Çünkü Hz. Peygamber ve sahabileri asla böyle yapmazlardı” demişti.”[2]

  [1] Kenz I/290 (İbn Ebî Şeybe, İmam Ahmed, Ebu Dâvud ve başkaları Übeyy b. Ka’b’dan. Hadisi Tirmizi de benzer şekilde rivayet etmiştir); Mecma’ X/152 (Taberani, Ebu Eyyüb el-Ensâri’den).
  [2] Kenz I/292 (İbn Ebi Şeybe, Şa’bi’den).
  Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 3/74.


  Paylaş
  Hz. Peygamber’in Dua Ettiklerinde Önce Kendilerinden Başlamaları ve Secili Dualardan Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Dua ederken bizi ve her şeyi yaratan her şeyden haberdar olan ve her şeye gücü yeten Allahu tealanın huzurunda olduğumuzu bilerek duayı ihlaslı bir şekilde yapmak gerekir.