Dualar / Yakarışlar ile Hadislerde Dua Örnekleri Forumundan Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Abbas'a r.a yaptığı qüzel bir dua Hakkında Kısa Bilgi.
 1. 1

  Reklam

  Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Abbas'a r.a yaptığı qüzel bir dua

  Reklam
  Başta Buharî ve Müslim haber veriyorlar ki: İbni Abbas’a şöyle dua etmiş:

  “Allah’ım! Onu dinde fakîh kıl ve ona tefsir ilmini öğret.”[7]

  Efendimizin (asm) bu duası öyle makbul olmuş ki, İbni Abbas “Tercümanü’l-Kur’ân” yani Kur’an’ın tercümanı unvanını ve “allâme-i ümmet” yani ümmetin âlimi yüksek rütbesini kazanmıştır.[8]Hatta daha çocuk sayılacak yaşlarda iken, Hazret-i Ömer (ra) onu âlimler ve yüksek rütbeli sahabelerin meclisine alıyordu.[9]


  -------------------------

  [7]Buharî, Vudû’: 10, İlim: 17, Fedâilü’l-Eshâb: 24; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe: 138; İbni Hibban, Sahih, 9:98; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:327; Ali el-Kari, Şerhu’ş-Şifâ, 1:661; Hafâcî, Şerhu’ş-Şifâ, 3:130; İbnü’l-Esîr, Câmiu’l-Usûl, 9:63; Müsned, 1:264, 314, 328, 330; el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:534.
  [8]Müstedrek, 3:535; İbni Hacer, el-İsâbe, 2:330-334; İbni Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, 3:291; Kadı Iyâz, eş-Şi fâ, 1:327.
  [9]Müsned, 1:338; Ahmed ibni Hanbel,Fedâilü’s-Sahâbe, no. 1871; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3:535; Ali el-Kari, Şerhu’ş-Şifâ, 1:661.

  Yusuf Sıddık


  Paylaş
  Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Abbas'a r.a yaptığı qüzel bir dua Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bütün sahabiler ayrı bir yıldız güzel davranışları ve huyları ile peygamber efendimizin sevgisini kazanmışlardır. Bu nedenle peygamber efendimiz hepsine ayrı ayrı güzel dualarda bulunmuştur.hz muhammed in ibni abbas üzerine yaptığı dua